Meny 2

Talare 2016

Alexander Larsson, fd kriminell med socionomplaner som har startat företaget Ung Invest som hjälper ungdomar att ta sig ur kriminalitet och missbruk.Pass 5F
Agneta Ericson, socionom. Lena Gyllenberg, beteendevetare. Roger Marklund, socionom. Alla tre från Rådgivningen Oden, en öppenvårdsverksamhet som arbetar med behandling för personer med alkohol- eller drogmissbruk och deras anhörigaPass 7G
Alfie Martins, Angelica Löwdin och Christina Kieri från Transföreningen FPES.Pass 12B
Anders Bergh, utredare och har arbetat företrädesvis med äldrefrågor vid Socialstyrelsen sedan 1998.Pass 7E
Anette Birgersson Thell, socionom, leg psykoterapeut och metodutvecklare, terapeut och handledare på Off.Clinic.Pass 3X
Anette Bäckström, socionom, fd enhetschef för Socialjouren Nordväst, för
ett barnahus och för stödcentrum för unga brottsoffer.
Pass 4B
Anna Fredriksson, redaktör för tidskriften SocialPolitik, socionom
och journalist.
Pass 4B
Anna Norlén, leg. psykolog och leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet av stöd och behandling för barn och unga som utsatts för våld, misshandel och sexuella övergrepp. Anna är nu verksamhetschef och rektor för Ericastiftelsen i Stockholm.Pass 9X
Annemarie Danon, avdelningschef på avdelningen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten, Socialstyrelsen.
Annika Angerfelt, enhetschef och Valida Fendic, processtödjare på Försörjningsstödsenhet 2 IoF Vuxna på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.Pass 10F
Annemi Skerfving, fil dr socialt arbete vid Institutionen för Socialt arbete, Stockholms universitet.Pass 7F
Annicka Lang, leg psykolog. doktorand, Linköpings universitet, behandlingschef, Humana Individ och Familj.Pass 12G
Annika Wassberg, socionom och verksamhetsutvecklare och utredare på Off.Clinic.Pass 3X
Ann Heberlein, lektor i etik vid Lunds universitet och författare till flera böcker, bl.a. ”Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva” talar om hur det är att leva med diagnosen bipolär.Pass 7X
Ann-Kristin Granberg, utredare på Socialstyrelsen, projektledare sedan 2008 för ÄBIC och IBIC.Pass 1E
Anna Kåver, leg psykolog och leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare och författare.Pass 2X
Barbro Lennéer Axelsson, universitetslektor vid Institutionen för Socialt arbete vid Göteborgs universitet. Barbro är leg. psykoterapeut och författare.Pass 11B
Beatrice Hopstadius, enhetschef på enheten för vägledning socialtjänst 1.Pass 5A
Bo Blåvarg, leg psykolog och verksamhetschef Ersta Vändpunkten, Ersta diakoni. Bo är ordförande SEPT, Sällskapet för Existentiell psykoterapi.Pass 11X
Bo Hejlskov Elvén, psykolog och har arbetat i många år med utbildning och handledning kring hantering av beteendeproblem enligt de metoder som vanligtvis benämns lågaffektivt bemötande.Pass 6A
Britt-Marie Johansson, socionom i grunden och arbetar som kurator på Närhälsan VC Gamlestadstorget.Pass 5E
Carl Åke Farbring har lång klinisk erfarenhet från kriminalvård – anstalt och frivård, expert för programutveckling vid kriminalvårdens forskningsenhet.
Författare, forskare, lärare i MI sedan 1999.
Pass 4A
Cecilia Algelius, chef för Livspondus, Kriminalvården.Pass 6F
Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barnoch ungdomsvården.Pass 11D
Charlotte Lindwall, leg. psykolog, leg psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi. Hon arbetar på Tjust Behandlingsfamiljer.Pass 9E
Christer Mattsson, föreståndare, Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.Pass 3G
Charlotte Templeton, Selfhelp och Sara Eklund, Billsbo utbildningsgård.Pass 9G
Christian Möller, ägare Vision HVB och specialiserad på utredning och behandling av ungdomar med NP-problematik.
Claudette Skivling, socionom, fil mag. i socialt arbete, fd socialsekreterare,
chef för Familjecentret i Hagalund/Solna och chef för Enheten för hemlösa i Stockholm.
Pass 4B
Driton Rama och Tyko Granberger, grundare DIN BROR, Humana.Pass 3D
Elinor Hansson, socionom, auktoriserad sexualrådgivare (NACS) på RFSU Kompetenscenter Sexualitet.
Elisabet Strid Ege, verksamhetschef och Maria Dahlqvist, foUU Egehem HvB.Pass 5C
Emilia Bergling, metodutvecklare, och Mats Fors, biträdande enhetschef, Enheten för vuxna, Södermalms stadsdelsförvaltning.Pass 2G
Emelie Shanks, socionom och doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.Pass 1B
Endrit Mujaj, utvecklingsledare och Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel Länsstyrelsen Stockholm.Pass 7C
Erik Andrén, vd på Iris Utvecklingscenter.Pass 9F
Erik Blennberger, teol dr och professor i etik vid Ersta Sköndal högskola. Han har bl.a. skrivit boken Bemötandets etik och nyligen lett arbetet med att utveckla Akademikerförbundet SSR:s etiska kod för socialarbetare. Ledamot i Socialstyrelsens etiska rådPass 3A
Eva Agåker, socionom och utredare vid Socialstyrelsen, nationell utbildare inom BBIC.Pass 4F
Eva Jönsson, leg sjuksköterska, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, kand. examen i vårdvetenskap, dipl. A-terapeut SJI, dipl. Tolvstegsbehandlare SJI.Pass 3F
Fanny Lundgren, Hälsohund på väg, leg. sjuksköterska och terapihundförare, Inagården. Fanny utbildar även en terapihund för specialkompetens inom narkotikasök.Pass 9E
Finn Kronsporre, jurist och arbetar som socialrättskonsult för JP Infonet. Finn har lång erfarenhet av socialrätt, med fokus på funktionsnedsättning och LSS.Pass 7C
Frode Wendelboe, VD och grundare av Främja AB. Frode är socionom och socialterapeut med inriktning mot omsorg för personer med neuropsykiatriska funktionsskillnader.Pass 11E
Ardalan Shekarabi, civilminister.Pass 1A
Geena Jacobsson, MST konsult på MST Sverige och Emma Ulfsdotter Ljunggren, MST programchef och MST konsult på MST Sverige.Pass 8G
Gun-Lis Angsell, socionom, fd socialchef, chef för FOU-enheten i Stockholm och arbetat på Socialstyrelsen.Pass 4B
Manus: Gunilla Boëthius. Regi: Stephen Rappaport.
Östra Teaterns ensemble: Maria Lindström, Petter Billengren, Joakim
Sikberg
, producent: Ulrika Ragnar Borell
Pass 6X (pjäs)
Hans Caldaras, tvingades leva som flykting i sitt Sverige. Han skildrar romernas situation förr och nu. Hans är artist, författare och debattör.Pass 8C
Hans Swärd och Staffan Höjer, professorer i socialt arbete vid Lunds- och Göteborgs universitet, Anne-Ly Loosaar, nyexaminerad socionom vid 1980-talets början samt Sanna Tinglöf, nyexaminerad socionom idag. Debattledare: Lena Engelmark, chefredaktör Tidskriften Socionomen.Pass 3B (Hans talar också på 10A)
Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSRPass 1A och 5A
Helena Smiljanic Mouchard är projektledare på Försörjningsstöd, Socialstöd i Jönköpings kommun.Pass 1F
Helena Stålhammar är utredare/BBIC-samordnare på Socialstyrelsen.Pass 4F
Ingrid Höjer, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitetPass 5G
Inger Lövkrona, professor emerita i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Inger är genusforskare inom temat kön, våld och sexualitet med historisk inriktning.Pass 10C
Jan G Persson, nationell samordnare för BIV/BIS Nationell Förening.

Sayed Nezami, ensamtkommande flyktingbarn.
Pass 3C
Jeanette Peretic, verksamhetschef och socionom med lång erfarenhet av kriminalvård och behandlingsarbete. Startade asylboendet som inryms på Westsura herrgård.Pass 5C
John Franco, papperslös flykting som barn och nu polis. Hans arbete har prisats med stipendium från Kungen och han utnämndes till Svensk hjälte i egenskap av eldsjäl.Pass 1C
Julia Zyto, fil.mag. samhälls- och kulturanalys. Utredare på Socialstyrelsen, enheten för kunskapsutveckling.Pass 1D
Johanna Jinnestrand, projektledare på Försörjningsstöd, Socialtjänsten i Jönköpings kommun.Pass 1F
Johanna Strandberg, sjuksköterska och del av utredningsteamet och Paola Johansson, utrednings- och behandlingsansvarig samt ansvarig för metodutveckling på Älvgården.Pass 9G
Jonas Welander, doktorand i arbetslivsvetenskap vid Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola.Pass 2B
Josef Kurdman, författare, föreläsare, debattör. Född i Kurdistan men kom som nioåring till Sverige. Skräddarsyr integrationsprojekt inom skolvärlden, kommuner, stadsdelar, företag och olika myndigheter över hela landet.Pass 12C
Julia Sandahl, utredare vid socialförvaltningen i Stockholms stad och doktorand på kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet.Pass 1G
Juha Kaakinen, vd för Y-Stiftelsen sedan 2013 – en av Finlands största medborgarorganisationer.Pass 12F
Katja Nykänen, verksamhetschef på Arbete och Försörjning i Salems kommun, KNUT. Pass 2F
Kerstin Sandqvist, auktoriserad socionom och projektledare. Kajsa Cammerfelt, socialpedagog, KBT- terapeut samt MI-coach och projektmedarbetare, Södermalms stadsdelsförvaltning.Pass 8D
Leif Klingensjö är sektionschef på SKL.Pass 8E
Lena Helmerson, utbildare på Nytida-akademin och Solhaga Enigma Education. Lena har en universitetsutbildning inom autismspektrat, handledning, ledarskap, kommunikation samt organisationsutveckling.Pass 4G
Lennart Bergström, beteendevetare, fil kand, terapeut, behandlingskonsult, forskare. Pass 3F
Lii Drobus, socionom och tidigare anställd på socialdepartementet, på Utredningen om vanvård i den sociala barnavården. I dag arbetar hon med olika utvecklingsfrågor på socialförvaltningen i Stockholms stad.Pass 4E
Linnéa Bruno, nydisputerad FD i sociologi och verksam vid Uppsala universitet och Mälardalens högskola. Hennes forskningsintressen rör barn, föräldraskap, statens hantering av våld och olika slags ojämlikhet.Pass 10D
Lisa Dahlgren, ansvarig barnombud, Maskrosbarn.Pass 3D
Liselotte Björk, demensvårdsutvecklare och ansvarig för Vardaga Demensakademi. Liselotte utbildar och handleder medarbetare inom demensvården.Pass 3E
Lotta Victor Tillberg, lektor på Centrum för praktisk kunskap, Institutionen för kultur och lärande Södertörns högskola.Pass 10B
Mahmoud Azzam, socionom med masterexamen i socialt arbete. Arbetar som kurator på vårdcentral.Pass 4C
Marcus Herz, lektor vid Malmö högskola. Pass 3G
Maria Kreku, kvalitetsutvecklare på Försörjningsstöd i Södertälje kommun.Pass 2F
Maria Munkesjö, stödverksamhetsansvarig på Tjejzonen. Maria är musikterapeut (fil. mag. RMT-SAM) och stödverksamhetsansvarig på Tjejzonen där hon sedan 10 år har arbetat med verksamhetsutveckling, handledning, utbildning och stöd till målgruppen.Pass 12X
Marjana Tornmalm, utredare, Kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen.Pass 12E
Marie Nyman, socionom och utredare på Socialstyrelsen, avdelningen för Kunskapsstyrning för socialtjänsten.
Mari Anne Helgesdotter, platschef och ansvarig för HBTQ-arbetet i verksamheten.Pass 5C
Martin Börjeson, docent i socialt arbete vid Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.Pass 9B
Mikael Jeppson, chef inom socialförvaltningen i Stockholm Stad på enheten Framtid Stockholm.Pass 4D och 6G
Mikaela Lithman, platschef på heldygnsvården vid Mandometerkliniken, Mando Group AB. Hon är nutritionist och folkhälsovetare och har stor erfarenhet av ätstörningar.Pass 10E
Nadja Karlsson, utbildare, journalist, föredragshållare, bloggare, fotograf och provningsansvarig på Spritmuseum.Pass 5B
Najwa Kallass, psykolog och tidigare ansvarig för Syriska Röda Halvmånens psykosociala stöd. Najwa flydde till Sverige 2015 och är nu projektledare på Röda Korset.Pass 8B
Niklas Waitong, fd föreståndare för Älgeredskollektivet och nu utbildningsansvarig på Vision HVB, FIT Master.Pass 8E
Nils Stenström, forskare på Socialstyrelsen.Pass 11F
Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.Pass 2A
Peter Nordlöw, alkohol- och drogterapeut. Har startat öppenvårdsverksamheter åt kommuner och arbetsliv samt skrivit arbetsböcker om behandling.Pass 3E
Peter Salmi, utredare inom psykiatri, docent. Enheten för Epidemiologi och metodstöd på Socialstyrelsen.Pass 10E
Petra Björne, FoU-koordinator, LSS & funktionsnedsättning på Malmö stad.Pass 6E
Polly Konstantinou, Socialrådgivare, Kristianstads kommun, Magdalena Åkesson, lärare,
Johanna Jönsson, skolsköterska. Samtliga anställda av Kristianstad, kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Slussen.
Pass 2C
Pia Kyhle Westermark, fil.dr. socialt arbete. Forskare på Socialstyrelsen, enheten för kunskapsutveckling.Pass 1D och 2D
Poul Perris, läkare & psykoterapeut, Svenska institutet för Kognitiv psykoterapi.Pass 5X
Rikard Kvist, Legitimerad psykolog hos Tjust Behandlingsfamiljer.9E
Rosalie Hevius, biträdande föreståndare och Johanna Jacobsson, behandlingsassistent, Stordala Gothem HVB för flickor på Gotland.Pass 11E
Sandra Patel Seropian, chef påverkansarbete, Maskrosbarn.Pass 3D
Sara Hedrenius, beteendevetare med vidareutbildning inom psykotraumatologi, sakkunnig vid Krisstöd Svenska Röda Korset.Pass 8B
Siv Nyström och Per Arne Håkansson, båda forskare på Socialstyrelsens Avdelning för kunskapsstyrning för socialtjänsten.Pass 11G
Sofia Berne, fil.dr i psykologi och legitimerad psykolog. Hon medverkar i och bedriver forskningsprojekt som syftar till att undersöka olika aspekter av nätmobbning.Pass 11A
Sofia Lager Milton, regional utvecklingsledare/FoU-ledare med frågor kring barn och unga i Jönköpings län.Pass 12A
Pia Fridsamordnare med ansvar för utrednings- och behandlingsprocesser på Familjeboendet samt Görel Fred, handledare, utbildare, socionom och leg. psykoterapeut.Pass 5D
Pia Sjögren har tidigare arbetat på Korpberget i många år och är nu verksam på Kvinnohemmet i Hudiksvall. Känd från Tom Alandhs dokumentärer, bla "Det svåra livet"Pass 9F
Soroush Shouri, leg psykolog. Flerårig erfarenhet av handledning och utbildning inom socialtjänst samt jour- och familjehem för boende för ensamkommande barn och ungdomar.Pass 9C
Susanna Alakoski gjorde författardebut med Svinalängorna, som belönades med Augustpriset och blev både pjäs och film. Susanna är socionom och utsågs år 2015 till hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola.Pass 8X
Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.Pass 2E
Susanna Wallrup och Liselotte Almén Malmqvist, arbetsterapeut och vd på JATC omsorg.Pass 10G
Sven Hessle, fil dr., leg. psykolog, professor emeritus i socialt arbete.Pass 9A
Therese Andersson, leg psykolog, leg psykoterapeut samt handledarutbildad.Pass 9C
Thomas Ardenfors, politiker, föreläsare och författare, men framförallt familjehemspappa.Pass 6D
Tobias Sahlin, verksamhetschef på Nämndemansgården i Sverige. Beteendevetare, alkohol- drogbehandlare och familjeterapeutPass 3F
Tomas Embréus, Embreus Socionomkonsult AB i samarbete med Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling AB, GCK och Tobias Berg.Pass 12D
Ullakarin Nyberg, överläkare S:t Görans sjukhus, psykiater, suicidforskare, föreläsare och författare. Arbetar vid Norra Stockholms psykiatri och Karolinska Institutet. Ullakarin är vice ordf Svenska Psykiatriska föreningen.Pass 4X
Ulla Krusell, pedagog med specialisering på autism. Ulla är grundare till Fjällbyns Gymnasieskola och Funäsdalens Utvecklingscenter.Pass 4G
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister och har av statsministern fått i uppdrag att samordna och inrikta regeringens arbete med flyktingsituationen.Pass 2A
Ylva Söderlind Göthner, socionom och Marianne Gabrielsson, projektledare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.Pass 9D
Åsa Furén Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg, SKL.


Pass 5A och 12A
Åsa Landberg, leg psykolog och leg psykoterapeut. Åsa har lång erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta barn från bland annat BUP och Rädda Barnen.Pass 8A
Åsa Lindhagen, socialborgarråd.Pass 5A
Åsa Nilsonne, psykiater och senior professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.Pass 10X
Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare, Norra Stockholms Psykiatri.Pass 1X
Wanja Astvik, docent i psykologi och forskare vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och vid Akademin för hälsa vård och välfärd, Mälardalens högskola.Pass 6B
Zubeyde Demirörs, socionom, HRV-strateg och verksamhetsansvarig Athena mitt nya hem.Pass 6C