TALARE

Vi presenterar stolt 2019 års talare!

Vi kan stolt presenterat 2019 års talare för Socionomdagarna. Nedan kan du ta del av talarlistan samt läsa intervjuer med ett urval av föreläsarna.

Missa inte chansen att lyssna till några av brancshens mest framstående profiler på Socionomdagarna i höst!

Talarintervjuer

Talarlista Socionomdagarna 2019

talare_soc_2019

Margareta Winberg

Särskild utredare SoL, Regeringskansliet

talare_soc_20192

Susanna Alakoski

Socionom och författare

talare_soc_20193

Tom Alandh

Journalist, Sveriges Television

talare_soc_20194

Alexandra Pascalidou

Journalist, programledare, författare, föreläsare, dramatiker, skådespelare och människorättsaktivist

talare_soc_20195

Josef Kurdman

Föreläsare och debattör

talare_soc_20196

Mia Börjesson

Socionom

talare_soc_20197

Bo Hejlskov Elvén

Leg. psykolog, författare, föreläsare och handledare

talare2019_socionomdagarna

Maria Wolmesjö

Fil. dr. och bitr. professor i socialt arbete, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås

talare2019_socionomdagarna2

Torbjörn Hjort

Docent vid Socialhögskolan i Lund

talare2019_socionomdagarna3

Ove Ledin

Handläggare på avdelningen för vård och omsorg, sektionen för socialtjänst på SKL

talare2019_socionomdagarna4

Anna Norlén

Leg. psykolog och psykoterapeut, rektor och verksamhetschef på Ericastiftelsen i Stockholm

talare2019_socionomdagarna5

Anders Öhman

MST Expert som kvalitetssäkrar MST i Sverige

talare2019_socionomdagarna6

Emma Ulfsdotter Ljunggren

Programchef för MST Sverige samt MST Expert

talare2019_socionomdagarna18

Inger Benkel

Aukt. socionom/kurator, överkurator på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, mag. i socialt arbete, med. dr

talare2019_socionomdagarna8

Karolina Sörman

Med. dr. europeisk MSc i neurobiologi

talare2019_socionomdagarna9

Marianne Kristiansson

Leg. läkare, specialist inom rättspsykiatri, med. dr. och professor

talare2019_socionomdagarna10

Stella Jacobson

Med. dr. är forskningssekreterare och programansvarig för det nationella programmet Tillämpad välfärdsforskning vid Forte

talare2019_socionomdagarna11

Therese Åström

Med. dr. och socionom, SBU

talare2019_socionomdagarna12

Josefine Johansson

Professionsstrateg, Akademikerförbundet SSR

talare2019_socionomdagarna13

Kerstin Svensson

Professor i socialt arbete, Lunds universitet

talare2019_socionomdagarna14

Åsa Källström

Professor i socialt arbete vid Örebro universitet

talare2019_socionomdagarna15

Hanne Martinek

Forskare, Socialstyrelsen

talare2019_socionomdagarna16

Helena Stålhammar

Utredare, Socialstyrelsen

talare2019_socionomdagarna17

Ola Grönnesby

E-hälsostrateg, Socialstyrelsen

talare2019_socionomdagarna19

Isabel Petrini

Leg. psykolog och en av författarna till boken ”Krig, tortyr och flykt”

talare2019_socionomdagarna20

Nina Rung

kriminolog och genusvetare, specialiserad på sexualbrott och har under många år arbetat med frågor kopplat till våld och kön

camilla

Camilla Rosenkvist

Utbildningssamordnare, Suicide Zero

talare2019_socionomdagarna22

Johanna Svenningsson

Föreläsare och skribent

talare2019_socionomdagarna23

Robert Kronstrand

Toxikolog vid Rättsmedicinalverket och adjungerad professor vid Linköpings Universitet

talare2019_socionomdagarna24

Shilan Caman

Forskare vid Karolinska Institutet och verksamhetsutvecklare, rättspsykiatriska avdelningen på Rättsmedicinalverket

talare2019_socionomdagarna25

Carl

Jobbar med risk management och som personsäkerhetskonsult, NSI (Nationella Skyddsinsatser)

talare2019_socionomdagarna26

Susanne Strand

Docent i kriminologi vid Örebro universitet och arbetar som forskare vid Centre for Criminological and Psychosocial Research (CAPS)

talare2019_socionomdagarna27

Lupita Svensson

Universitetslektor, Lunds universitet

talare2019_socionomdagarna28

Jan Ström

Projektledare, Avskaffa hemlösheten med Bostad först, Sveriges stadsmissioner

talare2019_socionomdagarna29

Björn Wrangsjö

Dr. i barn – och ungdomspsykiatri och psykoterapi

talare2019_socionomdagarna30

Anna Brooks

Utredare inom äldreområdet, Socialstyrelsen

talare2019_socionomdagarna31

Christina Högblom

Utredare inom missbruksområdet, Socialstyrelsen

talare2019_socionomdagarna32

Tobias Sahlin

Leg. psykoterapeut., FoU chef - Nämndemansgården i Sverige

talare2019_socionomdagarna33

Gunnar Ahlin

Beteendeterapeut och metodutvecklare på Alternatus

talare2019_socionomdagarna34

Lars Karlsson

Pappa, delägare Korpberget, har jobbat med missbruksbehandling i 16 år och är drogfri sedan 22 år tillbaka

talare2019_socionomdagarna35

Kalle Pettersson

Utvecklingschef vid Helsingborgs stad och utredare på SKL

talare2019_socionomdagarna36

Åsa Lindhagen

Jämställdhetsminister, Miljöpartiet

talare2019_socionomdagarna37

Åsa Nilsonne

Psykiater och DBT-terapeut, har arbetat med emotionellt instabila kvinnor sedan mitten av 1990-talet

talare2019_socionomdagarna38

Evelina Linder

Socionom och leg. psykoterapeut med inriktning KBT

talare2019_socionomdagarna39

Elizabeth Malmquist

Psykolog och handledare, verksam under många år som handledare, och utbildare i dialektisk beteendeterapi

talare2019_socionomdagarna40

Hanna Sahlin

Psykolog och fil. dr., studierektor för psykoterapeutoch handledareutbildningen vid Centrum för psykiatriforskning, kompetenscentrum för psykoterapi, vid Karolinska institutet

talare2019_socionomdagarna41

Jessica Sjögren

Socionom och fil. dr. i socialt arbete, Linköpings universitet

talare2019_socionomdagarna42

Elin Molander

Projektledare, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

talare2019_socionomdagarna43

Sini Teng

Projektledare, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

talare2019_socionomdagarna44

Lisa Dahlgren

Socionom på barnrättsorganisationen Maskrosbarn

shanti

Shanti Ingeström

Barnrättsrådgivare, UNICEF Sverige

talare2019_socionomdagarna46

Hani Parsi

Projektledare, UNGSK, Skärholmens Ungdomsråd (Skärholmens SDF)

talare2019_socionomdagarna47

Erica Kanon

Stödsamordnare och biträdande verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm

talare2019_socionomdagarna48

Kerstin Wanhatalo

Handläggare kvinnofrid, SKL

talare2019_socionomdagarna49

Pernilla Spåls

Handläggare, Enheten för samhällsutveckling Länsstyrelsen Gävleborg

talare2019_socionomdagarna50

Marcus Herz

Socionom och docent i socialt arbete, Malmö universitet

talare2019_socionomdagarna51

Philip Lalander

Professor i socialt arbete, Malmö universitet

talare2019_socionomdagarna52

Björn Roslund

Barn- och vuxenpsykiater, författare till boken ”Haja adhd”, Natur och Kultur

talare2019_socionomdagarna53

Eva Samuelsson

Forskare och socionom vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hon intervjuar spelare om deras erfarenheter av hjälpsökande

talare2019_socionomdagarna54

Ingrid Skinner

Socionom och leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi och psykosocialt arbete

talare2019_socionomdagarna55

Elisabet Näsman

Seniorprofessor i sociologi och forskar med och om barn med fokus på barns eget perspektiv och möjlighet till delaktighet

talare2019_socionomdagarna56

Pia Sjögren

talare2019_socionomdagarna57

Linda Lindblom

Projektledare och handläggare Brå

talare2019_socionomdagarna58

Camilla Sköld

talare2019_socionomdagarna59

Ulla-Maija Madison

Ordförande i Sveriges skolkuratorers förening, 1:e skolkurator och samordnare i Barn och elevhälsan, Region Gotland

talare2019_socionomdagarna60

Åsa Backlund

Fil. dr. socialt arbete, lektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

talare2019_socionomdagarna61

Therése Fridström Montoya

Jur. dr. forskare, socionom, Uppsala universitet

talare2019_socionomdagarna62

Eva Agåker

Utredare, Socialstyrelsen

talare2019_socionomdagarna63

Solveig Freby

Utredare, Socialstyrelsen

talare2019_socionomdagarna64

Erik Wessman

Socionom och utredare på Socialstyrelsen. Arbetar med utbildning och vidareutveckling kring IBIC samt äldrefrågor och e-hälsofrågor för socialtjänst

talare2019_socionomdagarna65

Hanna Broberg

Chefsstrateg, Akademikerförbundet SSR

talare2019_socionomdagarna66

Helena Post Mårtensson

Socionom och effektiviseringskonsult i egen verksamhet

talare2019_socionomdagarna67

Sofia Bidö

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och verksamhetschef vid Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling

talare2019_socionomdagarna68

Lotta Unga

Socionom, bostadssamordningen, Norrköpings kommun

talare2019_socionomdagarna69

Susanne Brandtberg

Socionom, bostadssamordningen, Norrköpings kommun

talare2019_socionomdagarna70

Anna Marshall

Humana

talare2019_socionomdagarna71

Cissi Green

Humana

talare2019_socionomdagarna72

Magnus Dahlstedt

Professor i socialt arbete vid Campus Norrköping, Linköpings universitet

talare2019_socionomdagarna73

Johan Oljeqvist

Vd, Fryshuset

emma envall

Emma Envall Ryman

socionom/kurator, Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Stockholm

talare2019_socionomdagarna74

Maria Dufva

F.d. kriminolog och medlare vid brott i samarbete mellan polis och socialtjänst: Stödcentrum unga brottsutsatta. Idag föreläsare på heltid samt författare till flera titlar på området.

talare2019_socionomdagarna75

Mona-Lisa Öberg

Beteendevetare, Vårsols familjecenter i Jönköping

talare2019_socionomdagarna76

Pia Ericson

Socionom, Vårsols familjecenter i Jönköping

Gunilla fahlstrom

Gunilla Fahlström

Projektledare, SBU

talare2019_socionomdagarna77

Elizabeth Englundh

Sakkunnig barnets rättigheter på SKL, socionom och fil. dr. i pedagogik

talare2019_socionomdagarna78

Håkan Fransson

Socionom och drogförebyggare, Öckerö kommun

talare2019_socionomdagarna79

Fredrik Westin

HR-chef tidigare kommunchef, personalchef, rockmusiker, internationell textskrivare, socialchef, men är framförallt förälder till två egenproducerade barn och ett närproducerat.

ingegerd

Ingegerd Wirtberg

Leg. psykoterapeut, docent i klinisk psykologi vid Lunds Universitet

jan jonsson

Jan Jönsson

Socialborgarråd i Stockholms stad

mijke van ratingen

Mijke van Ratingen

Socionom/kurator, Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skövde

niclas reich

Niclas Reich

Leg. psykoterapeut och socionom vid Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende, Socialförvaltningen Stockholms stad

fridajonsson

Frida Jonsson

Socionom, cert. handledare för programmet Sorgbearbetning, föreläsare samt författare till boken ``Min bror tog drogerna``

nils-olof

Nils-Olof Nilsson

IFO-chef, Nordanstigs kommun

nova nilsdotter

Nova Nilsdotter

Socionom, Landa Familjevård/Landa Utbildning

qazim

Qazim Gosalci

Kurator, Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skövde

stina bjork

Stina Björk

Utredare, SKL

sissela

Sissela Nutley

Disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet, driver den ideella förening Arts & Hearts

lisak

Lisa Koser

Socionom, nätverksledare, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

luke

Luke Sheahan

Socionom, nätverkesledare, familjeterapeut med grundläggande psykoterapiutbildnng

maida

Maida Engqvist

Enhetschefe Ekonomiskt bistånd, Malmö stad

petra

Petra Quandt Farkas

Enhetschefe Ekonomiskt bistånd, Malmö stad