Meny 2

Talare 2013

Heike ErkersHeike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR hälsar välkommen.
Anna König JerlmyrAnna König Jerlmyr, socialborgarråd i Stockholms stad hälsar välkommen.

Talare, pass 1

Erik UllenhagErik Ullenhag, integrationsminister.
Elisabeth UlvenäsElisabeth Ulvenäs och Ingalill Thor, planeringsledare, Linköpings kommun. Både Elisabeth och Ingalill är socionomer med många års erfarenhet av socialt arbete.
Lotta Bergh EklundhLotta Berg Eklundh är fil.lic. och arbetar som forskare på FoU Nordost.
Knut SundellKnut Sundell, docent i psykologi, socialråd på Socialstyrelsen.
Gunnar BohmanGunnar Bohman, med. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, universitetslektor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Gunnar har lång klinisk erfarenhet från både psykiatrisk och somatisk vård. Han har också en omfattande erfarenhet av handledning, forskning och undervisning inom området.
Renate MinasRenate Minas, docent i socialt arbete, Stockholms universitet. Renate arbetar med frågor som rör fattigdom och socialt utanförskap. Det som står i fokus av hennes forskning är institutioner snarare än individer och hon vill synliggöra institutionernas roll i socialpolitikens olika delar.
Ann-Charlotte BlomqvistAnne-Charlotte Blomqvist är beteendevetare, processkonsult och anställd i Sundbybergs stad som samverkansledare för Fokus barn och unga.
Karin Hägglund är folkhälsovetare och anställd i Sundbybergs stad som folkhälsoplanerare med särskilt uppdrag inom det drogförebyggande området kopplat till Fokus barn och unga.
Kajsa Lönn Rhodin är leg. psykolog på Socialförvaltningen, Stockholms stad. Kajsa arbetar med metodutveckling samt utbildning och handledning av personal inom socialtjänst och skola.
Birgitta Ärlund, verksamhetsutvecklare, Attendo IF.
Hanna Lust har medieteknisk bakgrund och är VD för Placeringsinfo.se. Hanna har tagit sig an utmaningen att digitalisera Sveriges vårdverksamheter som är grunden till placeringsverktyget. Svårigheten har varit att anpassa verktyget till de olika arbetssätten som är unika för varje enskild kommun.
Evelina Gustafsson är utbildad socionom och arbetar som placeringsansvarig på Placeringsinfo.se. Hon hjälper handläggare vid Socialtjänsten att hitta passande vårdplatser till deras klienter. Evelina har tidigare arbetat både inom kommunen och ute i privata verksamheter och har god kunskap om olika svårigheter som kan dyka upp vid placeringar av klienter.

Talare, pass 2

Jacob LapidusJacob Lapidus är ansvarig för digital kommunikation på Gullers Grupp. Gullers Grupp är Sveriges ledande kommunikationsbyrå för samhällsaktörer. Han har många års erfarenhet av att jobba med rådgivning kring sociala medier för offentlig sektor, exempelvis för kunder som Stockholms stad, Helsingborgs stad, Socialstyrelsen, Socialdepartementet och Huddinge kommun. Jacob är medförfattare till boken Framtidens e-förvaltning - scenarier 2020.
Anders Eriksson är projektledare för Trestad2 Stockholm. Anders arbetar på utvecklingsenheten vid socialförvaltningen i Stockholms stad, en central resurs i staden för forskning och utveckling inom socialtjänst och prevention samt EU-samarbete i sociala frågor.
Karen AustinKaren Austin, projektledare på Ungdomsstyrelsen. Karen arbetar med frågor som rör ungas utsatthet och jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Dessförinnan har Karen arbetat med frågor som rör unga som befinner sig i riskzon. De här frågorna brinner Karen för och är delvis engagerad i även på sin fritid.
Titti FränkelTitti Fränkel, utvecklingschef, Akademikerförbundet SSR.
Maria Lundqvist-Brömster, riksdagsledamot, Folkpartiet liberalerna.
Poul PerrisPoul Perris, leg. läkare, psykoterapeut och handledare. Rektor vid Svensk Institutet för Kognitiv Psykoterapi.
Carin Bergström är projektchef för Carpe, Stockholms stad och har arbetat inom verksamhetsområdet sedan början av 1980-talet. Carin är pedagog med inriktning mot vuxnas lärande och har ett speciellt intresse för kompetensutveckling och lärande. Jansje van Bemmel Thomenius är delprojektledare i Carpe, Stockholms stad och har arbetat många år inom funktionshinderområdet. Jansje är sociolog med inriktning mot ledarskap och organisation.
Marianne Saur HedlundMarianne Saur Hedlund är förvaltningschef i Sundbybergs stad, socionom och utbildad processkonsult, med långvarig erfarenhet från kommunal socialtjänst. Åsa Dourén är processkonsult och partner vid PlanB, som coachar i utvecklingsarbetet i Sundbyberg. Åsa utvecklar det processledande ledarskapet och skapar förändringskraft i organisationer. Socialtjänsten i Sundbyberg har under två års tid haft fokus på att genom strategiskt och processinriktat arbete förflytta hela organisationen mot målet. De arbetar efter devisen ”Man har ett ansvar att göra det man kan, där man är”!
Cecilia AlgeliusCecilia Algelius är utbildad socionom och har arbetat i Kriminalvården i Sverige och England, främst inom frivården. Innan hon blev projektledare för projektet Livspondus, som fokuserar på tyst kunnande i arbetslivet, arbetade hon med verksamhetsutveckling på Kriminalvårdens regionkontor i Region Väst bland annat med barnperspektivet.
Malin Stihl är biträdande föreståndare på Villa Svanholmen, Baggium Vård & Behandling AB, som sedan 2011 ingår i Humana-koncernen. Malin har en fil kand. i sociologi och har även läst MI samt drog- och beroendelära. Malin har tidigare arbetat på utredningshemmet i Hässleholm och under de senaste tio åren på Villa Svanholmen som medlevare, ansvarig för eftervården och som biträdande föreståndare.
Bo Buhrman är beteendevetare och beteendeterapeut, studerar på psykoterapeutprogrammet vid Linköpings universitet, utbildad MI-tränare och medlem av MINT. Bo arbetar bland annat som behandlingschef i Tiangruppen/Humana AB och har tidigare arbetat många år inom kriminalvården.
Anita Wijk, enhetschef, Cean Familjehem är pedagog, leg psykoterapeut, KBT, certifierad hypnos- och familjeterapeut. Hon har mångårig erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete i familjehem.
Annelie Waldau Bergman, behandlingsansvarig, Cean Familjehem är leg. psykolog och psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, KBT och symboldramaterapeut. Hon har lång erfarenhet av behandlingsarbete i olika former samt är utbildare i programmet Vägledande Samspel ICDP.

Talare, pass 3

Per LifvergrenPer Lifvergren har egen erfarenhet av drogmissbruk och dess konsekvenser och är nu drogfri sedan 29 år tillbaka. Han har arbetat som föreläsare och drogförebyggare i 22 år, och har föreläst och utbildat i drog- och alkoholfrågor på skolor, företag, behandlingshem och fängelser. Per har även arbetat som samordnare för drogförebyggande arbete på Hisingen i Göteborg, i olika frivilligorganisationer, som fältassistent i speciellt utsatta områden, på behandlingshem i Norge med mera. Idag jobbar Per som föreläsare, utbildare och coach i missbruks- och livsstilsfrågor.
Jonas AnderssonJonas Andersson är mest känd för boken ”El Choko” som handlar om Jonas öde när han åkte fast för smuggling av kokain i Bolivia. Där satt han fängslad i 4 år. Under föreläsningen berättar Jonas om denna otroliga historia samt om sitt liv som missbrukare. Jonas är sedan 9 år drog- och alkoholfri och föreläser ofta om detta. Jonas har en bakgrund som chef på Ica, och har även jobbat på behandlingshemmet Hassela Gotland som medlevare och terapeut. Detta gör att Jonas tillför ett unikt perspektiv, då han har mött missbruk från många olika perspektiv; som chef för missbrukare (vilket gör att han vet hur svårt det kan vara att möta personal med beroendeproblematik), som behandlar, samt i ett eget missbruk.
Anders Ivarsson WesterbergAnders Ivarsson Westerberg är docent i företagsekonomi och forskar och undervisar om offentlig organisation. Anders är föreståndare för Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola. Han disputerade 2004 på avhandlingen ”Papperspolisen” om polisens administrativa arbete.
Klas BorellKlas Borell är verksam som professor vid Högskolan i Jönköping. Hans forskning rör sig i skärningspunkterna mellan sociologi och socialt arbete och behandlar bland annat social exklusion och integration.
Gunilla EgonsdotterGunilla Egonsdotter, socionom och systemvetare, är verksam som adjunkt i socialt arbete vid Mittuniversitet och inom projektet SimChild.
Peter StrandellPeter Strandell är legitimerad psykolog och personsäkerhetsexpert med särskild fokus på ärenden om brott i nära relationer. Peter har under flera års tid arbetat inom svensk polis, men är numera verksam vid den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige. Peter är en erfaren föreläsare som genom åren utbildat medarbetare inom bl.a. rättsväsendet och kommunala verksamheter i strukturerade hot- och riskbedömningar och personsäkerhetsfrågor. Peter är även författare till flera rapporter som beskriver situationen för brottsdrabbade i allmänhet och personer som utsatts för brott i nära relation i synnerhet.
Lotta ÅbergLotta Åberg är socionom och har 15 års erfarenhet av socialtjänsten. Idag är hon handledare i psykosocialt arbete samt utbildare i MI, motivational interviewing, för högskola, socialtjänst, behandlingspersonal och polis. Lotta är en van föreläsare med erfarenhet av många olika grupper och utbildningssammanhang. Mer information finns på www.motiveramera.se.
Josefine JohanssonJosefine Johansson, socionom och medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Josefine arbetar som metodstödjare i Sundbybergs stad och har varit med och tagit fram MIX-utbildningen.

Cecilia Teir, socionom. Arbetar som socialsekreterare på Mottagningen för Arbete och Försörjning i Nynäshamns kommun och har varit med att utveckla Instrument X. KNUT är ett partnerskap mellan kommuner med syfte att utveckla arbetet inom försörjningsstöd och kommunala arbetsmarknadsinsatser. Arbetet syftar till att ”ge rätt person rätt insats, i rätt tid, av rätt aktör och till rätt kostnad”.
Anders EkholmAnders Ekholm, vice VD på Institutet för Framtidsfrågor.
Göran Fransson, specialist i allmän psykiatri och rättspsykiatri, konsultpsykiater vid Inagården.
Sussanne Fornander,utredare, och Rune Nensén, föreståndare på Oasen HVB & Skola. Hemmet som tar emot barn och familjer har 57 vårdplatser och är beläget i Aneby i Småland.

Talare, pass 4

Fredrik MalmbergBarnombudsmannen är en statlig myndighet som bildades 1993 och leds sedan 2008 av barnombudsman Fredrik Malmberg. Fredrik har tidigare arbetat som regional representant för Rädda Barnen i Syd- och Centralasien samt som chef för sektionen för Påverkansarbete och Kommunikation för Save the Children in Uganda. Under perioden 2001-2005 var Fredrik Sverigechef för Rädda Barnen och innan dess har han varit verksam i Riksdagen.
Jonas ChristensenJonas Christensen, fil. dr, lektor i socialt arbete, inriktning organisation, institutionen för socialt arbete vid Malmö högskola. Jonas disputerade 2010 på en avhandling med fokus Yrke i förändring – ett utvecklingsekologiskt perspektiv. Han forskar kring kunskapsbildning i människobehandlande organisationer, utbildning i socialt arbete samt äldrefrågor ur ett europeiskt perspektiv, samt undervisar, främst inom Socionomprogrammet, och i samverkan med internationella lärosäten.
Lia AhonenLia Ahonen, fil. dr, lektor i socialt arbete, fil.mag. psykologi, Örebro universitet. Lia föreläser och forskar om ungas kriminalitetsutveckling, behandling inom tvångsvård, psykisk ohälsa och kriminalitet samt organisationsutveckling. Hon är gästforskare vid University of Pittsburgh, Department of Psychiatry, Life History Program.
Manuela SjöströmManuela Sjöström är socionom och doktorand i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs
universitet. Hon har sin yrkes- och utbildningsbakgrund i socialt arbete i Tyskland och Sverige. Manuela disputerar
i november 2013.
Maria Flink, socionom och anställd vid Kuratorskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm. Sedan 2010 doktorand vid Karolinska Institutet på institutionen för socialt arbete.
Petter IwarssonPetter Iwarsson arbetar på BRIS sedan många år och är en av BRIS-akademins uppskattade nationella föreläsare inom ämnet samtal med barn. Han arbetar också som skolkurator och har tidigare erfarenhet av barn, ungdomar och familjer bl.a. från arbete som socialsekreterare. Petter har tidigare skrivit boken Samtal med barn och ungdomar som kom ut 2007. Petter är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning, familjebehandling och barn- och ungdomspsyko-terapi (steg 1).
Dilek BaladizDilek Baladiz, socionom och verksamhetsledare för Origo – Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Stockholms stad. Dilek har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar, både tjejer och killar som lever i en hederskontext och är även författare till boken ”I hederns skugga - De unga männens perspektiv”.
Niklas BjurströmNiklas Bjurström, utredare, Socialstyrelsen.
Bo BlåvargBo Blåvarg, leg. psykolog och enhetschef för Ersta Vändpunkten, Ersta diakoni.
Ann Rundberg, metod- och behandlingsansvarig, Statens Institutionsstyrelses LVM-hem Hessleby. Ann är även KBT-terapeut steg 1, MI-coach och återfallpreventionslärare inom SIS. Hon arbetar med att implementera nya metoder, handleder och utbildar kontaktpersoner.
Liria OrtizLiria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, verksam som lärare och handledare inom KBT och MI. Liria deltar i flertal expertpaneler och är författare till flertal böcker inom området. Linda Bjarnemo är behandlingspedagog och kontaktperson på Statens Institutionsstyrelses LVM-hem Hessleby. Linda är utbildad i KBT, återfallsprevention och MI. Hon är ansvarig för gruppverksamhet och delaktig i SIS-utredning om LVM.

Talare, pass 5

Anna HollanderAnna Hollander, socionom, professor i rättsvetenskap vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet samt gästprofessor i socialrätt vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Elisabet SvedbergElisabet Svedberg, socionom, masterutbildning i socialt arbete och etik. Elisabet är projektledare i ett 2½-årigt projekt på Sveriges Kommuner och Landsting: Ensamkommande barn – ett regionalt och lokalt utvecklingsarbete. Projektet medfinansieras av Europeiska Flyktingfonden. Elisabet är tjänstledig från Socialstyrelsen, där hon arbetat i över 20 år med olika socialtjänstfrågor.
Maria BomanMaria Boman, socionom. Maria är processledare i projektet och har tidigare arbetat som chef för ett HVB för ensamkommande barn i Surahammars kommun. Maria har också många års erfarenhet från arbete som socialsekreterare.
Kristin MarklundKristin Marklund är socionom och har arbetat över 20 år inom kommunal socialtjänst. Som chef har hon arbetat mycket med utvecklingsarbete och med att implementera evidensbaserade metoder. På IMS/Socialstyrelsen har Kristin arbetat med att sprida forskning om socialt arbete ut till praktiken, med fokus på chefer. Sedan 2 år tillbaka har Kristin anställning som projektledare på Nordens Välfärdscenter, med fokus på familjepolitik.
Kerstin Åkerlund är socionom och psykoterapeut samt magister i socialt arbete, och arbetar som sektionschef och kurator på neurologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Anette Ståhl är socionom och arbetar som kurator samt barnsamordnare, Psykiatri Sydväst, SLL.
Catarina Sjölander, socionom och fil. dr, kuratorsmottagningen, rehabiliterings- och beteendemedicinska enheten, Landstinget i Jönköpings län.
Louise Anvell är auktoriserad socionom och har arbetat inom socialtjänst med barn och familj och försörjningsstöd såväl som verksamhetschef för den sociala sektionen på KFUM Göteborg - men framförallt har hon arbetat med barn och ungdomar som skolkurator både på grundskola och gymnasium. Sedan fyra år tillbaka arbetar hon heltid på JENSEN Gymnasium i Göteborg och driver vid sidan av eget företag.
Eva Bengtsson, verksamhetsledare och Jenny Burängen, kurator, Alternativ Skolmiljö, Gislaveds kommun.
Håkan FranssonHåkan Fransson är socionom och drogförebyggare i Öckerö kommun. Håkan är ansvarig för Sveriges mest framgångsrika drogförebyggande arbete. Öckerö kommun har på åtta år förskjutit alkoholdebuten 2,5 år samt halverat ungdomsdrickandet. Öckerömetoden är nu prövad i fyra andra kommuner och Håkan kommer att presentera den helt färska utvärderingen om detta projekt.
Anne ArnehedAnne Arnehed är anställd som socionom i projektet mötesplats för papperslösa vid Röda Korset i Stockholm. I botten är Anne utbildad kulturantropolog inriktad på kognitiv antropologi, identitet och kulturmöten. Sedan 2003 har hon arbetat lösningsfokuserat med människor i utsatta situationer, först med långtidsarbetslösa människor, sedan med nyanlända flyktingar och med människor med ett långt beroende av försörjningsstöd och psykisk eller neuropsykiatrisk problematik och nu med papperslösa migranter.
Malin Plaenge, fil. mag. i pedagogik, verksamhetschef och grundare av Bills Bo & Utbildningsgård.
Sara Eklund, auktoriserad dramapedagog, biträdande föreståndare på Bills Bo & Utbildningsgård.
Maria Branting Elgstrand är utredare på Socialstyrelsen, och projektledare för de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård.

Talare, pass 6

Kerstin SvenssonKerstin Svensson är professor i socialt arbete. Hennes forskning fokuserar på det sociala arbetets organisering och professionalisering, bl.a. utifrån socialtjänst, kriminalvård och brottsofferjourer.
Eva Johnsson är docent i socialt arbete och leg. psykoterapeut. Hennes forskning fokuserar på professionella processer för socionomer, men också andra yrkesgrupper. Båda är verksamma vid Socialhögskolan, Lunds
universitet.
Gunborg BrännströmGunborg Brännström är projektchef vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och har sedan 2008 lett arbetet med att bygga upp ett kvalificerat stöd för implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården. Gunborg är sociolog och har arbetat i drygt 30 år med alkohol- och narkotikafrågor, både förebyggande insatser och vård- och behandlingsinsatser.
Stig-Arne BerglundStig-Arne Berglund är universitetslektor i socialt arbete vid Umeå universitet och undervisar på socionomutbildningen och på polishögskolan. Han arbetar bland annat med olika forskningsprojekt/utvärderingar av sociala insatser med ungdomar, sociala problem och problematiska livsstilar. Han är känd som en kunnig och engagerande föreläsare.
Jan LindeJan Linde är kommun- och landstingspolitiker och politikerutbildare kring folkhälsa, samt ordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete: www.folkhalsoarbete.se.
Inger Benkel, kurator, socionom, med. dr, Palliativt Centrum, Sahlgrenska Universitets-sjukhuset. Ingers forskning handlar främst om vuxna närstående inom palliativ vård och hon är med i projektet Barn och Familj i sorg och saknad - en gruppverksamhet för barn och förälder där de kan möta andra i samma situation när någon i familjen dött. Inger har i över 30 år arbetat inom somatisk slutenvård i Göteborg. Sedan år 2000 har hon arbetat på en palliativ enhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nu arbetar Inger halvtid på Palliativa sektionens vårdavdelning och halvtid på Enheten för palliativ utvecklig och rådgivning.
Tina Lundberg är socionom och medicine magister med anställning som kurator på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Hon är doktorand vid Karolinska Institutet och hennes forskningsområde är stöd till närstående inom palliativ vård.
Carin Göransson från Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR som tillsammans med Roks driver Tjejjouren.se.
Helena Sjöholm och Karolina Markström är båda socionomer och arbetar på BarnCentrum i Motala. Motala kommun har skrivit en metodbok ”Nätvandra - en instruktion till samtal med unga online” tillsammans med fryshusets nätvandrare.
Leena HarakeLeena Haraké är kanslichef på KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol – och Narkotikafrågor, Ledamot i regeringens ANDT-råd, KSANs representant i EU:s Civil Society Forum on Drugs in the EU och auktoriserad socionom med närmare 40 års yrkeserfarenhet.
Niina Koivumaa, pedagog och stödgruppsledare, Bryggans projektledare i COPING. Bryggan är en ideell organisation som arbetar med och för barn som har/haft föräldrar som är aktuella inom kriminalvården. I tio år har barn till frihetsberövade föräldrar och deras familjer kunnat få råd och stöd i Bryggans lokala verksamheter i form av stödsamtal, stödgrupper för barn och föräldragrupper. Lokalföreningarna fungerar även som trygga mötesplatser med familjeaktiviteter och drop-in-verksamhet för hela familjen.
Jonas ChristensenJonas Christensen, fil. dr, lektor i socialt arbete, inriktning organisation, institutionen för Socialt arbete vid Malmö högskola. Jonas disputerade 2010 på en avhandling med fokus Yrke i förändring – ett utvecklingsekologiskt perspektiv. Han forskar kring kunskapsbildning i människobehandlande organisationer, utbildning i socialt arbete samt äldrefrågor ur ett europeiskt perspektiv samt undervisar, främst inom Socionomprogrammet, och i samverkan med internationella lärosäten.
Anders Westerholm är utbildad pedagog med över tio års erfarenhet av att bygga upp och anpassa verksamheter för barn, unga och vuxna inom autismspektrumet. Anders arbetar idag som affärsutvecklingschef på Solhagagruppen som erbjuder skräddarsydda lösningar inom hem, fritid och skola för målgruppen.
Christian Möller är en skåning som flyttade till Norrland för att kunna jobba nära ungdomar med NP-problematik på heltid. Christian har sedan 2007 drivit Vision utredningshem som utreder och arbetar med behandling av ungdomar med misstänkt neuroproblematik.

Talare, pass 7

Leo RazzakLeo Razzak är en social entreprenör som brinner för lösningar. Leo har en förmåga att se innovativa lösningar på samhällets mest angelägna problem - integration, arbetsmarknad, skola, nyfattigdom och äldreomsorg. Han ser samarbetsmöjligheter mellan näringsliv, offentlig och ideell sektor som idag inte är etablerade, och lösningar där många andra ser problem. Leo har under flera år jobbat på Fryshuset i Stockholm, samt på UR, SR och SVT. Leo har bland annat blivit utsedd till ”årets affärsnätverkare” och ”Sveriges framtida ledare”. Mer information på www.leorazzak.com!
Martin Kåberg, beroende- och infektionsläkare på Karolinska Universitetssjukhuset. Martin är ansvarig för sprututbytesmottagningen som öppnade i april 2013 i Stockholm.
Ulrika Eriksson är socionom och polis med vidareutbildning inom bland annat familjeterapi. Ulrika är anställd som sakkunnig/utbildare i BRIS och är en av BRIS-akademins uppskattade nationella föreläsare inom ämnet psykisk ohälsa. Hon har bland annat annat arbetat i BRIS stödverksamhet för barn och unga, som barnutredare inom polisen, samt som socialsekreterare och skolkurator.
Gunnel Andersson är fil. dr i socialt arbete och arbetar vid FoU-Södertörn.
Anne Denhov är doktorand vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och arbetar på FoU enheten Psykiatri Södra. Alain Topor är docent i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och arbetar på FoU enheten Psykiatri Södra.
Marie BalintMarie Balint fil. dr, leg psykolog/leg psykoterapeut, har tidigare varit enhetschef på specialenheten BUP Lunden, som inriktade sig på barn och familjer i migration. Sedan årsskiftet är hon samordnare för vård av ensamkommande i BUP Stockholms län.
Karin FyrkKarin Fyrk är rådgivare på Rädda Barnens Sverigeprogram för frågor om samhällsstyrning för barns rättigheter och barn i ekonomisk utsatthet.
Ann-Kristin Granberg, Socialstyrelsen, utredare på avdelningen för kunskapsstyrning och projektledare för Äldres behov i centrum.
Kamran Heydari är behandlingsutvecklare inom Baggium Vård och Behandling AB, som sedan 2011 ingår i Humana-koncernen. Kamran har en utbildning inom beteendevetenskap med vidareutbildning inom KBT samt en pågående psykoterapiutbildning, steg 1. Kamran har arbetat med ungdomsvård i olika former hela sitt yrkesverksamma liv och har stor erfarenhet av vård på HVB-hem.
Zainab Hussaini är enhetschef för Öppenvårdsenheten, Baggium Vård & Behandling AB, som sedan 2011 ingår i Humana-koncernen. Zainab har tidigare arbetat som ansvarig för en transitenhet men även för Baggium Vård & Behandlings egna familjehemscentrum. Hon har också erfarenhet av att arbeta såväl förebyggande som med direkt utsatta för hedersrelaterad problematik.
Emelie Hjelm Bonin är beteendevetare med steg 1 utbildning i kognitiv beteendeterapi. Hon arbetar som verksamhetschef för HVB-verksamheter inom Frösunda med inriktning ensamkommande ungdomar med särskilt behov av stöd, vård och behandling.

Talare, pass 8

Eva Ahlholm arbetar som stadsadvokat vid Stockholms stads juridiska avdelning. Eva har under många år hållt utbildningar rörande tillämpning av LSS.
Monica NorrmanMonica Norrman, socionom och utredare vid Socialstyrelsen. Monica har erfarenhet av arbete inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård både på lokal och nationell nivå.
Ingrid Skinner är socionom, leg psykoterapeut med handledarkompetens i psykosocialt arbete och psykoterapi. Ingrid har 20 års erfarenhet som handledare inom Socialtjänsten kring barn som far illa.
Yvonne Sjöblom är docent i socialt arbete och leg. psykoterapeut. Yvonne är verksam som universitetslektor och forskare vid Stockholms universitet och Linköpings universitet. Hennes forskningsområde behandlar unga och deras transitionsprocess mot vuxenblivandet.
Annemi SkerfvingAnnemi Skerfving är socionom och projektledare vid Forum forskningscentrum för psykosocial hälsa, och har under många år verkat som lärare i socialt arbete vid Stockholms universitet. Annemi är författare till boken ”Att synliggöra de osynliga barnen” - om barn till psykiskt sjuka föräldrar. Hon beräknas disputera under hösten 2013, med en avhandling om barndom och uppväxtvillkor för barn till föräldrar med allvarlig psykisk ohälsa.
Veronica Svärd är socionom, sjukhuskurator samt doktorand i socialt arbete på Mittuniversitetet. Avhandlingen som hon skriver undersöker sjukhuspersonals bedömningar av barn som far illa, med särskilt fokus på kuratorernas roll och bedömningar.
Sven ChristiansonSven Å Christianson är professor i psykologi vid Stockholms universitet, legitimerad psykolog och författare. Hans forskning rör framför allt människans minnesfunktion, brott och psykiskt trauma samt intervjumetodik. Med sin forskning, sina böcker och föreläsningar har Christianson etablerat sig som en av landets ledande rättspsykologer. Hans kunskaper och kliniska erfarenheter om förövare av grova sexual- och våldsbrott, traumatiska upplevelser hos barn och vuxna samt kognitiv intervjumetodik har fått stort inflytande för personal inom polisen, rättspsykiatrin kriminalvården och socialtjänsten. http://svenchristianson.se/
Peter Friberg har länge arbetat med skolfrånvarande barn och ungdomar. Han har mångårig erfarenhet av att hjälpa elever tillbaka till ett fungerande skolsammanhang. Peter är legitimerad psykolog och arbetar idag som utbildningsansvarig på Magelungen Utveckling i Stockholm.
Pia ForsbergPia Forsberg arbetar sedan 18 år med föräldrastöd och samordning för familjer som har barn med funktionshinder. Hon är även en van föreläsare och handledare. Tidigare har hon arbetat som barnsköterska och med forskning och verksamhetsutveckling inom barnsjukvården.
Thomas Persson, leg psykolog/leg psykoterapeut, BUP Luleå/Boden.
Birgitta Rydberg, landstingsråd, Folkpartiet liberalerna.
Åke Nygren, professor, Karolinska Institutet.
Kjell Jonsson, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.
Diana Segerstedt, leg. psykoterapeut, socionom och handledare, BUP mottagningen i Luleå och Boden.

Talare, pass 9

Torkild SköldTorkild Sköld är en av kometerna inom föreläsarvärlden i Sverige och utsågs till årets bästa nya föreläsare 2011 av Riksförbundet för coacher och föreläsare. Torkild är utbildad yrkesofficer och civilekonom. Han har jobbat med ledarskap i mer än 30 år både i Sverige och internationellt. Torkilds föreläsning präglas av att han delar med sig av egna erfarenheter, det är högt tempo, massor av skratt och fullt av verktyg att börja använda sig av direkt i vardagen.
Camilla Svenonius, informatör och projektledare på RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling. RFHL arbetar med inflytandefrågor i missbruks- och beroendevården och har sedan fyra år ett samarbetsprojekt med Sveriges kommuner för att ta fram modeller för inflytande som gör skillnad.
Therese Åström är socionom och doktorand, verksam vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet.
Nino Baraka, Coach & Care Support. Coach & Care Support arbetar med målgruppen unga vuxna män (18-29 år), kriminalitet och missbruk, med eller utan neuropsykiatriska diagnoser. Nino arbetade åren 02-06 på Lugna gatan/Fryshuset Han är utbildad handledare i konflikthantering och ART. Ett ”maskrosbarn” som bott sina tio första år i olika fosterhem.
Bengt Göransson, fd kulturminister (s) samt flitig idédebattör och seminariearrangör, Lotta Persson, nyligen avgången socialchef i Botkyrka, som har ett mångårigt praktikerperspektiv på socialpolitiken, från 1970-talet till idag och Camilla Sköld, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR (moderator.)
Tor WennerbergTor Wennerberg är legitimerad psykolog och författare till boken Vi är våra relationer som presenterar anknytningsteorin. Han är i höst aktuell med boken Själv och tillsammans, som beskriver de dubbla mänskliga drivkrafterna att komma andra människor nära och att samtidigt utveckla en självständig identitet.
Cajsa AugustssonCajsa Augustsson Werr är socionom med bakgrund som socialsekreterare inom försörjningsstöd samt har på senare tid arbetat med arbetsmarknadsfrågor inom Stockholm stad. Cajsa arbetar som processtödjare i ett samverkansuppdrag mellan socialförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm stad, som har fokus på att ta fram nya bedömningsinstrument för personer som söker försörjningsstöd.
Annelie SjöbergAnnelie Sjöberg arbetar som strateg på socialförvaltningen i Stockholms stad. Hon är socionom och har erfarenheter från flera olika områden inom socialtjänsten. Sedan 2012 är Annelie delaktig i att samordna utvecklingen av gemensamma bedömningsinstrument inom ekonomiskt bistånd samt se över insatserna för de sökande som står längst bort från arbetsmarknaden.
Henrik Sköld är socionom och arbetar som strateg inom sociala medier med negativ exponering som specialområde. Han föreläser och utbildar om hur arbetsmiljön påverkas av de nya mediernas framväxt. Han är en inspirerande och roande föreläsare där autentiska exempel och vetenskaplig förankring är centrala delar.
Emma Ulfsdotter och Geena Jacobsson är MST Sveriges konsulter. Genom handledning varje vecka samt kontinuerlig fortbildning av teamen och terapeuter ser Emma och Geena till att MST-terapeuterna levererar denna evidensbaserade metod på ett
troget sätt.
Marcus Eriksson, projektledare, Statens institutionsstyrelse och Lars-Åke Larsson, samordnare, European Agency for Development in Special Need Education, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Talare, pass 10

Mats EkendahlMats Ekendahl är socionom och docent i socialt arbete. Han är verksam som lektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hans forskning bygger i vid mening på hur klienter och praktiker ser på och för-håller sig till svensk missbrukarvård.
Susanne TafvelinSusanne Tafvelin är leg. psykolog och forskare vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Hon har nyligen disputerat med en avhandling som handlar om förutsättningar för och konsekvenser av ett transformellt ledarskap i socialtjänsten.
Michael Tärnfalk är socionom, filosofie doktor och lektor i socialt arbete med särskild inriktning mot rättsvetenskap. Michael har tidigare arbetat som resursperson för barn med särskilda behov på fritidshem och på § 12 hem innan han kom att arbeta som socialsekreterare i över tio år inom socialtjänsten i Stockholm och på Fryshuset. Michael har genomfört utredningsuppdrag åt Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse innan han disputerade 2007 med avhandlingen Barn och brott - en studie om socialtjänstens roll i straffprocessen för unga lagöverträdare. Michael är verksam som lektor vid Stockholms universitet, Socialhögskolan, där han i huvudsak undervisar i social- och straffrätt samt utredningsmetodik på grund- och mastersnivå. Michael har även skrivit boken Professionella yttranden – socialtjänstens roll när unga misstänks för brott (planeras utkomma på Natur och Kultur under 2014).
Liria OrtizLiria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och författare. Liria är lärare i Motiverande samtal med bland annat inriktningen våld i nära relationer. Hon är medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) och skribent på Dagens Nyheter. Presentationen baseras på den nya boken ”MI - Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer” av Liria Ortiz. Boken ges som present till alla som kommer till föreläsningen.
Tor WennerbergTor Wennerberg är legitimerad psykolog och författare till boken Vi är våra relationer som presenterar anknytningsteorin. Han är i höst aktuell med boken Själv och tillsammans, som beskriver de dubbla mänskliga drivkrafterna att komma andra människor nära och att samtidigt utveckla en självständig identitet.
Wanja Astvik, fil. dr och forskare och Marika Melin, fil. dr och forskare, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
Ann-Christine SultanAnn-Christin Sultan, Socialstyrelsen, projektledare och författare av rapporten Att ställa krav på kvalitet och följa upp – en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre.
Birgitta Malmström är socionom och arbetar i Sollentuna kommun. Hon har sedan 1997 arbetat med myndighetsutövning inom LSS och SoL med barn och unga som har en funktionsnedsättning. I arbetet ingår även placering och uppföljning av insatser.
Anna Cernvall är socionom och arbetar som LSS-handläggare med inriktning på barn och unga i Sollentuna kommun. Anna har tidigare arbetat med barn och unga med funktionsnedsättning på utförarsidan.
Anna Lindskog är beteendevetare och arbetar som strateg inom socialpsykiatri vid socialförvaltningen i Stockholms stad. Hon ansvarade för utvecklingen av en DUR-version för verksamhetsområdet socialpsykiatri och ansvarar även idag för denna i Stockholms stad. Anna har tidigare arbetat både som handläggare och utförarchef inom verksamhetsområdet.
Malin Torberger är socionom och statsvetare och arbetar som projektledare vid socialförvaltningen i Stockholms stad. Malin ansvarade för utvecklingen av en version av DUR som används i handläggningen av barn- och ungdomsärenden inom funktionshinderomsorgen i staden och ansvarar idag för de båda DUR-versioner som finns inom funktionshinderomsorgen. Tidigare har Malin arbetat som handläggare, främst inom verksamhetsområdena funktionsnedsättning och socialpsykiatri.

Talare, pass 11

Lars Oscarsson, professor i socialt arbete, Ersta-Sköndals högskola. Alexandra Göransson, fil. dr och biträdande avdelningschef på socialtjänstavdelningen vid Socialförvaltningen, Stockholms stad, samt två projektmedarbetare från socialfondsprojektet ”En evidensbaserad praktik inom socialtjänstens barn och ungdomsvård”.
Anette SchierbeckAnette Schierbeck är jurist och arbetar som enhetschef vid Statens institutionsstyrelse. Hon har tidigare bl.a. arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har flerårig vana vid att undervisa t.ex. i socialrätt, förvaltningsrätt samt i offentlighet och sekretess.
Finn Bengtsson, Riksdagen.
Barbro Lennéer Axelson är universitetslektor på Institutionen för Socialt Arbete, Göteborgs universitet, leg. psykoterapeut och författare. Hon är bland annat författare till läroböckerna Förluster - om sorg och livsomställning och tillsammans med I Thylefors: Arbetsgruppens Psykologi och Konflikter - uppkomst, dynamik och hantering.
Anneli SilvenAnneli Silvén Hagström är socionom, steg-ett utbildad psykoterapeut och doktorand i socialt arbete vid Avdelningen för socialt arbete, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Hon har 10 års erfarenhet av arbete som kurator inom somatisk- och psykiatrisk barn- och ungdomssjukvård (BUP).
Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO-samordningen
Marit GrönbergMarit Grönberg Eskel arbetar som forskare på Socialstyrelsen, med särskilt intresse för frågor som rör evidensbaserad praktik och brukarinflytande. Marit är disputerad i sociologi och har arbetat med bland annat patientinflytandefrågor i psykiatri.
Anna-Lena LindquistAnna-Lena Lindquist är docent i socialt arbete vid Stockholms universitet och har under perioden 2008 - 2012 deltagit i och utvärderat ett projekt som syftat till att minska personalomsättning bland barnavårdshandläggare i kommunerna i Uppsala län och därigenom skapa förutsättningar för ökad kvalité i arbetet med utsatta barn.
Sofia Lager Millton är FoU-ledare inom området Barn och Unga på Regionförbundet i Jönköpings län. Helena Post Mårtensson är FoU-ledare inom området Barn och Unga på Regionförbundet i Jönköpings län, projektledare för Närd inte tärd, kompetensutveckling för socialsekreterare inom barn och ungdomsvården.
Conny AllaskogConny Allaskog, ordförande i föreningen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) och projektledare för Ego Nova. Conny är socionom och har bland annat arbetat som sektionschef i Malmö Stad och utredare på Försäkringskassan, men han är också anhörig till en person som lidit av ett svårt självskadebeteende och ätstörning. Conny arbetar med att öka kunskapen om ätstörningar och självskadebeteende och arbeta för en bättre vård för drabbade och stöd till anhöriga.
Anna OlssonAnna Olsson, styrelseledamot föreningen i SHEDO. Anna har tidigare varit drabbad av själskadebeteende, men är idag frisk. Anna arbetar nu med att sprida information och ge stöd åt andra i liknande situationer, bland annat genom föreläsningar i olika delar av landet.

Talare, pass 12

Jerry Eriksson, kammarrättslagman, domare i förvaltningsdomstol och som det verksam på Kammarrätten i Stockholm sedan 2009. Jerry var regeringens ensamutredare i Psykiatrilags-utredningen som under tiden 2008-2012 arbetade fram förslag till ny psykiatrilagstiftning. Förslagen lämnades till uppdragsgivaren i april 2012 och har sedan dess remissbehandlats.
Bengt SvenssonBengt Svensson är professor i socialt arbete vid Malmö högskola. Han har bland annat forskat om narkotikaanvändares livsstilar, tvångsvård, sambandet missbruk/sexualitet och narkotikapolitik. Sommaren 2012 kom hans senaste bok ”Narkotikapolitik och narkotikadebatt”. Han har arbetet i många år som socialarbetare, främst inom specialiserad narkomanvård och på socialbyrå.
Matilda Hansson är nationalekonom och arbetar som utredare på Socialstyrelsen. Matilda var projektledare för Socialstyrelsens utvärdering av vård och omsorg om placerade barn som publicerades i mars 2013 och är involverad i utvecklingen av effektivitetsindikatorer inom öppna jämförelser av den sociala barn och ungdomsvården.
Pia Kyhle WestermarkPia Kyhle Westermark är sociolog och forskare med fokus på placerade barn och unga inom socialtjänsten. Pias forskningsområden är behandlingsforskning, effektutvärderingar och utveckling av bedömningsmetoder. Hon arbetar på Socialstyrelsen och har varit projektledare för utvecklingen av BRA-fam – en standardiserad bedömningsmetod vid rekrytering av familjehem.
Håkan Landpers har under nio år arbetat som sjukhuskurator vid Falu Lasarett. Just nu arbetar han på Socialförvaltningen, Falu kommun.
Lars Jonjack, Kreativus. Lars är socionom och har under många år arbetat inom socialt arbete, bl.a. på behandlingshem, inom socialtjänsten och i skolan. Han började sin yrkeskarriär med att utbilda sig till skådespelare och arbetade med det i tio år runt om i landet. Dessa erfarenheter mixar Lars när han föreläser om bemötande.
Katarina MunierKatarina Munier, socionom och utredare vid Socialstyrelsen har lång erfarenhet av arbete med barn och unga, ansvarar för arbetet med BBIC i Sverige och har utarbetat vägledning om ensamkommande barn, 22 dokumentation av barns bästa i socialtjänsten, utformat rekommendationer om medicinska åldersbedömningar mm.
Elis EnvallElis Envall, socionom och utredare vid Socialstyrelsen har utarbetat vägledning om barn med uppgivenhetssyndrom, rekommendationer om medicinska åldersbedömningar, arbetat med bl.a. våld i nära relation och barn som bevittnat våld och har lång erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter i socialt arbete både i Sverige och internationellt.
Patricia HambergPatricia Hamberg är processtödjare i ett samverkansuppdrag mellan socialförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad, som har fokus på att ta fram nya bedömningsinstrument för personer som söker försörjningsstöd. I uppdraget ingår även att sammanställa befintliga arbetsmarknadsinsatser i stadsdelsförvaltningarna och identifiera utvecklingsbehov inom dessa.
Annelie SjöbergAnnelie Sjöberg arbetar som strateg på socialförvaltningen i Stockholms stad. Hon är socionom och har erfarenheter från flera olika områden inom socialtjänsten. Sedan 2012 är Annelie delaktig i att samordna utvecklingen av gemensamma bedömningsinstrument inom ekonomiskt bistånd samt se över insatserna för de sökande som står längst bort från arbetsmarknaden.
Camilla Sköld är socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR och Anna Werkelin Ahlin är utredare på Kommunal. De arbetar i ett förbundsgemensamt projekt som syftar till att stärka kvalitén i äldreomsorgen. Med utgångspunkt i medlemmarnas arbetsvillkor, alltså biståndhandläggare, chefer och omsorgspersonal, har de kartlagt villkoren för biståndshandläggningen, hur det påverkar vården och omsorgen och vad som behöver förändras för att den äldre ska få omvårdnad av hög kvalitet.
Sofia Carlström, biståndshandläggare och Per-Uno Nilsson, myndighetschef, Trosa kommun.
Pebbles Karlsson Ambrose är född 1970 och arbetade i många år inom reklambranschen på reklambyråer och marknadsavdelningar. Efter sin andra psykos fick hon diagnosen schizoaffektivt syndrom och brottas nu med en psykosproblematik i sin vardag.
Hanna DanmoHanna Danmo är 34 år och arbetar sedan många år på Autism- och Aspergerförbundet. Hon har en trygghetsanställning på halvtid som skribent i medlemstidningen Ögonblick och föreläser regelbundet. På fritiden uppträder hon som ståuppkomiker och skämtar om sina diagnoser. Hanna bor i Skärholmen i Stockholm och får vardagen att fungera med hjälp av boendestödjare.

Talare, pass 13

Jonathan Leman arbetar med att bedriva och utveckla Stiftelsen Expos utbildningsverksamhet. Under föreläsningen diskuteras själva grunden för intolerant tänkande och handlande. Därefter tar vi oss an några av de vanligaste fördomarna som sprids i vårt samhälle och får konkreta tips om hur de intoleranta idéerna kan diskuteras och bemötas. Stiftelsens uppdrag är att granska och utbilda kring intoleranta idéer och tendenser i samhället. Expo sprider kunskap för att motverka rasism och vill engagera människor för att utmana intoleransen.
Maria NymanMaria Nyman, socionom och Henrik Karlsson, utredare, Ungdomsstyrelsen. Maria och Henrik har arbetat i flera år med de utbildningsuppdrag som Ungdomsstyrelsen fått av regeringen. Syftet är bland annat att förebygga att unga utnyttjas sexuellt via nätet och att skapa trygga mötesplatser för unga hbtq-personer.
Helena Stålhammar är inspektör vid Inspektionen för vård och omsorg och arbetar bland annat med inspektion av HVB för barn och unga. Hon är socionom med lång erfarenhet från socialt arbete inom barnområdet och erfarenhet av tillsyn från länsstyrelsen och Socialstyrelsen. Gunilla Westerdahl är socionom och utredare vid Inspektionen för vård och omsorg med ansvar för den nationella samordningen av tillsynen av HVB för barn och unga. Hon har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, bland annat barnfrågor, och av tillsyn från läns-styrelsen och Socialstyrelsen. Den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen den 1 juni 2013. Det är numera IVO som utövar tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den nya myndigheten ansvarar också för tillståndsprövning inom dessa områden.
Bahareh Bakhshayesh, kurator vid Resurscentrum för nyanlända inom förskola och skola, Huddinge kommun. Bahareh är socionom och har arbetat med nyanlända barn och ungdomar i Sverige och England. KomSamman är ett samarbete mellan Huddinge kommun, kyrkan i Flemingsberg och Huddinge IF, och är nominerad till Götapriset på Kvalitetsmässan 2013.
Dan Fränkel, enhetschef, Resurscentrum för nyanlända inom förskola och skola, Huddinge kommun.
Stina FernqvistStina Fernqvist är fil. dr i sociologi och verksam vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Hon disputerade 2013 på avhandlingen ”En erfarenhet rikare? En kvalitativ studie av barns strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten”. Stina har under våren 2013 arbetat som projektledare med en kartläggning av barnfattigdom i Uppsala kommun i samarbete med Barnombudsmannen. Under hösten 2013 inleder hon i samarbete med professor Elisabet Näsman ett forskningsprojekt om ekonomisk utsatthet bland föräldrar med kognitiva svårigheter.
Camilla BogarveCamilla Bogarve är socionom med vidareutbildning i psykiatrisk rehabilitering via Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University och Supported Employment, IPS-modellen via Dartmouth College i New Hampshire, USA. Camilla arbetar som lärare vid Malmö högskola, som utbildare och verksamhetsutvecklare vid RSMH samt driver ihop med kollegan Pamela Andreassen Veckla AB.
Siv-Britt Björktomta, fil.dr. universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet.
Mariet Ghadimi är socionom och doktorand på Stockholms universitet och anställd på TRIS med flera års erfarenhet av praktiskt arbete med ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.
Talin Davidian är ansvarig ledare på Frizonen, grundare och ordförande till organisationen TRIS. Talin har flera års erfarenhet av det praktiska arbetet bland unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.
May Nilsson, socionom och leg. psykoterapeut, handledare och lärare på Ericastiftelsen i Stockholm.
Joakim Larsson är socionom och leg psykoterapeut med erfarenheter från socialtjänst, behandlings- och utredningshem, familjehemsvård, individuell- samt gruppsykoterapi. Lasse Wester är familjehemsförälder i Familjevårdsstiftelsen och arbetar tillsammans med övriga teamet i det utvidgade terapirummet.