Meny 2

Talare

Talarlistan för 2018 är under bearbetning. Tills vidare kan du ta del av 2017 års talare nedan!

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ä Ö

Alain Topor, docent, Socialhögskolan, Stockholms universitet. Alain forskar på vad som hjälper människor att återhämta sig från psykiska problem och har publicerat ett flertal böcker och artiklar
Alexander Ramsing, gruppledare i Lessebo kommun och ledamot av Akademikerförbundet SSR:s förbundsstyrelse.
Alexandra Antoni, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute
Ana Hobbi, områdesansvarig Socionomer. Utbildad KBTterapeut och lärare.
Anna Lexelius, huvudsekreterare för Tillitsdelegationen
Anna Lilliér, socionom i Magelungens HSP-team
Annika Öquist, enhetschef, Vägledning för Socialtjänsten, Socialstyrelsen
Anders Öhman, MST Expert MST Sverige/Framtid Stockholm
Anette Agemark, utredare, Socialstyrelsen
Anna-ChuChu Schindele är socionom och utredare vid enheten Hälsa och sexualitet på Folkhälsomyndigheten
Anna-Karin Åkerman, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi och doktorand i klinisk psykologi vid Linköpings universitet samt mångårig erfarenhet ifrån Tjusts behandlingsfamiljer
Anne-Lie Wikström är socionom och metodgarant samt handledare i IHF på Humana
Birgitta Svensson, fil dr i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet
Björn Andersson, docent
Carola Dieng, socialpedagog, grundläggande psykoterapiutbildning och handledare i socialt arbete, Krica behandling och utbildning
Camilla Sköld, utredningssekreterare för översynen av socialtjänstlagen, regeringskansliet och socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR
Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. Cecilia har, innan hon blev nationell samordnare, arbetat inom socialtjänsten i 30 år, mestadels på ledande positioner
Charlotta Thodelius, doktorand Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola
Chris Bremark socionom med lång erfarenhet av utredningsarbete av barn och unga, Sveriges socionomkonsulter
Christian Möller är specialiserad på utredning och behandling av ungdomar med NP-problematik med inriktning på ungdomar med autism och schizofreni, Vision HVB i Jämtland
Christina Andersson leg. psykolog, författare, doktorand vid Karolinska Institutet och ansluten till Handelshögskolan
Christina Högblom, utredare, Socialstyrelsen
Christina Näsholm, leg psykolog och leg psykoterapeut
Daniel Eidhagen är projektledare och initiativtagare till Tillsammans för orten.
Dick Lindberg är utredare på Socialstyrelsen och har fördjupat sig i etiken och forskningen vid införande av välfärdsteknik
Dolores Kandelin Mogard, Etikrådet
Elisabet Strid Ege, psykoterapi, rehab.vet/ridterapi och Maria Dahlqvist, KBT, rehab.vet/ridterapi
Elisabeth Svedberg, socionom med magisterexamen i etik och socialt arbete. Utredare/projektledare på Socialstyrelsen. Tidigare ansvarig för Socialstyrelsens etiska råd samt dess sociala utskott.
Emelie Mire Åsell, handläggare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Emilia Danielsson, förbundsjurist, SKL
Emma Ulfsdotter Ljunggren, programchef MST Sverige/Framtid Stockholm
Erica Falkenström är fil. doktor i pedagogik och forskare på Stockholms universitet och författare till flera böcker
Erik Andrén var med och startade Iris Utvecklingscenter för 30 år sedan. Erik arbetar sedan 10 år också som konsult inom näringslivet
Ethel Forsberg, generaldirektör FORTE
Eva Edberg, författare, växte själv upp i familjehem. I Debutboken ”Det ordnar sig, det ordnar sig” skriver hon med barnets röst.
Eva Entelius-Melin, utredare vid Socialstyrelsen
Eva Johansson, författare, mental tränare och coach, ErgoNova
Eva Karsten, Arbetsmarknadsverket
Evelyn Khoo, Docent, Umeå universitet, forskar och undervisar om barn, unga och familjer i välfärdssamhället
Eva Norlin, Socionom, Centrum mot våld - Umeå kommun
Ewah Pettersson, specialist socionom, Bollnäs kommun
Fredrik Gynnestam, utvecklingsledare, Teambo, är socionom och har ett flertal vidareutbildningar inom socialt arbete samt mångårig erfarenhet från socialtjänsten
Fredrik Westin. Fredrik har varit vd, kommunchef, socialchef och rockmusiker, men på Socionomdagarna 2017 är han här som pappa till Stålmannen
Frode Wendelboe är vd och grundare av Främja AB. Frode är socionom och socialterapeut, specialiserad på neuropsykiatriska funktionsskillnader
Gabriella Sjogren-Lindquist, docent i nationalekonomi
Gerd Holmgren, enhetschef, Trollhättan stad
Gunilla Malmborg, Särskild utredare för Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen
Göran Lindén är skapare av MPV, Angered
Hans Knutagård, universitetslektor i socialt arbete, Göteborgs universitet. Hans har arbetat inom området i 40 år, både praktiskt och akademiskt samt forskar om ojämlikhet i hälsa
Hans Swärd är professor i Socialt arbete vid Lunds universitet och har forskat om välfärd, sociala problem, fattigdom och socialt arbete
Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR
Helén Olsson är socionom med vidareutbildning i systemteori och med 30 års erfarenhet av socialt arbete. Många år inom socialtjänstens olika verksamheter samt 13 år inom Trappans stödgruppsverksamhet i Uppsala för bl a barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa. De senaste 4 åren som utvecklingsledare inom Regionförbundet Uppsala län med nationella och regionala projekt som handlar om barn i missbruksmiljöer.

F.n verksam inom projektet Childrens Program, finansierat av Folkhälsomyndigheten.
Helén har även egen erfarenhet av att växa upp med missbruk i familjen och föreläser om medberoende och barn som anhörigproblematik.
Helena Henningson, handläggare, arbetar med äldrefrågor på SKL och är också projektledare för öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre
Helena Petersson, projektledare från stadsledningskontoret
Helena Stålhammar, utredare, Socialstyrelsen
Ingegerd Wirtberg, docent, leg. psykoterapeut, Institutionen för klinisk psykologi, Lunds universitet samt sakkunnig, SBU
Ingrid Ström, utredare vid Socialstyrelsen
Isabella Miulus, certifierad utbildare och handledare Connect - behandlingspersonal, Humana
Jennie Lindberg Olsson, enhetschef, Bollnäs kommun
Jenny Norén, handläggare, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor, SKL.

Jenny Nybom, forskare, Socialstyrelsen
Jenny Wallentin, utbildare, handledare och inspiratör inom socialt arbete
Jessica Storbjörk, docent på SoRAD, Stockholms universitet
Jessika Spångberg, utredare, Fokhälsomyndigheten
Johan Holm, pedagog, Sundsvalls kommun. Johan har mångårig erfarenhet av att arbeta med familjer som brottas med barn/ungdomar som inte går till skolan
Johanna Maxson, handläggare, Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting
Johan Ragnarsson, leg. psykolog med lång erfarenhet av den låsbara ungdomsvården
Jonas Pettersson, konceptplanerare, ErgoNova
Josefine Johansson, professionsstrateg socialt arbete, Akademikerförbundet SSR
Julia Engström, Kurator och verksamhetsutvecklare, Föreningen Storasyster
Jura Rahim, bemanningansvarig, beteendevetare och visionär, Doc Connect
Jörgen Lundälv, docent, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Karin Kullberg, universitetslektor vid Lunds universitet
Karin Svanberg, beteendevetare, Närvaroteamet. Karin har mångårig erfarenhet av att arbeta med familjer som brottas med barn/ungdomar som inte går till skolan
Kerstin Lidman, socialchef i Sollentuna kommun
Kerstin Svensson är professor i socialt arbete vid Lunds universitet och forskar om professioner och organisationer
Kjerstin Bergman, nationell samordnare regionalt utvecklingsarbete BoU.
Knut Sundell, docent och projektledare SBU,
Kristofer Petraeus, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute
Laura Hartman, ordförande i Tillitsdelegationen, föreläsare och rådgivare, med 20 års erfarenhet av forskning och ledarskap inom välfärdssektorn
Lars Lewerth har sedan 20 år tillbaka arbetat som projektledare med en rad förebyggande insatser inom ramen för alkohol och drogproblematik. Är i grunden radiojournalist med flerårig verksamhet inom Sveriges Radio. Lars har producerat filmer inom preventivt arbete både i Sverige och i USA när det gäller tex rattfylleriproblematiken. Producerat ett antal preventionsprogram som använts i Sverige, som tex ”Don ́t drink and drive”- kampanjen. Lars är idag verksamhetsledare för projektet Childrens Program I Sverige och även han har vuxit upp med förälder i missbruk, renderade egen beroendeproblematik med alkoholism som följd. Idag har Lars varit nykter sen 1990 – i 26 år.
Lasse Mattila är socionom, handledare och författare och arbetar sedan 20 år bl.a. inom socialtjänst och skola med barn och unga i utsatta livssituationer
Lena Engelmark, chefredaktör
Lennart Nygren, professor, Umeå universitet, forskar och undervisar om barn, unga och familjer i välfärdssamhället
Lii Drobus, projektledare från stadsledningskontoret
Lina Ahl socionomstudent vid Göteborgs universitet
Linda Häll, teamledare för IHF-enheten i Eskilstuna kommun
Linda Lindblom är socionom och kommunens ansvariga för satsningen, Huddinge kommun
Linn van Bruggen är licensierad Signs of Safety utbildare och konsult. Linn har närmare 20 års erfarenhet av socialarbete med barn och unga
Liselotte Almén Malmqvist, vd, JATC omsorg
Lisa Koser, socionomen o leg psykoterapeut
Lisa Olson. Lisa är samhällsvetare och har arbetat 14 år inom socialtjänsten, Landa Strandgården
Liv Nilhede är socionom och metodgarant för IHF på Humana. Hon har många års erfarenhet av implementering av IHF, både i kommunala och privata organisationer.
Magnus Danielsson, fil. dr och studierektor
Magnus Svensson, socionom och legitimerad psykoterapeut, enheten för sexuell hälsa, Södersjukhuset AB
Malin Gnospelius. Malin är socionom och har arbetat 16 år inom socialtjänsten.
Marcus Johansson, student och forskningsassistent vid Ersta Sköndal Bräcke högskola
Margareta Winberg, särskild utredare Socialtjänstlagen
Maria Fälth, socialnämndspolitiker (kd) i Upplands Väsby kommun
Maria Persdotter är förbundsordförande i RBU och mamma till tre barn. Dottern Tilda har omfattande funktionsnedsättningar
Marie Sallnäs, professor i socialt arbete
Mats Nilsson, Regeringskansliet
Mia Ledwith är statsvetare och samordnare för öppna jämförelser och systematisk uppföljning inom socialtjänsten på SKL
Mia Kilström, socionom och legitimerad psykoterapeut vid enheten för sexuell hälsa, Södersjukhuset AB
Mohammed Ouahid, verksamhetschef, TG Gotland, har arbetat inom behandling i över 20 år och har tidigare varit biträdande rektor på en skola i södra Stockholm
My Eriksson, specialisthandläggare i Uppsala kommun
Olga Persson är generalsekreterare för Unizon som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer över hela landet
Olga Gislén är utredare och arbetar med Socialstyrelsens stöd till socialtjänstens arbete mot våldsbejakande extremism
Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör och har ordförandeposten i OECD:s hälsokommitté (HEA)

Foto: Socialstyrelsen
Pani Hormatipour är handläggare på SKL
Patrik Sverin, polischef, Botkyrka
Paul Alarcon, hållbarhetschef, Stockholms stad
Per Arne Håkansson är fil doktor i sociologi och arbetar som forskare på Socialstyrelsen
Petra Rinman är socionom och har arbetat som socialsekreterare, utredare i Vanvårdsutredningen samt med den nationella samordnaren för social barn- och ungdomsvård
Pia Rydberg, socionom och psykoterapeut
Pär Alexandersson, utredare vid Socialstyrelsen
Riyadh Al-Baldawi är docent i psykiatri vid Ersta Sköndal högskola och specialist i psykiatri samt leg. psykoterapeut. Riyadh är forskare inom migration och psykosocial hälsa samt grundare och vd för Orienthälsan i Stockholm
Saga Becker är skådespelare, författare och konstnären som inte är rädd för att vara sårbar, bryta normer och tala om det som är jobbigt
Sanja Magdalenić är fil doktor i sociologi, och arbetar som utredare på Socialstyrelsen
Sara Mohammad, grundare och ordförande för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime! Sara är kvinnan som mordhotades av sin bror i Irak och som lyft upp det hedersrelaterade våldet i ljuset och på den politiska agendan i Sverige
Sara Djupsund ansvarar för den nationella informationssatsningen, Socialstyrelsen
Sara Lindgren, utredare, Socialstyrelsen
Sara Lundgren är utredare på Socialstyrelsen och har fördjupat sig i etiken och forskningen vid införande av välfärdsteknik
Sara Strandberg, biträdande tillsynsdirektör, Arbetsmiljöverket
Sofia Lager Millton, regional utvecklingsledare, Jönköpings län.
Solveig Freby, utredare, Socialstyrelsen,
Staffan Höjer, Professor, Department of social work, University of Gothenburg
Stefan Brené, utredare och projektledare för arbetet med att färdigställa de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, Socialstyrelsen
Simon Häggström är författare till böckerna Skuggans Lag och Nattstad. Han är polis specialiserad på människohandel för sexuella ändamål
Sofia von Malortie, Socialstyrelsen
Sofia Nord Levin, behandlingshandläggare med utb. i NBO
Sonia Elvstål miste sitt vänstra underben i en olycka och fokuserar på mål, motivation och drömmar, kopplat till hälsa
>Stefan Einhorn, professor, överläkare, ordförande för Centrum för social hållbarhet, Karolinska Institutet
Susanna Wallrupp, brukare, JATC omsorg
Susanne Björk, socionom, studierektor och utbildare, Ersta Sköndal högskola. Susanne har närmare 40 års erfarenhet av barn- och ungdomsvård och är särskilt specialiserad i frågor rörande professionsutveckling och yrkeskunnande
Susanne Nidemar har 20 års erfarenhet av drogtester och är vd på Prodiagnostics med allt inom professionella snabbtester, lab-analyser och support
Thomas Ekbom, författare
Tobias Sandberg, utbildare och konsult, Symposium Resö AB
Tobias Sahlin är beteendevetare, familjeterapeut, alkohol- och drogbehandlare och verksamhetschef för Nämndemansgården i Sverige
Tobias Wilhelmsson, biträdande regionchef, Humana
Ulf Myrstedt är socionom med lång erfarenhet av utredningsarbete av barn och unga, Sveriges socionomkonsulter
Ulla Hannu, certifierad utbildare och handledare Connect – familjehem, Humana
Ulrika Freiholtz, enhetschef, Kunskapstillämpning, Socialstyrelsen
Vesna Jovic är vd, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Dessförinnan var hon kommundirektör i Huddinge och har därtill en bred erfarenhet från socialtjänstområdet
Viveka Jonsson, bitr enhetschef, Gryning.
Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Yvonne Ahlström, socialpolitisk strateg, Akademikerförbundet SSR
Åke Strandberg, socionom, IFO-chef i Sundbybergs kommun. Tidigare förvaltningschef, konsult, snickare, samt i FN-tjänst med flyktingar i Pakistan. Engagerad i Föreningen Sveriges Socialchefer och i flera FOU-råd.
Åsa Bringlöv, FoU Södertörn, forskningsassistent och författare till rapporten Varför kommer de tillbaka?
Åsa Furén-Thulin, sektionschef för socialtjänsten på SKL, enhetschef på Socialstyrelsen för socialtjänsten
Åsa Lindhagen, Stockholms stad
Åsa Regnér, barn- äldre- och jämställdetsminister.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Åse Andersson är socionom med lång erfarenhet av arbete inom ekonomiskt bistånd i kommunen. Åse har arbetat med att ta fram kunskapsstödet, till socialtjänstens ekonomiska bistånd om ungas väg till egen försörjning, Socialstyrelsen