Meny 2

Talare 2015

Alexandra Göransson, Socialjouren i Stockholm.
Alexandra Nygren, folkhälsovetare, drogförebyggare, Öckerö kommun
Agneta Hellström, VD, Sinus AB.
Anders Fabricius är projektmedarbetare Begripligt för alla och processledare Resurscentrum Integration Strömsunds Kommun.
Anders Öhman, teamledare, MST teamet Värmdö.
Annalena Hållner, utredare på Socialstyrelsen.
Ann-Christine Albinsson, samordnare sociala innehållet, omsorgsförvaltningen.
Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin, ombudsman, Verdandi
Anna Forsell är auktoriserad socionom med både systemisk familjeterapeutisk samt psykodynamisk och kognitiv individualterapeutisk vidareutbildning. Anna har lång klinisk erfarenhet av familjearbete inom både psykiatri och socialtjänst och arbetar idag huvudsakligen med familj- och nätverksterapi på Allmänpsykiatriska mottagningen Unga vuxna inom Stockholms Läns Landsting.
Anna Frenning, tematisk rådgivare på Rädda Barnen.
Anna Gärdegård, metodutvecklare, Södermalms stadsdelsförvaltning, sociala avdelningen.
Anna Thoursie och Lisa Bengtsell. Vi är kliniker inom psykiatrisk öppenvård med lång erfarenhet av att ge KBT i grupp. Anna Thoursie är socionom och leg psykoterapeut och Lisa Bengtsell är leg psykolog, snart specialist i klinisk psykologi med inriktning på psykoterapi. Vi driver tillsammans Prodest med visionen om att hjälpa både patienter, kollegor och beslutsfattare att göra det mesta av de resurser som finns och vi brinner för tillgänglighet av vård för psykisk ohälsa. I vår vardag finns vi på psykiatriska mottagningen i Vetlanda där vi genomfört ett omfattande förbättringsarbete för att öka tillgängligheten av psykoterapi. Vi har särskilt kommit att intressera oss för diagnosövergripande metoder såsom Unified Protocol och multimodal smärtrehabilitering.
Anna-Lena Lindquist, docent i socialt arbete, Stockholms universitet. Anna-Lena har deltagit i och utvärderat ett projekt som syftat till att minska personalomsättningen bland barnavårdshandläggare i kommunerna i Uppsala län och därigenom skapa förutsättningar för ökad kvalité i arbetet med utsatta barn. Därtill har hon inventerat situationen för SKL:s räkning och dessutom skrivit en rapport till Akademikerförbundet SSR.
Anette Birgersson Thell är socionom sedan 1997 och arbetade några år inom socialtjänsten men har sedan dess vidareutbildat sig i grundläggande psykoterapiutbildning, DBT, PE, TF-KBT, ERGT. Sedan starten av Off.Clinic har Anette arbetat för att erbjuda barn och ungdomar, med sexuella beteendeproblem och/ eller varit utsatt för sexuella övergrepp, utredning och psykologisk behandling inom ramen för behandlingshem och öppenvård. I dagsläget arbetar Anette som metodutvecklare, terapeut och handledare på Off.Clinic.
Ann-Kristin Granberg, utredare, Socialstyrelsen.
Ann Hellströmer är socionom och började arbete vid polisen 1984 med kriminella ungdomar. Hon har startat upp Non fighting generation och Föreningen för medling i Sverige. 1999 startade hon upp det första Stödcentrum för unga brottsoffer och har sedan startat upp ett flertal Stödcentrum och hjälpt till med uppbyggnaden runt om i landet. Idag är hon ledamot i Ersättningsnämnden på halvtid, den andra halvan fylls med arbete för Hjärnskadeförbundet, stödsamtal med ungdomar och föräldrar och föreläsningar.
Ann-Marie Stenhammar, frilansande utredare och skribent.
Annicka Lang, Leg. psykolog med vidareutbildning inom kris och trauma, har arbetat med ungdomsvård sedan 90-talet. Annicka är idag chefspsykolog inom Baggium Vård och Behandling samt behandlingschef på Humana Individ och Familj. Utöver det är hon doktorand på Linköpings Universitet med fokus på trauma och anknytning.
Annika Wassberg är socionom sedan 1981 och har arbetat inom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri innan hon 2001 valde att starta en privat verksamhet. Hon har sedan dess vidareutbildat sig i grundläggande psykoterapiutbildning samt utvecklat Off.Clinic som arbetar med att erbjuda barn och ungdomar, med sexuella beteendeproblem och/ eller varit utsatt för sexuella övergrepp, utredning och psykologisk behandling inom ramen för behandlingshem och öppenvård.
Barbro Lennéer Axelson är universitetslektor i psykologi vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hon har i många år arbetat med både kriser och konflikter och skrivit ett flertal läroböcker, bland annat Förluster och den senaste Konflikter (2013) tillsammans med I. Thylefors (N&K).
Berit Nordström, fil. dr. och leg. psykolog. Förutom att föreläsa och handleda personal arbetar Berit med forskningsprojekt som rör upptäckt av tidiga tecken på avvikelser i utvecklingen hos spädbarn samt forskning inom neonatalvård.
Birgitta Ander är socionom och doktorand i socialt arbete samt adjunkt vid socionomutbildningen vid Hälsohögskolan i Jönköping. Hon har dessutom mångårig erfarenhet av kommunalt drogförebyggande och uppsökande ungdomsarbete.
Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR
Caroline Andréasson, enhetschef, Individ- och familjeomsorgen, Socialförvaltningen Tyresö kommun.
Catherine Berglund är sjuksköterska och anhörigkonsulent i Danderyd. Hon har arbetat med anhörigstöd sedan 1998, först som frivillig i röda korset och därefter i Danderyd sedan 2006.
Camilla Sköld, Socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.
Cecilia Andrée Löfholm, utredare, enheten för kunskapsutveckling, Socialstyrelsen.
Cecilia Grefve är regeringens samordnare för den sociala barn och ungdomsvården.
Cecilia Löfberg, fil.dr och utredare på MUCF. Cecilia har en bakgrund som barn- och ungdomsforskare på Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik och arbetar sedan 2013 på MUCF.
Cecilia Persson, Socionom med grundläggande psykoterapeutisk kompetens samt Beröringspedagog. Har erfarenhet av skola och socialtjänst.
Cecilia Teir, socionom. Arbetar som socialsekreterare i Mottagningsgruppen i Bromma stadsdelsförvaltning. Har varit med att utveckla Instrument X för KNUT, ett partnerskap mellan kommuner med syfte att utveckla arbetet inom försörjningsstöd och kommunala arbetsmarknadsinsatser. Har även deltagit i arbetet kring Initialbedömning för Stockholms Stad.
Christian Möller från Vision HVB är en skåning som flyttade till Norrland för att kunna jobba nära ungdomar med NP-problematik på heltid. Christian har sedan 2007 drivit behandlingshem som utreder och arbetar med behandling av ungdomar med misstänkt neuroproblematik och tycker att det är hög tid att vi implementerar forskningsresultaten i vår dagliga behandling.
Christina Bergman är verksamhetschef med ansvar för elevhälsan och förskolan i Lycksele kommun. Hon har tidigare arbetat som rektor och har lång erfarenhet från förskola och skola.
Christina Ramnfors är socionom och arbetar som regional projektledare i projektet ”Barn som anhöriga” i Västra Götalandsregionen. Dessförinnan har Christina arbetat inom hälso- och sjukvården i många år och i det arbetet mött sjuka föräldrar och deras barn inom målgruppen för 2 g § HSL.
Christina Åkerberg är socionom som i snart 30 år arbetat med relationer och relationsutveckling. Christina är en omtyckt och ofta anlitad föreläsare. Full av humor och självinsikt delar hon generöst med sig av både liv- och yrkeserfarenhet och det som gör henne så omtyckt är just att hon berör i sina föreläsningar och med glimten i ögat vågar hon t o m skämta om det lite svåra.
Cristina Josefsson, utredare, Socialstyrelsen
Cristina Sohl-Stjernberg arbetar som stödgruppsledare och projektansvarig när det gäller Aladdin-barnkraft. Hon är även anställd som familjerättssekreterare när hon inte arbetar med ovan nämnda.
Christoffer Sjöwall har över 25 års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrat. Han har arbetat med barn och vuxna på fritidshem, olika boendeformer, skola, dagcenter och i hemmiljö. Christoffer har en gedigen universitetsutbildning inom autismområdet och är utbildad och certifierad Studio III-tränare. Har arbetat inom Enigma Omsorg sedan 1998 och inom Enigma Education sedan 2000.
Entreprenören och nyktre alkoholisten Daniel Benitez berättar om hur idén till M-Health produkten TripleA kom till och om hur den kan förändra beroendevården.
Daniel Frydman, specialist allmän psykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker, Verksamhetsansvarig, Plattform sthlm.
Daniel Lindberg, socionom, adjunkt och doktorand i socialt arbete, Örebro universitet.
Djamal Hamaili, flyktingsamordnare, Valdemarsviks kommun.
Elis Envall, utredare på Socialstyrelsen och f.d. global president för Internationella socialarbetarfederationen IFSW,
Elisabeth Lindholm är projektledare för Begripligt för alla och Utvecklingsledare Resurscentrum Integration Strömsunds Kommun.
Emma Kristensson, sakkunnig på Bris om barnkonventionen.
Emma Ulfsdotter är verksam hos MST Sverige. Genom handledning varje vecka samt kontinuerlig fortbildning av teamen och terapeuter ser Emma till att MST-terapeuterna levererar denna evidensbaserade metod på ett troget sätt. Annika Funemyr, MST Terapeut, MST Stockholm Järva.
Eva Erlandsson, socionom sedan 1978. Arbetar sedan 1999 på Habiliteringscentrum, vuxenteamet, i Jönköping. Tidigare även arbetet inom AMU-gruppen och som ungdomshandläggare på socialtjänsten.
Eva Nordqvist arbetar som socionom vid Nationellt komptenscentrum anhöriga i projektet ”Barn som anhöriga” med implementeringen av 2 g § HSL. Parallellt med arbetet vid Nka arbetar Eva vid socialförvaltningen i Trelleborg som samordnare för samverkan mellan socialförvaltning, skola, polis och ungdomsenhet.
Eva Norman, Äldrecentrum.
Eva von Schéele, förbundsjurist, Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Ewa Larsson, vikarierande Socialborgarråd, Stockholms stad.
Evy Gunnarsson, fil dr och professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Evy har forskat och undervisat kring socialt arbete ur ett könsteoretiskt perspektiv sedan mitten av 80-talet. Hennes forskningsområden har rört socialbidrag och kvinnors villkor som socialbidragstagare. Hon har i ett longitudinellt projekt kring äldre kvinnors och mäns vardag i ett livsloppsperspektiv studerat vardagslivets kontinuitet och förändring och äldres syn på åldrandet. För närvarande leder hon ett tre-årigt projekt kring äldreomsorgens förändringar och arbetet med äldre personer med missbruksproblem.
Fredrik Hjulström arbetar som projektledare för området familjepolitik på Nordens Välfärdscenter, som är en institution under Nordiska Ministerrådet. Han har ansvarat för projektet Nordens barn – barn i fosterhem som presentaras här. Tidigare har han arbetat på Socialstyrelsen och inom socialtjänstens barn och ungdomsvård.
Fredrik Westin föreläser från ett föräldraperspektiv med allvar och insikt men framförallt med en stor portion humor och kärlek. Under en timme avhandlar han syskon, skilsmässor, högintelligenta barn, orosanmälan till socialtjänsten och mycket mer. Fredrik har tidigare jobbat både som socialchef och kommunchef.
Gabriel Jatta, integrationshandläggare och arbetar sedan många år med migrationshälsofrågor. Han har läst international migration och etniska relationer samt freds- och konflikvetenskap vid Malmö högskola.
Geena Jacobsson är verksam hos MST Sverige. Genom handledning varje vecka samt kontinuerlig fortbildning av teamen och terapeuter ser Geena till att MST-terapeuterna levererar denna evidensbaserade metod på ett troget sätt.
Gerhard Ege är leg. läkare och specialiserad inom både vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Han är också initiativtagare till Ridterapeutiskt Center i Västervik. Gerhard arbetar på BUP i Västervik och på Egehem Hvb.
Gunilla Nötesjö, Statens Institutionsstyrelse.
Gunvi Haggren, förbundssekreterare, Verdandi
Göran Fransson är specialist i psykiatri och rättspsykiatri och konsultpsykiater vid Inagården.
Hanna Netzell, projektledare, Brottsoffermyndigheten.
Hans Swärd, professor i socialt arbete, Lunds universitet.
Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR.
Helena Meyer är verksamhetsansvarig för Fryshusets Nätvandrare och utbildad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa och inom socialpedagogiskt ungdomsarbete. Hon är en uppskattad föreläsare och ofta anlitad som sakkunnig inom området Unga och Internet.
Helén Olsson är filosofie doktor i ämnet hälsovetenskap. Inriktningen på avhandlingsarbetet var att undersöka vilka faktorer som bidrog till minskad risk för våld och återhämtning i den rättspsykiatriska vården. Innan Helén påbörjade sina forskarstudier arbetade hon som handläggare inom Individ och familjeomsorgen under tjugo års tid. Numera undervisar hon dels på socionomprogrammet på Högskolan Dalarna och dels bistår hon länets IFO enheter med implementering av riskbedömningsinstrument i sina verksamheter.
Håkan Fransson, socionom, drogförebyggare, Öckerö kommun
Ida Lindblad, är legitimerad psykolog och disputerade 2013. Hennes doktorandprojekt fokuserade på utvecklingsstörning: prevalens, associerade funktionsproblem samt uppföljning av barn – nu unga vuxna – till mödrar med lindrig utvecklingsstörning. Ida arbetar med olika forskningsprojekt som rör barn inom ESSENCE, och kliniskt arbetar hon som privatpraktiserande psykolog och som psykolog inom skolan.
Ann-Christine Rolfsson, kurator vuxenhabiliteringen, Region Jönköping.
Ingela Målqvist är personalvetare vid Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholm läns landsting. Hon har bland annat erfarenhet från ledningsarbete inom vård och omsorg samt från förändringsarbete i projekt där personalens medverkan varit avgörande. Nu undersöker Ingela hur den övergripande styrningen inom välfärdsyrkena påverkar personalens arbetsförhållanden, välbefinnande och hälsa.
Inger Jönsson Nordqvist, enhetschef vid familjerättsenheten, socialförvaltningen, Haninge.
Ingrid Hjalmarsson, utredare, Äldrecentrum.
Ingrid Höjer är professor med inriktning mot barn och familj vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Hennes forskning är huvudsakligen inriktad mot den sociala barnavården, särskilt placeringar av barn och unga i dygnsvård.
Jan Landström är säkerhetssamordnare på Nacka kommun och har lång erfarenhet av brottsförebyggande arbete i skolan.
Jan Linde, kommun- och landstingspolitiker och politikerutbildare kring folkhälsa, samt ordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete: www.folkhalsoarbete.se.
Johan Glad är forskare på Socialstyrelsen där han arbetat sedan år 2000. Han disputerade 2013 på en avhandling om bedömningsmetoden HOME (Home Observation for Measurement of the Environment). Hans huvudsakliga arbetsområde handlar om att utveckla och pröva standardiserade bedömningsmetoder i socialt arbete.
Johan Gärde, socionom och filosofie doktor i religionssociolog.
Josefine Johansson, professionsstrateg för socialt arbete på Akademikerförbundet SSR.
Kajsa Askesjö arbetar som stödgruppsledare och är även anställd som familjebehandlare på Danderyds socialkontor.
Karin Blomgren, tematisk rådgivare på Rädda Barnen.
Kata Nylén är legitimerad psykolog och har varit med och utvecklat Magelungens insats för att minska sammanbrott vid familjehemsplaceringar, FUNKA familjehem. Kata handleder behandlingspersonal och familjehemskonsulenter i att få familjehemsplaceringar att bli hållbara.
Katarina Lindblad driver sedan flera år tillbaka Lindblad Juristbyrå AB som främst är inriktad på förvaltnings – och socialrätt. Katarina har en bakgrund som chef och handläggare inom socialtjänsten och är en uppskattad föreläsare som på ett tydligt och lättförståeligt sätt sammanfogar sina båda professioner.
Kerstin Garplid är socionom och flyttade till London 2001. Kerstin har nu över tio års erfarenhet av arbete med placerade barn och ungdomar och har de senaste tre åren arbetat med adoptionsutredningar och placeringar.
Kerstin Stöcki, Helsingborgs Stad.
Kerstin Bergmark, barnsjuksköterska och utvecklare i uppdrag Barn som far illa i Region Skåne. Kerstin har en klinisk bakgrund inom neonatal intensivvård. Hon har arbetat med utveckling av metoder och fortbildning inom barnhälsovården, med särskilt fokus på föräldrastöd i olika former. Arbetar nu med utveckling av arbetsformer när barn riskerar att fara illa inom vården. Åsa Gustafsson, socionom och utvecklare i uppdrag Barn som far illa i Region Skåne. Åsa har arbetet som socialsekreterare inom barn och familj med myndighetsutövning i flera år. Dessutom byggt upp och arbetat som samordnare i barnahusverksamhet, nordöstra Skåne. Arbetar nu med utveckling av arbetsformer när barn riskerar att fara illa inom vården.
Klas Borell, professor i socialt arbete och sociologi.
Knut Sundell, enhetschef, enheten för kunskapsutveckling, Socialstyrelsen
Kristin T Johansson arbetar som enhetschef på ungdomsenheten IFO Huddinge kommun. Har 20 års erfarenhet av socialt arbete.
Kristina Granath är socionom med grundläggande psykoterapiutbildning. Hon har startat Sociala Nätet (som bedriver omvärldsbevakning för socionomer i form av en internetsida och en podcast) och driver tillsammans med FORSA SocialVetenskap.se (som bevakar forskning i socialt arbete). Hon arbetar också som kurator på deltid.
Krysmyntha Sjödin är leg. Psykoterapeut och beteendevetare. Hon arbetar med familjerådgivning, familjebehandling och med enskilda samtal.
Laila Araya är socionom och medlare. Sedan 2009 driver hon Medlingscentrum som utbildar inom konflikthantering och medling.
Lars Back, leg. psykolog, Linköpings universitet.
Lars Dencik är svensk, professor i socialpsykologi och grundare av Center för Barndoms- & Familieforskning vid Roskilde universitet i Danmark. Lars forskar om hur den teknologiska och sociala moderniseringen påverkar barns uppväxtvillkor och människors relationer.
Lars Oscarsson, professor, Ersta Sköndal Högskola.
Lena Engelmark, journalist specialiserad på sociala frågor och chefredaktör för tidsskriften Socionomen.
Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare, Nordens välfärdscenter.
Linda Byqvist är socionom sedan 1999. Hon är en av grundarna till Sexvägledarna. Linda är vidareutbildad inom samtalsmetodik och sexologi samt antagen medlem i svensk förening för sexologi. Linda började arbeta tillsammans med Marco Vega på Malmö Stads prostitutionsenhet. Sexvägledarna är en ungdomsmottagning för vuxna. Det är en verksamhet som utbildar, föreläser och erbjuder rådgivningssamtal kring sex, sexualitet och relationer.
Lisbeth Pipping är författare, föreläsare, debattör, teckenspråkslärare, beteendevetare och dotter till en mamma som var utvecklingsstörd. Hon har skrivit böckerna: Kärlek och stålull, Jag mobbar inte, Familjehemsboken och Hjälp mitt barn är mobbat. Lisbeth kommer ta er med på en resa in i sitt barndomsland, låta er kika in i hennes nyckelhål och ge er redskap hur ni ska möta utsatta barn.
Liselotte Almen Malmqvist, VD, Jatc Omsorg
Lotta Berg Eklundh är socionom och fil.lic. och arbetar som forskare på FoU Nordost i Stockholms län.
Lotta Polfeldt, socionom och leg psykoterapeut. Har arbetat med barn i sorg på Rädda Barnen sedan 1994. Leder 7,5-poängskursen "Barn och unga i sorg" på Ersta Sköndals Högskola. Genomför i Bris regi stödhelger för familjer i sorg, bland annat efter suicid i familjen, samt arbetar på egen mottagning med sorg och kris hos barn och vuxna.
Louise Parbring, enhetschef i Boende för ensamkommande ungdomar, Social resursförvaltning, Göteborgs stad och initiativtagare till Hitta rätt.
Magnus Nilsson Tapper, Leg. psykolog, under utbildning till Leg. barn- och ungdomspsykoterapeut vid Lunds Universitet. Har erfarenhet av socialtjänst, skola och barnpsykiatri.
Malin Forsgren, socialsekreterare
Barn- och ungdomsenheten Tyresö.
Malin Grahn Marksell arbetar som stadsdelsutvecklare på bostadsområdet Planteringen i Helsingborg. Hon är socionom med ledarskapsinriktning.
Malin Hultman är projektledare för utvärderingen av MultifunC i Sverige och arbetar på Socialstyrelsens enhet för kunskapsutveckling, primärt med frågor som rör placerade barn och unga.
Malin Plaenge, VD och föreståndare och Sara Eklund, Biträdande föreståndare Bills Bo och utbildningsgård.
Mantha Kasagianni, förebyggande socialsekreterare, Sektionen för förebyggande arbete, Socialtjänsten Botkyrka Kommun.
Marco Vega är metodutvecklare och hälsocoach och en av grundarna till Sexvägledarna. Marco har i över tio år arbetat med sexualitetsfältet främst inom RFSU. Marco började arbeta tillsammans med Linda Byqvist på Malmö Stads prostitutionsenhet. Sexvägledarna är en ungdomsmottagning för vuxna. Det är en verksamhet som utbildar, föreläser och erbjuder rådgivningssamtal kring sex, sexualitet och relationer.
Margaretha Uttjek, socionom, universitetslektor på institutionen för socialt arbete i Umeå som forskar om våld mot samiska kvinnor och barn samt engagerad i Samiskt kvinnoforum.
Maria Willis och Petra Ståhlgren är socionomer som arbetat med försörjningsstöd under många år. De har sett det som en återkommande utmaning att det ofta är ett glapp mellan den teoretiska kunskapen och det praktiska arbetet på ekonomiskt bistånd. Därför har de startat ett företag för att kunna hjälpa och inspirera personalen på försörjningsstödsenheterna runt om i Sverige i att få ihop det komplexa arbetet, så fler människor kommer ut i självförsörjning.
Marianne Gabrielsson, projektledare utvecklingsenheten vid socialförvaltningen, Stockholms stad.
Marie Frendin är projektledare för MultifunC på Statens institutionsstyrelse.
Marie Gladh är fil. Magister i specialpedagogik och arbetar för Sigtuna kommun som ansvarig för elever i behov av särskilt stöd. De har arbetat tillsammans med hemmasittande elever samt forskat på området och har med utgångspunkt ur detta utformat Nyckelmetoden. Ett tvärprofessionellt tillvägagångssätt som har stöd i tidigare empirisk forskning och som visat sig vara nödvändigt för att kunna erbjuda en tillräckligt bred kompetens för en mycket komplex problematik.
Marie Johnsson är socionom och kurator, PDT terapeut Steg 1 och jobbar inom Region Skåne vid Staffanstorps Vårdcentral.
Marie Sallnäs, professor i socialt arbete, Stockholms universitet.
Mariet Ghadimi, Tjejers rätt i samhället (TRIS).
Marie Johansson Meinke, Polismyndigheten.
Marie Vackermo är socionom och arbetar sedan september 2012 som forskningsledare i FoU Jämt, Region Jämtland/Härjedalen. Hon är precis i sluttampen av sitt avhandlingsarbete, vilket handlar om hur tjänstemän och politiker gör prioriteringar mellan klienter och klientgrupper i sina olika uppdrag. Inom FoU Jämt är Marie’s fokusområden individ- och familjeomsorg samt LSS-verksamhet.
Marina Nilsson Ederlöf, socionom och ledamot i Sametingets kulturutskott och arbetar som kurator vid neurologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.
Mattias Fredricson, utredare på Socialstyrelsen.
Mia Berg är författare till boken Dödsviktigt och har som föreläsare om barn och sorg talat för socionomer, elevhälsa och sjukvårdspersonal i två år. Hon har även varit anlitad av NkA – Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga när de arrangerat konferenser i Sverige och Norge. I september 2014 var Mia med och öppnade ett Randiga Huset i Sundsvall, där barn och familjer som har förlorat eller kommer att förlora en nära anhörig får mötas och får hjälp att hantera sin sorg.
Mia Börjesson är socionom och har vidareutbildning i kommunikation, hälsofrämjande förhållningssätt och är certifierad coach ICF; med mångårig erfarenhet av att arbeta med unga och deras föräldrar.
Michael Tärnfalk är filosofie doktor och lektor i socialt arbete med särskild inriktning mot rättsvetenskap och verksam vid Stockholms universitet, Socialhögskolan. Michael är ansvarig för ett interdisciplinärt forskningsprojekt som bland annat studerar socialtjänstens tolkningar av och bedömningar om barnets bästa i LUL-yttranden och LVU-utredningar när barn begått allvarliga brott och dömts till sluten ungdomsvård. Michael har dessutom skrivit boken Professionella yttranden – en introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare (utgiven på Natur och Kultur 2014). Michael har varit utredare åt Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse och arbetade med utsatta barn och unga lagöverträdare inom både kommunal barnomsorg och på § 12 hem och varit verksam som socialsekreterare i över tio år inom socialtjänsten i Stockholm och på Fryshuset.
Mikael Forsman arbetar vid Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholm läns landsting med prevention av arbetsrelaterade besvär och skador i rörelseapparaten. Han är också professor i ergonomi vid IMM, Karolinska Institutet. Han har ett brett intresse för arbetets organisation och arbetsmiljöns möjliga påverkan på rörelseapparatens hälsa.
Mona Rapp arbetar som gruppledare på myndighetssidan inom funktionshinderområdet barn och ungdomar Huddinge kommun. Har arbetat inom funktionshinderområdet i 10 år.
Mona Sahlin, Regeringens nationella samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
My Skarsgård är utbildad läkare och beroendeterapeut med erfarenhet av att ha varit i ett djupt alkoholmissbruk men också av att ta sig ur det. Hon driver Myggebo Behandling och Retreat och brinner för att förmedla kunskap om hur alkohol och droger påverkar oss och att det aldrig är försent att göra en förändring.
Nadja Bogestam, utredningssociolog och arbetar med utvärdering och polisforskning på Brottsförebyggande rådet (Brå). Nadja har arbetat med ett flertal regeringsuppdrag. Det senaste uppdraget avser brottsmisstänkta barn, och i december 2014 publiceras rapporten ”Brott begångna av barn - En utvärdering av ändringarna i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare under 15 år.”
Namu Nambiar, styrelseordförande för Basta Ideellförening.
Olga Gislén, utredare, Socialstyrelsen
Olga Persson, förbundssekreterare, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR / Unizon.
Olivia Trygg är generalsekreterare för Stiftelsen Trygga Barnen som hon grundade tillsammans med sin familj. Trygga Barnen har som syfte att hjälpa barn och unga i familjer med missbruk-beroendeproblematik. Olivia har själv vuxit upp med en pappa som var alkoholist och vet därför vilka svårigheter det kan medföra i livet. Tack vare professionell hjälp har hon bearbetat det och kan nu använda sig av sina erfarenheter. Olivia drivs av kraften att hjälpa och stötta barn och unga som inte växer upp med den trygghet som varje barn har rätt till. Olivia brinner för att hjälpa andra att förstå att de inte är ensamma och att det finns hjälp att få!
Ove Östling, socionom, familjeterapeut och universitetsadjunkt.
Per Carlstein, VD CK-gruppen, tillfrisknande alkoholist och narkoman som har varit nykter och drogfri i 18 år. Per har tidigare arbetat som CFO/Ekonomichef på ett antal stora företag och driver sedan två år tillbaka CK Gruppen, som hjälper företag med beroendeproblematik på arbetsplatsen. Per driver även tillsammans med Frösunda-projektet Glappet – coachning för ett hållbart liv.
Pernilla Landin, verksamhetsledare för Källan i Fisksätra/Svenska kyrkan.
Pernilla Söderberg är socionom och licensierad Signs of Safety Trainer. Hon har arbetat som socialsekreterare med barn och ungdomsutredningar sedan 2003 i Spånga-Tensta, Stockholms stad. Pernilla är författare till "Våldsutsatta barn och ungdomar - Signs of Safety och BBIC metodstöd för myndighetsutövning" (2014). Pernilla har jobbat halvtid 2013-2014 som metodutvecklare avseende evidensbaserad praktik inom området barn, unga och socialtjänst.
Pernilla Vera jr, sektionschef, Sektionen för förebyggande arbete, Socialtjänsten Botkyrka Kommun.
Peter Hagberg, utvecklingsledare, Missbruk och beroende, SIKTA, Socialtjänst, Vård och Omsorg, Kommunförbundet Skåne. Peter är socionom och har jobbat med missbruks- och beroendevård på både praktisk och strategisk nivå. Han har sedan 2012 bedrivit ett utvecklingsarbete i Skåne som handlar om att stärka stödet till barn- och föräldrar i missbruks- och beroendevården.
Peter Friberg är legitimerad psykolog och har tidigare arbetat med behandlingsprogrammet MTFC, för unga med antisocialt/och eller kriminellt beteende. Peter har också varit med och utvecklat Magelungens insats för att arbeta med skolfrånvarande barn och ungdomar, hemmasittarprogrammet. Peter arbetar för närvarande som utbildningsansvarig på Magelungen.
Petra Ståhlgren och Maria Willis är socionomer som arbetat med försörjningsstöd under många år. De har sett det som en återkommande utmaning att det ofta är ett glapp mellan den teoretiska kunskapen och det praktiska arbetet på ekonomiskt bistånd. Därför har de startat ett företag för att kunna hjälpa och inspirera personalen på försörjningsstödsenheterna runt om i Sverige i att få ihop det komplexa arbetet, så fler människor kommer ut i självförsörjning.
Pia Tham, socionom och forskare i socialt arbete, Högskolan i Gävle. Pias doktorsavhandling "Arbetsvillkor inom den sociala barnavården – förutsättningar för ett kvalificerat arbete" (2008) bygger på en stor enkätundersökning som hon genomförde i drygt 40 arbetsgrupper i Stockholms län. Just nu genomför hon en uppföljning av studien. Denna gång finns, utöver uppföljningen av hur situationen utvecklats under de elva år som gått, ett fokus på vad som bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet. Studien är finansierad av Afa försäkring.
Poul Perris, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi.
Ranya Farah, socialsekreterare, Individ- och familjeomsorgen, Socialförvaltningen Tyresö kommun.
Robert Kronstrand är docent i forensisk toxikologi vid Hälsouniversitetet i Linköping och forskningskemist på Rättsmedicinalverket. Ända sedan början på 90-talet har han följt utvecklingen kring nya droger och publicerat ett 50-tal vetenskapliga artiklar inom området forensisk toxikologi och ser det som en viktig uppgift att sprida information om drogers utbredning och farlighet även till allmänheten och myndigheter utanför Rättsmedicinalverket.
Sara Edvardsson är socionom och arbetar med ”Begripligt för alla” samt i Resurscentrum för integration, Strömsunds Kommun.
Sandra McGinn är familjebehandlare på Östermalm, Stockholm. Hon har tio års erfarenhet av socialt arbete i London, främst inom familjevård men även "child protection".
Sandra Sarin, Tjejers rätt i samhället (TRIS)
Sanna Lundell. Sanna berättar om medberoende och om hur ett alkoholberoende genererar många ringar på vattnet, personligt lidande, familjer som vittrar sönder och inte minst stora samhällskostnader. Kan ny teknik oberoende av behandlingsform bidra till att förändra detta?
Stefan Philman, rehabiliteringsansvarig Basta Norsesund.
Sofia Edler, skolkurator i grundskolans elevhälsa, Lycksele kommun.
Sofia Ågren, områdessekreterare, Sektionen för förebyggande arbete, Socialtjänsten Botkyrka Kommun.
Susanna Wallrup, Jatc Omsorg.
TEATER: Churchill var inte heller klok
Manus: Gunilla Boëthius. Regi: Stephen Rappaport. Östra Teaterns ensemble: Maria Lindström, Petter Billengren, Joakim Sikberg. Producent: Ulrika Ragnar Borell
Tiina Ekman, fil.dr och utredare på MUCF. Tiina är projektledare för uppdraget att kartlägga ungas självupplevda psykiska ohälsa och hon har medverkat i ett stort antal utredningar kring ungas villkor på MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen).
Titti Fränkel, utvecklingschef, Akademikerförundet SSR
Titti Schönbeck, Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
Tobias Sahlin, verksamhetschef vid Nämndemansgården Sverige.
Ulla Essén, utredare, Socialstyrelsen.
Ulla Flygare, socialsekreterare, Individ- och familjeomsorgen, Socialförvaltningen Tyresö kommun.
Ulla Krusell, pedagog med specialisering på autism. Ulla har mångårig erfarenhet av att arbeta med den här elevgruppen och är även grundare till Fjällbyns Gymnasieskola och Funäsdalens Utvecklingscenter.
Ulrika Bergström, utredare, enheten för kunskapsutveckling på Socialstyrelsen.

Ulrika Cedell, Kultur och fritids kulturutvecklare, Kristianstads kommun.
Ulrica Engholm är pedagog och arbetar med ”Begripligt för alla” samt i Resurscentrum för integration, Strömsunds Kommun.
Åke Bergmark, professor, institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
Åsa Furén Thulin, SKL.
Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister.
Åsa Witkowski, verksamhetschef för den kliniska enheten på Nationellt centrum för kvinnofrid. Nationellt centrum för kvinnofrid är regeringens expert- och kunskapscentrum och verksamheten regleras genom regeringens uppdrag till Uppsala universitet. En viktig förutsättning för NCK.s trovärdighet är ett nära samarbete med myndigheter, frivilligorganisationer och samhället generellt. Samarbetet med den kliniska enheten och universitetsenheterna är viktigt för ömsesidigt lärande och utveckling av modeller som bygger på vetenskaplig grund.