Socionomdagarna 2019 – Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga – dags att bryta trenden!

Psykisk ohälsa kring barn och unga ökar. På förra årets Socionomdagarna var BRIS generalsekreterare Magnus Jägerskog på plats och föreläste och vad samhället behöver göra för att leva upp till varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa.

Han betonade viken av att frågan har kommit upp på den politiska agendan och att vi tar ansvar för att bryta trenden. Lyssna till intervjun med honom och ta diskussionen vidare på årets mötesplats den 20-21 november.

Socionomdagarna 2019 – Arbete i öppenvården med ungdomsgäng och organiserad brottslighet

Vad når man för resultat i öppenvården och vad visar sig ha effekt? Hur kan man arbeta med ungdomar som är involverade i gäng och/ eller organiserad brottslighet eller har uteslutande negativt umgänge?

Vi passade på att pratat med Emma Ulfsdotter Ljunggren, en av talarna på Socionomdagarna 2019. Hon kommer under rubriken Arbete i öppenvården med ungdomsgäng och organiserad brottslighet tillsammans med Anders Öhman berätta vad forskningen säger och vad som hjälper ungdomar att ta sig ur gängkriminalitet. Hon hoppas på att inspirera och förmedla att det finns hopp och möjligheter att göra saker för ungdomar på glid och som sökt sig till olika gäng.

Vad kommer du och Anders Öhman prata om under er föreläsning?
Vi kommer att prata om hur man arbetar med ungdomar som är involverade i gäng eller på väg in i organiserad brottslighet. Vi kommer att titta på vad aktuell forskning säger om vad som är hjälpsamt i arbetet kring gäng, koppla det till det praktiska arbetet och beskriva de komponenter som MST arbetar med kring detta. Det är vanligare att man kartlägger varför någon hamnar i gäng men vi vill flytta fokus till vad man gör när någon redan är där och hur man kan hjälpa dem att ta sig ur situationen.

Hur kan man arbeta med detta praktiskt?
Vi tänker utgå från praktiska exempel i vår föreläsning om hur man konkret kan arbeta kring olika frågor och då främst hur man kan aktivt gå in och arbeta i flera system samtidigt.  Vi vill belysa att kontexten kan se olika ut och förutsättningarna kan vara annorlunda för varje person och det innebär att lösningarna behöver anpassas utifrån verkligheten. Det är varje ungdom och varje familj, som måste styra hur man lägger upp lösningar och förslag. Det finns inte någon ”one-size fits all” lösning. Vi kommer att lyfta problematiken kring att några söker sig till gäng och andra blir mer ”groomade” (Child Criminal Exploatiation) in i gängkulturen och komplexiteten att arbeta med båda delar då de unga ofta är både offer och förövare.

Vad är viktigast att tänka på när man vill försöka få någon att lämna ett gäng?
Det absolut viktigaste är ett multimodalt angreppssätt och arbete. Det går inte att enbart att ha ett individfokus och enbart arbeta med den unge som hamnade i ett gäng och sedan hoppas att den personen själv ska klara av att lämna. Forskning visar att det multimodala arbetet är viktigt också för att hålla över tid. Alla runt omkring, som familj, nätverk, prosociala vänner och aktiviteter har stor betydelse. Det gäller även samarbete med polis, skola och andra aktörer, allt behövs för att hjälpa en ungdom ta sig ur ett gäng. Det är viktigt att det finns tydliga och utarbetade alternativ istället för gänget. Det är svårt att bryta sig loss om det inte finns – då blir det gamla gänget den enkla lösningen, där de flesta av ens kamrater finns och man blir kvar. Det finns tidpunkter och händelser som kan utlösa att man börjar tveka, blir rädd eller hamnar i svårigheter som kan vara öppningen till att lämna gänget. Vi arbetar med så kallade ”push -pull” faktorer så att man vid ett tillfälle där exempelvis en skjutning skett och en eventuell öppning att vilja finns och då behöver samhället agera snabbt och ha alternativ som redan är påbörjade i den unges liv. Det är inte alltid ungdomen är motiverad att bryta med gänget och då finns det olika vägar genom att arbeta systemiskt som kan påverka motivationen samt försvåra det liv man lever idag.

Om du skulle få önska, vad skulle du vilja se att samhället gör?
Satsa på öppenvården på riktigt genom att ha nationella riktlinjer kring vad som skall finnas i en öppenvård och våga satsa pengar på det.  Om vi vill ge ungdomar lika förutsättningar och rättigheter i samhället behöver vi utvärdera vårt kommunala självstyre i en del frågor, liknande Norge där det finns nationella program trots kommunalt självstyre och kanske inkludera fler saker inom ramen för SiS än enbart institutioner. Satsning borde också göras på de program som visar sig fungera av etiska så väl som ekonomiska skäl och systematiskt utvärdera dessa. Man behöver följa upp systematiskt för att kunna jämföra likheter och skillnader mellan kommuner och därmed hantera utmaningar som alltid dyker upp i svåra frågor. Det är oerhört viktigt att arbeta på det systemiska på hemmaplan – så långt det bara går och få ordentliga förutsättningar att göra detta. Det är vi idag alldeles för dåliga på.

Vad hopps du att de som kommer och lyssnar på er ska ta med sig efter föreläsningen – vad vill ni så ett frö kring?
Vi vill kunna inspirera och att man går ifrån vår föreläsning med ett hopp om att det finns möjligheter att göra saker och att lösningen inte är att ”plocka bort” en ungdom, vilket kan vara den enkla lösningen i frustation. Vi vill också slå ett slag för att implementera behandlingar som visat sig ha effekt, där man jobbar på ett strukturerat sätt i öppenvården. Förhoppningsvis har man också tagit med sig komplexiteten i problemen kring gäng men också möjligheterna och kreativiteten som finns i att arbeta i det komplexa.

Finns det något på Socionomdagarna som du själv ser framemot?
Samverkan och samarbete är alltid spännande teman så jag ser fram emot att gå på föreläsning

”Så organiserar vi i kommun och landsting, efter familjens behov – samverkan på riktigt” som hålls av Fredrik Hjulström och Mikael Malm på SKL.

Socionomdagarna 2019 – Branschen rör sig snabbt mot mer digitalisering & förenkling av administrativa processer

Vi fick chansen att prata med Anna Helleblad från Tieto. I intervjun nedan kan du b.la läsa om Tietos förväntningar på plats under Socionomdagarna samt om deras integration med Journal Digital. Du får också en inblick i vad de har arbetat med det senaste året samt vilka kommande satsningar som görs framöver inom socialtjänstområdet.


Kan du kortfattat förklara din roll/bakgrund hos Tieto?
Jag är socionom och har jobbat inom IFO-verksamhet i över 20 år innan jag började på Tieto för snart 10 år sedan. Min roll på Tieto är Affärsansvarig vilket innebär att jag är ansvarig för affärerna med våra kommunkunder inom socialtjänsten. En viktig roll är att se till att kunderna är nöjda med det vi säljer och levererar, nämligen det IT-system som dagligen underlättar deras arbete.

Tieto kommer vara med som utställare på Socionomdagarna 2019, berätta, varför är ni med och ställer på Socionomdagarna?
Då många användare av vårt system finns på plats på Socionomdagarna är Socionomdagarna en bra möjlighet att träffa dagliganvändarna. Vi vill att fler ska känna till vårt partnerskap med Journal Digital som så bra kompletterar vårt system med sitt kraftfulla stöd för utförare med bland annat självskattningar som möjliggör uppföljningar av god kvalitet.

Görs några särskilda satsningar just nu hos er inom socialtjänstområdet eller mot något annat ämne relaterat till Socionomdagarna/mot Socionomer? Vart är ert fokus nu? Vårt fokus är att slutföra vår successiva övergång från Procapita till det webbaserade Lifecare. Vi vill att alla våra dagliganvändare får kännedom att vi inom kort är helt klara med denna övergång så att deras kommun har möjlighet att jobba mer modernt, mobilt och mer användarvänligt. Dessutom har vi utvecklat flera Medborgartjänster som förenklar för handläggare och ger service åt medborgare i kommunerna och det vill vi också nå ut med. En annan het trend inom socialtjänsten är att automatisera processer och vi har tagit fram lösningar som stödjer kommunernas behov i det hänseendet.

Hur ser framtidsutsikterna ut: Internt för er? Externt, vad tror du branschen rör sig mot?
Vi har ca 65% av marknaden inom det verksamhetsområde vi vänder oss till, vilket redan är mycket bra. Då vi ligger i framkant när det gäller att utveckla nya moderna lösningar är framtidsutsikterna goda att ännu fler väljer oss. Branschen rör sig snabbt mot mer digitalisering och förenkling av administrativa processer. Det frigör tid för socionomerna att göra det de är utbildade för och helst vill ägna sig åt, nämligen förändringsarbete och mötet med människorna som söker hjälp och behöver stöd.

Vilka förväntningar har ni inför ert deltagande?
Att träffa så många socialsekreterare och beslutsfattare som möjligt och få berätta om vår utveckling och om vår integration till Journal Digital.

Hur förbereder ni er just nu för att få ut så mycket som möjligt av dagarna?
Vi ser över vilka material vi ska ta med oss och hur vår monter ska bli så trevlig och inbjudande som möjligt för att nå ut på bästa sätt till deltagarna på Socionomdagarna.

Har du mer frågor som du vill ställa till Tieto? Besök gärna deras monter på plats under Socionomdagarna och fortsätt diskussionen. Du hittar Tieto på monterplats A03:15 i utställarhallen.

Socionomdagarna 2019 – Carl 7 år efter syra-attacken – ”Nej, jag är inte bitter”

r relationen slutar i våld och syra-attack. Carl var nyförälskad, engagerad och mån om att ge den nya relationen de bästa förutsättningarna.  Att veta vad som komma skulle var inte helt lätt att veta, och kändes rätt osannolikt. Trots att magkänslan inte stod helt rätt till, att något kändes ”fel”, viftades känslan av obehag bort som överdrift, tills det ofattbara hände… Carl, då verksam som livvakt sedan många år, blev utsatt för ett dramatiskt överfall.

På Socionomdagarna 20-21 november får ni lyssna till Carls egna erfarenheter på temat ”Hot, våld och Riskhantering” (pass 4A). Vi får lära oss hur en effektiv riskhantering bör vara utformad, samtidigt som Carl tar oss igenom säkerhetsarbetet med hjälp av ett strukturerat evidensbaserat arbetssätt. Med och expertföreläser under passet gör även Susanne Strand, docent i kriminologi, Örebro universitet

Läs mer om passet i programmet (Pass 4A)

Läs om attacken i tidigare intervjuer:

https://www.expressen.se/nyheter/inloggad/livvakten-carl-utsattes-for-brutal-attack-jag-ar-inte-hamndlysten/

https://www.allas.se/relationer/svartsjukedrama-livvakten-carl-blev-skjuten-och-utsatt-for-en-syraattack/

Socionomdagarna 2019 – Utställarintervju med Therese Hagberg, HR-Chef Socialförvaltningen, Uppsala Kommun

Vi fick chansen att prata med Uppsala Kommun inför deras deltagande som utställare på Socionomdagarna. I intervjun nedan kan du läsa om varför de har valt att ställa ut, vilka satsningar och aktiviteter de har på gång just, deras förväntningar på plats och mycket mer. Du träffar Uppsala Kommun vid monter H11:00 – besök dem gärna och fortsätt diskussionen på plats.

Uppsala kommun kommer vara med som utställare på Socionomdagarna 2019, berätta, varför är ni med och ställer ut i år?

Socialförvaltningen, Uppsala kommun är i en stark utvecklingsfas och Uppsala växer som stad. Detta ställer nya krav på en modern socialförvaltning. Förvaltningen driver många utvecklingsprojekt och som socionom hos oss finns det stora möjligheter till utveckling och variation, vilket vi tycker är viktigt att förmedla på dessa dagar. Vi vill också ta tillfället att fånga upp nyheter och erfarenheter från andra kommuner.

Görs några särskilda satsningar just nu hos er inom socialtjänstområdet? Vart är ert fokus nu?

I Uppsala satsar vi på att utveckla vårt kvalitetsarbete inom olika områden, såväl inom metoder som inom personalområdet. Förvaltningen är inne i en stor satsning och utveckling av Signs of Safety med sikte på att stärka nätverksarbetet och öka familjesystemens egna förutsättningar. Vi fortsätter utvecklingen av det nära samarbetet med polis, skola, fritids och civil samhället i övrigt och har en handlingsplan för särskilt utsatta områden. För att stärka chefer och medarbetare arbetar vi dels med väl fungerande arbetsgrupper utifrån modellen effektiva team och dels med fortsatt implementering av vår introduktion- och kompetensutvecklingsplan. Förvaltningen driver frågan om delaktighet på flera fronter och skapar forum för medarbetardialoger.

Vilka förväntningar har ni inför ert deltagande?

Vi vill lära av andra, få ett erfarenhetsutbyte och fördjupa oss i frågeställningar som känns viktiga för oss. Vi vill bygga nätverk med andra socionomer, knyta kontakter och inspireras.

Samtidigt vill vi visa vad vi i socialförvaltningen i Uppsala kommun har i pågående utvecklingsområden.

Åter till Uppsala: Hur många socionomer jobbar i er kommun?

Ca 800

Hur ser framtidsutsikterna ut?

Vi har goda framtidsutsikter. Socialförvaltningen är inne i ett starkt internt utvecklingsarbete samtidigt som det sker en parallell utveckling hos externa parter. Uppsala universitet kommer att utöka antalet utbildningsplatser på socionomprogrammet och vi har ett gott och nära samarbete med utbildningen. Uppsala ligger också i ett bra geografiskt läge med goda pendlingsmöjligheter.

Varför ska man jobba hos er?

Uppsala kommun kan erbjuda många alternativa karriärvägar för socionomer. Flera förvaltningar arbetar med samverkan, kompetensutveckling och ökad kvalitet. Inom socialförvaltningen har vi ett stort utbud av egna insatser vilket skapar förutsättningar för att göra ett bra socialt arbete särskilt för barn- och unga. Vi har en stor samlad socialförvaltning med myndighetsutövning och interna insatser under samma tak, vilket skapar goda möjligheter till inflytande, samverkan och utveckling.

Hur förbereder ni er just nu för att få ut så mycket som möjligt av dagarna?

Vi arbetar med att ta fram presentationsmaterial av olika slag, broschyrer, digitalt m.m.

För att vara väl förberedda till mässan kommer vi att läsa in oss på programmet, föreläsarna och de andra aktörerna, allt för att få ut så mycket som möjligt av Socionomdagarna.

Socionomdagarna 2019 – Utställarintervju – Jessica Löfstrand, Folksam, Kundansvarig för Akademikerförbundet SSR

På plats under Socionomdagarna 2018 passade vi på att ställa några snabba frågor till Jessica Löfstrand från Folksam. Jessica arbetar som kundansvarig för Akademikerförbundet SSR. I intervjun nedan läser du Jessicas tankar och förväntningar om Socionomdagarna samt Folksams roll på plats som utställare.

Varför är ni med på Socionomdagarna?
Akademikerförbundet som anordnar Socionomdagarna är en viktig samarbetspartner till Folksam och vi vill med vår medverkan visa att vi finns för medlemmarna. Idag har de yrkesverksamma medlemmarna bland annat en obligatorisk inkomstförsäkring hos Folksam och nu har förbundet även utökat med en ny typ av försäkring som vi frontar med i år.

Hur har reaktionerna varit på den nya försäkringen?
Mycket positiva! Det är som jag nämnde en ny typ av försäkring – en juristförsäkring vilket bland annat innebär att man lättare kan få hjälp med juridisk rådgivning och det är förbundet bland de första ut med hos oss.

På vilket sätt känner ni att ni skapar värde genom att vara med på Socionomdagarna?
Just genom att visa att vi värderar vårt samarbete med Akademikerförbundet SSR och finns för medlemmarna.

Vilka frågor inom ämnet anser ni vara viktigast just nu?
Vi finns till för alla medlemmar oavsett befattning. Ska man se det viktigaste ur vår synpunkt så är det att vara tydliga gentemot medlemmarna om vilket skydd de har idag i Folksam och vad man möjligtvis skulle behöva komplettera med.

Hur tror du era tjänster kommer att ändras på sikt i förhållande till branschen?
Vi vill verka för att Akademikerförbundet SSR och deras medlemmar ska känna den trygghet medlemsnyttan ger och för det krävs ett gott samarbete mellan oss och förbundet.

Vad har ni sett fram emot mest inför dessa dagar?
Att få träffa alla medlemmar och även andra utställare. Plus att få se en föreläsning eller två, fantastiskt bra och viktigt upplägg i år.

Vad har varit bäst under mässan hittills?
Att det är en glad och god stämning. Vi gillar att hallen är bra uppbyggd och ganska lättöverskådlig och det är lagom med mingel. Det är mitt första år på plats och jag är positivt överraskad.

Och slutligen, jag antar att deltagarna visat uppskattning för er massagestol?
Ja, mycket! Massagestolen som ska visa och förstärka att man ska lämna det juridiska till dem som kan det och själv luta sig tillbaka, chilla och njuta av livet – har verkligen tjänat sitt syfte!