TALARE

Talare Socionomdagarna 2019

OBS! Talarlistan för 2019 är under bearbetning och publiceras löpande.

talare_soc_2019

Margareta Winberg

Särskild utredare SoL, Regeringskansliet

talare_soc_20192

Susanna Alakoski

Socionom och författare

talare_soc_20193

Tom Alandh

Journalist, Sveriges Television

talare_soc_20194

Alexandra Pascalidou

Journalist, programledare, författare, föreläsare, dramatiker, skådespelare och människorättsaktivist

talare_soc_20195

Josef Kurdman

Föreläsare och debattör

talare_soc_20196

Mia Börjesson

Socionom

talare_soc_20197

Bo Hejlskov Elvén

Leg. psykolog, författare, föreläsare och handledare

talare2019_socionomdagarna

Maria Wolmesjö

Fil. dr. och bitr. professor i socialt arbete, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås

talare2019_socionomdagarna2

Torbjörn Hjort

Docent vid Socialhögskolan i Lund

talare2019_socionomdagarna3

Ove Ledin

Handläggare på avdelningen för vård och omsorg, sektionen för socialtjänst på SKL

talare2019_socionomdagarna4

Anna Norlén

Leg. psykolog och psykoterapeut, rektor och verksamhetschef på Ericastiftelsen i Stockholm

talare2019_socionomdagarna5

Anders Öhman

MST Expert som kvalitetssäkrar MST i Sverige

talare2019_socionomdagarna6

Emma Ulfsdotter Ljunggren

Programchef för MST Sverige samt MST Expert

talare2019_socionomdagarna18

Inger Benkel

Aukt. socionom/kurator, överkurator på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, mag. i socialt arbete, med. dr

talare2019_socionomdagarna8

Karolina Sörman

Med. dr. europeisk MSc i neurobiologi

talare2019_socionomdagarna9

Marianne Kristiansson

Leg. läkare, specialist inom rättspsykiatri, med. dr. och professor

talare2019_socionomdagarna10

Stella Jacobson

Med. dr. är forskningssekreterare och programansvarig för det nationella programmet Tillämpad välfärdsforskning vid Forte

talare2019_socionomdagarna11

Therese Åström

Med. dr. och socionom, SBU

talare2019_socionomdagarna12

Josefine Johansson

Professionsstrateg, Akademikerförbundet SSR

talare2019_socionomdagarna13

Kerstin Svensson

Professor i socialt arbete, Lunds universitet

talare2019_socionomdagarna14

Åsa Källström

Professor i socialt arbete vid Örebro universitet

talare2019_socionomdagarna15

Hanne Martinek

Forskare, Socialstyrelsen

talare2019_socionomdagarna16

Helena Stålhammar

Utredare, Socialstyrelsen

talare2019_socionomdagarna17

Ola Grönnesby

E-hälsostrateg, Socialstyrelsen

talare2019_socionomdagarna19

Isabel Petrini

Leg. psykolog och en av författarna till boken ”Krig, tortyr och flykt”

talare2019_socionomdagarna20

Nina Rung

kriminolog och genusvetare, specialiserad på sexualbrott och har under många år arbetat med frågor kopplat till våld och kön

talare2019_socionomdagarna21

Alfred Skogberg

Grundare och generalsekreterare för Suicide Zero

talare2019_socionomdagarna22

Johanna Svenningsson

Föreläsare och skribent

talare2019_socionomdagarna23

Robert Kronstrand

Toxikolog vid Rättsmedicinalverket och adjungerad professor vid Linköpings Universitet

talare2019_socionomdagarna24

Shilan Caman

Forskare vid Karolinska Institutet och verksamhetsutvecklare, rättspsykiatriska avdelningen på Rättsmedicinalverket

talare2019_socionomdagarna25

Carl

Jobbar med risk management och som personsäkerhetskonsult, NSI (Nationella Skyddsinsatser)

talare2019_socionomdagarna26

Susanne Strand

Docent i kriminologi vid Örebro universitet och arbetar som forskare vid Centre for Criminological and Psychosocial Research (CAPS)

talare2019_socionomdagarna27

Lupita Svensson

Universitetslektor, Lunds universitet

talare2019_socionomdagarna28

Jan Ström

Projektledare, Avskaffa hemlösheten med Bostad först, Sveriges stadsmissioner

talare2019_socionomdagarna29

Björn Wrangsjö

Dr. i barn – och ungdomspsykiatri och psykoterapi

talare2019_socionomdagarna30

Anna Brooks

Utredare inom äldreområdet, Socialstyrelsen

talare2019_socionomdagarna31

Christina Högblom

Utredare inom missbruksområdet, Socialstyrelsen

talare2019_socionomdagarna32

Tobias Sahlin

Leg. psykoterapeut., FoU chef - Nämndemansgården i Sverige

talare2019_socionomdagarna33

Gunnar Ahlin

Beteendeterapeut och metodutvecklare på Alternatus

talare2019_socionomdagarna34

Lars Karlsson

Pappa, delägare Korpberget, har jobbat med missbruksbehandling i 16 år och är drogfri sedan 22 år tillbaka

talare2019_socionomdagarna35

Kalle Pettersson

Utvecklingschef vid Helsingborgs stad och utredare på SKL

talare2019_socionomdagarna36

Åsa Lindhagen

Jämställdhetsminister, Miljöpartiet

talare2019_socionomdagarna37

Åsa Nilsonne

Psykiater och DBT-terapeut, har arbetat med emotionellt instabila kvinnor sedan mitten av 1990-talet

talare2019_socionomdagarna38

Evelina Linder

Socionom och leg. psykoterapeut med inriktning KBT

talare2019_socionomdagarna39

Elizabeth Malmquist

Psykolog och handledare, verksam under många år som handledare, och utbildare i dialektisk beteendeterapi

talare2019_socionomdagarna40

Hanna Sahlin

Psykolog och fil. dr., studierektor för psykoterapeutoch handledareutbildningen vid Centrum för psykiatriforskning, kompetenscentrum för psykoterapi, vid Karolinska institutet

talare2019_socionomdagarna41

Jessica Sjögren

Socionom och fil. dr. i socialt arbete, Linköpings universitet

talare2019_socionomdagarna42

Elin Molander

Projektledare, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

talare2019_socionomdagarna43

Sini Teng

Projektledare, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

talare2019_socionomdagarna44

Lisa Dahlgren

Socionom på barnrättsorganisationen Maskrosbarn

talare2019_socionomdagarna45

Marie Hugander Juhlin

Auktoriserad socionom & barnrättsrådgivare, UNICEF Sverige

talare2019_socionomdagarna46

Hani Parsi

Projektledare, UNGSK, Skärholmens Ungdomsråd (Skärholmens SDF)

talare2019_socionomdagarna47

Erica Kanon

Stödsamordnare och biträdande verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm

talare2019_socionomdagarna48

Kerstin Wanhatalo

Handläggare kvinnofrid, SKL

talare2019_socionomdagarna49

Pernilla Spåls

Handläggare, Enheten för samhällsutveckling Länsstyrelsen Gävleborg

talare2019_socionomdagarna50

Marcus Herz

Socionom och docent i socialt arbete, Malmö universitet

talare2019_socionomdagarna51

Philip Lalander

Professor i socialt arbete, Malmö universitet

talare2019_socionomdagarna52

Björn Roslund

Barn- och vuxenpsykiater, författare till boken ”Haja adhd”, Natur och Kultur

talare2019_socionomdagarna53

Eva Samuelsson

Forskare och socionom vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hon intervjuar spelare om deras erfarenheter av hjälpsökande

talare2019_socionomdagarna54

Ingrid Skinner

Socionom och leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi och psykosocialt arbete

talare2019_socionomdagarna55

Elisabet Näsman

Seniorprofessor i sociologi och forskar med och om barn med fokus på barns eget perspektiv och möjlighet till delaktighet

talare2019_socionomdagarna56

Pia Sjögren

talare2019_socionomdagarna57

Linda Lindblom

Projektledare och handläggare Brå

talare2019_socionomdagarna58

Camilla Sköld

talare2019_socionomdagarna59

Ulla-Maija Madison

Ordförande i Sveriges skolkuratorers förening, 1:e skolkurator och samordnare i Barn och elevhälsan, Region Gotland

talare2019_socionomdagarna60

Åsa Backlund

Fil. dr. socialt arbete, lektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

talare2019_socionomdagarna61

Therése Fridström Montoya

Jur. dr. forskare, socionom, Uppsala universitet

talare2019_socionomdagarna62

Eva Agåker

Utredare, Socialstyrelsen

talare2019_socionomdagarna63

Solveig Freby

Utredare, Socialstyrelsen

talare2019_socionomdagarna64

Erik Wessman

Socionom och utredare på Socialstyrelsen. Arbetar med utbildning och vidareutveckling kring IBIC samt äldrefrågor och e-hälsofrågor för socialtjänst

talare2019_socionomdagarna65

Hanna Broberg

Chefsstrateg, Akademikerförbundet SSR

talare2019_socionomdagarna66

Helena Post Mårtensson

Kansli-och utvecklingschef, Gislaveds kommun

talare2019_socionomdagarna67

Sofia Bidö

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och verksamhetschef vid Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling

talare2019_socionomdagarna68

Lotta Unga

Socionom, bostadssamordningen, Norrköpings kommun

talare2019_socionomdagarna69

Susanne Brandtberg

Socionom, bostadssamordningen, Norrköpings kommun

talare2019_socionomdagarna70

Anna Marshall

Humana

talare2019_socionomdagarna71

Cissi Green

Humana

talare2019_socionomdagarna72

Magnus Dahlstedt

Professor i socialt arbete vid Campus Norrköping, Linköpings universitet

talare2019_socionomdagarna73

Johan Oljeqvist

Vd, Fryshuset

talare2019_socionomdagarna74

Maria Dufva

F.d. kriminolog och medlare vid brott i samarbete mellan polis och socialtjänst: Stödcentrum unga brottsutsatta. Idag föreläsare på heltid samt författare till flera titlar på området.

talare2019_socionomdagarna75

Mona-Lisa Öberg

Beteendevetare, Vårsols familjecenter i Jönköping

talare2019_socionomdagarna76

Pia Ericson

Socionom, Vårsols familjecenter i Jönköping

talare2019_socionomdagarna77

Elizabeth Englundh

Sakkunnig barnets rättigheter på SKL, socionom och fil. dr. i pedagogik

talare2019_socionomdagarna78

Håkan Fransson

Socionom och drogförebyggare, Öckerö kommun

talare2019_socionomdagarna79

Fredrik Westin

HR-chef tidigare kommunchef, personalchef, rockmusiker, internationell textskrivare, socialchef, men är framförallt förälder till två egenproducerade barn och ett närproducerat.