VÄLKOMMEN

Full fart inför Socionomdagarna 20-21 november 2019

Programmet är på plats och anmälningarna rullar in!

Socionomdagarna som forum och mötesplats för professionellt utbyte är viktigare än någonsin. Det såg vi inte minst i höstas, då de två välbesökta dagarna samlade över 1600 socionomer på Stockholmsmässan. Det är tydligt att behovet av att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella sociala frågor, få inspiration och att ta del av praktiska case är mer angeläget än någonsin tidigare. Just detta har vi tagit fasta på extra mycket inför 2019!

Av socionomer för socionomer! Programmet är nu helt klart och fullspäckat! Innehållet har helt utvecklats och formats av er Socionomer. Utifrån era behov, utmaningar och frågeställningar! Inför 2019 ser vi en välfylld agenda med många angelägna case- och expertföreläsningar, där majoriteten av passen har en tydligt konkret och praktisk inriktning.

Med 2019 års Socionomdagarna hoppas vi kunna  sprida metoder och verktyg, piloter och cases till så många som möjligt och framförallt skapa många tillfällen till viktigt erfarenhetsutbyte mellan dig och dina branschkollegor ifrån hela landet.

Botanisera bland passen och säkra din plats nu!

Varmt välkomna!


Se filmen från förra året!

Senaste nytt!