TALARE

Talare Socionomdagarna 2018

OBS! Talarlistan för 2019 är under bearbetning och publiceras senare. Tills vidare kan du se 2018 års talare.

Är du intresserad av att tala på Socionomdagarna 2019? Vänligen gå vidare och fyll i formuläret här!

adam_tengelin

Adam Tengelin

Föreståndare för Föräldracentrum och behandlingsansvarig för MDFT Sverige

agneta_aldon

Agneta Aldor

Digitaliseringsstrateg, SKL

Andreas_liljegren

Andreas Liljegren

Docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

anette_agenmark

Anette Agenmark

Utredare vid Socialstyrelsen och socionom med mångårig erfarenhet av socialtjänstfrågor

anna_bennich

Anna Bennich Karlstedt

Leg psykolog, parterapeut och författare till boken Vägen genom skilsmässan. Hon är också TV4s expert på psykologi och relationer

anna_karin_akerman

Anna-Karin Åkerman

Leg psykolog, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi, doktorand, IBL, Linköpings universitet. Verksam på Tjust behandlingsfamiljer

anna_thomson

Anna Thomsson

Handläggare SKL, utbildad arbetsterapeut som arbetat inom funktionshindersverksamheter i 20 år och som chef och utvecklare

annika_engstrom

Annika Engström

Projektledare för webbkurs om våld och NCK:s kunskapsbank

asa_kruse

Åsa Kruse

Med. kand. leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Författare till boken ”Tillbaka till jobbet” vald till Årets HR-bok 2016

asa_steinsapir

Åsa Steinsaphir

Socionom och arbetar sedan år 2014 som Brukarinflytandesamordnare inom psykiatrin

bjorn_tingberg

Björn Tingberg

Universitetslektor Barnafrid, Linköpings universitet, har arbetat många år med barn som far illa både inom sjukvården och barnahusverksamheter

bo_hejlskov

Bo Hejlskov Elvén

Psykolog med lång erfarenhet av hantering av beteendeproblem inom HVB, ungdomsvård, LSS, demensvård, skola och förskola

christina_hogblom

Christina Högblom

Utredare vid Socialstyrelsen och socionom med mångårig erfarenhet av socialtjänstfrågor

christina_stielli

Christina Stielli

Föreläsare och författare, årets kvinnliga talare två år i rad med sina underhållande och insiktsfulla föreläsningar om arbetsglädje

dick_lindberg

Dick Lindberg

Utredare, Socialstyrelsen

spaceholder_head_2-280x280

Kalle Pettersson

Kvalitets- och utvecklingschef, Helsingborg

driton_rama

Driton Rama

Metodgarant för ENIG och BEAV på Humana

elisabeth_lindholm

Elisabeth Lindholm

Projektledare Barnets bästa vid återvändande, Strömsunds kommun

emilie_mire

Emelie Mire Åsell

Sedan 10 år utbildare och processledare med fokus på inkludering och normkritik

emma_ekblom

Emma Ekblom

Metodutvecklare, Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland

frida_johnsson

Frida Jonsson

Socionom, föreläsare, cert. handledare för Sorgbearbetning, författare till boken ``Min bror tog drogerna 2016``

glen_sjogren

Glenn Sjögren

Kommunpolis i Malmö Öster

gunilla_avby

Gunilla Avby

Fil. dr. i pedagogik. Hon är chef för FoU Nordväst i Stockholms län och verksam som forskare vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

gunnel_ryner

Gunnel Ryner

Beteendevetare, föreläsare och författare till ”Släng problemglasögonen” och ”Den lata vägen till ett fantastiskt liv”

hanif_azizi

Hanif Azizi

Områdespolis i Rinkeby, där han arbetar brottsförebyggande, främst med ungdomar

hanna_broberg

Hanna Broberg

Chefsstrateg, Akademikerförbundet SSR Svensk chefsförening

helena_ekholm

Helena Ekholm

Skolkurator/ handledare/utbildare vid Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, enheten för Elevhälsans professionsstöd

helena_meyer

Helena Meyer

Har arbetat med frågor som rör ungas liv på nätet i över 10 år. Hon är knuten till Surfa Lugnt som föreläsare och sakkunnig

henna_hansson

Henna Hasson

Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting, forskare och författare till boken ”Användbar Evidens”

jennie_linde

Jennie Linde

Metodgarant för lågaffektivt bemötande och Studio III på Humana

jenny_wallentin

Jenny Wallentin

Fil. Kand. i socialt arbete, Fil. Mag. Barn- och Ungdomsvetenskap samt Socialpedagog

johan_stromgren

Johan Strömgren

Omsorgschef, Mora Park, har jobbat inom social omsorg sedan början av 2000-talet och har stor erfarenhet av utmanande beteenden

julia_engstrom

Julia Engström

Socialpsykolog med bakgrund som skolkurator. Hon arbetar nu som verksamhetsutvecklare och kurator på Föreningen Storasyster

kalle_pettersson

Kalle Pettersson

Kvalitets- och utvecklingschef Socialförvaltningen, Helsingborgs stad

karin_tenelius

Karin Tenelius

Grundare och VD, Tuff ledarskapträning. Karin har praktisk erfarenhet av medarbetarstyrda verksamheter inom både privat och offentlig sektor, sedan mer än 15 år.

katarina_elmehed

Katarina Elmehed

Har arbetat inom socialt arbete sedan 2005. Från maj 2017 arbetar hon heltid som Signs of Safety-utbildare inom Landa

kristofer_patraeus

Kristofer Petraeus

Projektledare inom vård- och omsorgsstandardiseringen på Swedish Standards Institute

lasse_mattila

Lasse Mattila

Socionom, handledare, föreläsare och författare med fokus på barns och ungas utsatthet och utanförskap

laura_hartman

Laura Hartman

Docent i nationalekonomi och ordförande i Tillitsdelegationen, med 20 års erfarenhet av forskning och ledarskap

leif_klingensjo

Leif Klingensjö

Sektionschef, SKL

lena_engelmark

Lena Engelmark

Chefredaktör för Socionomen

linn_heed

Linn Heed

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och sexolog

lupita

Lupita Svensson

Lektor i socialt arbete vid Lunds universitet

magnus_jareskog

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare, Bris föreläser kring barn och ungas psykiska hälsa utifrån områdena skola, vård och omsorg och vad samhället behöver göra för att leva upp till varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa

mantha

Mantha Kasagianni

Socionom, arbetar på sektionen för förebyggande arbete och samordnar det våldsförebyggande arbetet i Botkyrka kommun

maria_boustedt

Maria Boustedt Hedvall

Projektledare, Socialstyrelsen

maria_lindstedt

Maria Lindstedt

Projektledare och utredare, Konsumentverket

maria_wiwe

Maria Wiwe

Leg psykolog, psykoterapeut, ackrediterad MBT-A handledare, medförfattare till boken ”Mentalisering och psykisk ohälsa hos ungdomar”

marika_markovits

Marika Markovits

Direktor på Stockholms Stadsmission, beskriver hur hemlösheten har utvecklats i Sverige och pekar på positiva exempel från våra nordiska grannländer i att bryta trenden

martin_foster

Martin Forster

Leg. psykolog och fil. dr.

martina_dagobert

Martina Dagobert

Kommunikatör, Kronofogden

anna

Anna Malmquist

Leg. psykolog och fil dr vid Linköpings universitet och en av redaktörerna till boken HBTQ+: Psykologiska perspektiv och bemötande.

mija

Mija Andersson

Volontär på RFHL

mikael_malm

Mikael Malm

Handläggare, SKL

niels_christian

Niels Christian Barkholt

Vice ordförande för Dansk socialradgiverförening

olivia_wigzell

Olivia Wigzell

Generaldirektör, Socialstyrelsen

ove_ledin

Ove Ledin

Handläggare, SKL

paivi_turunen

Päivi Turunen

Lektor i socialt arbete och redaktör för en ny bok ”Samhällsarbete: arenor, aktörer och perspektiv”

per_sandberg

Per Sandberg

Socialdirektör, Växjö

pernilla_leviner

Pernilla Östlund

Projektledare och avdelningschef, SBU

pia_tham

Pia Tham

Socionom och docent i socialt arbete. Hon har sedan 2001 forskat kring socialsekreterares arbetsvillkor

runa

Rúna í Baianstovu

Lektor i socialt arbete vid Örebro universitet. Hon forskar om mångfald, demokrati och socialtjänst

sara_ingvarsson

Sara Ingvarsson

Leg. psykolog, organisationskonsult och författare till boken ``Lägg ner ledarskapet``

sara_klejsen

Sara Kleijsen Åhlander

Avdelningschef i Malmö Öster

sara_ronningstam

Sara Ronningstam Millberg

Skolkurator/ handledare/utbildare vid Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, enheten för Elevhälsans professionsstöd

simon_haggstrom

Simon Häggström

Författare till böckerna ”Skuggans Lag” och ”Nattstad”. Han arbetar som polis specialiserad på människohandel för sexuella ändamål i Människohandelsgruppen vid Nationella Operativa Avdelningen (tidigare Rikskriminalpolisen)

sofia_johansson

Sofia Johansson

Utbildare och handledare, Nytida/Lära, 30 års erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrat och personer med utvecklingsstörning samt certifierad studio 3 tränare

sophie_arno

Sophie Arnö

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hon är också redaktör på DN och författare till nya boken ”Barn på flykt”

staffan_hojer

Staffan Höjer

Professor i socialt arbete, Göteborgs universitet

talare_placeholder

Stella Jacobson

Programansvarig, nationella programmet för Tillämpad Välfärdsforskning, Forte

susann_sward

Susann Swärd

Författare och verksamhetschef för Rättighetsfokus

susanna_wahlberg

Susanna Wahlberg

Handläggare, SKL

sven_axel

Sven-Axel Månsson

Professor emeritus, har författat ett flertal böcker inom området kön, sexualitet och socialt arbete

thomas_jonsland

Thomas Jonsland

Utredare, Socialstyrelsen, fil.mag. i socialt arbete, tidigare lång erfarenhet från Bris med fokus på barns rättigheter och barns delaktighet

tobias_sahlin

Tobias Sahlin

Verksamhetschef Nämndemansgården i Sverige, beteendevetare och familjeterapeut - verksam i beroendevården sedan 1991

ulrika_roslund

Ulrika Roslund Gidlöf

Arbetar som utredare, Socialstyrelsen

ulrika_von_thiele

Ulrica von Thiele Schwarz

Mälardalens högskola

wanja

Wanja Astvik

Arbetslivsforskare och har genomfört ett flertal studier om arbete och arbetsvillkor inom socialtjänstens verksamheter, Akademin för hälsa vård och välfärd, Mälardalens högskola

veronica_ekström

Veronica Ekström

Fil. dr. i socialt arbete/lektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola

volen_ivanov

Volen Ivanov

Legitimerad psykolog och medicine doktor

yvonne_ahlstron

Yvonne Ahlström

Socialpolitisk strateg på Akademikerförbundet SSR

zandra_kankaris

Zandra Kanakaris

Ordförande för Unizon och generalsekreterare för 1000 möjligheter

talare_placeholder

Malin Nytorpet

Behandlingssamordnare på Tjust behandlingsfamiljer

talare_placeholder

Hugo Stranz

Docent Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

talare_placeholder

Åsa Lindhagen

fd socialborgarråd Stockholms stad, nu riksdagsledamot (MP)

soc_talare_cecilia_andreas

Cecilia Hernius

Cecilia en uppskattad utbildare inom trygghet och säkerhet i företaget Säker Kompetens.C

soc_talare_cecilia_andreas2

Andreas Ring

Andreas har en bakgrund som polis och är en uppskattad föreläsare och utbildare inom säkerhetsområdet i företaget Säker Kompetens.