UTSTÄLLNING

Funderar du på att ställa ut och engagera dig på Sveriges mest etablerade mässa för socionomer?

Bra val! Socionomdagarna är mötesplatsen för det senaste inom forskning, metoder och erfarenheter inom kvalificerat socialt arbete. Här möts Sveriges stora kår av socionomer för möjlighet till utbyte, kunskap och nätverkande! Tillsammans med hundratals utställare, organisationer, företag från hela landet, skapas den perfekta träffpunkten.

Var med när branschen möts!
Som samarbetspartner eller utställare på Socionomdagarna har du möjlighet att visa upp ert företag och företagets tjänster på flera olika sätt före, under och efter eventet. Exempel på profilering:

  • Utställning
  • Inlaga i mässpåsen
  • Talarpunkt i programmet

Socionomdagarna 2018 i siffror
+1600 besökare
+130 utställare
+90 föreläsningspass

Målgruppsprofil:
Socialsekreterare, enhetschefer, verksamhetschefer, avdelningschefer och övriga chefer inom sociala verksamheter. Även kuratorer, projektledare, utredare, familjehemssekreterare, LSS-handläggare, biståndshandläggare, behandlingsassistenter och övriga yrkesverksamma inom socialt arbete.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!
Linda Forsberg
Utställningsansvarig
Tfn: 08 587 662 37
E-post: utstallning@insightevents.se

Utställarintervju 2018 – Järfälla kommun

Utställarintervju 2018 – Främja

UTSTÄLLARE 2019

Akademikerförbundet SSR
Monter A06:24 + A05:27

Alternatus
Monter A01:27

aMHigo
Monter A03:36

Infosoc Rättsdata
Monter A08:24

Bogruppen
Monter A03:28

Botkyrka kommun Socialförvaltningen
Monter A04:13

Dedicare
Monter A03:35

Demensförbundet
Monter A03:29

ErgoNova
Monter A01:20

FIM AB
Monter A04:16B

Folksam
Monter A04:15A

Frälsningsarmen
Monter A07:30

Främja
Monter A05:16

Gnistan HVB AB
Monter A01:10

Gryning Vård
Monter A06:30

Hemnovia AB
Monter A07:24

Humana
Monter A04:15

Hällekils gård
Monter A01:15B

Inagården
Monter A03:31

Incuria
Monter A01:15A

JACT Omsorg AB
Monter A05:31

JP Infonet
Monter A01:33A

Korpberget behandlingscenter
Monter A04:11

Landa familjevård
Monter A01:31

Magelungen utveckling
Monter A03:16B

Primagruppen, Krinolinen, Nollpunkten & Roo Gård
Monter A06:18

Nationella Skyddsinsatser
Monter A03:25

Multidimensionell familjeterapi
Monter A06:36

Multikulturell familjehemsvård
Monter A04:16

Nämndemansgården
Monter A05:37

Natur & kultur
Monter A05:39

Nya Tag
Monter A05:21

Omsorgspoolen
Monter A01:15

Olivia Omsorg AB
Monter A01:37

OmsorgsCompagniet
Monter A03:27

Vejbyhem Vård och Boende
Monter A01:45

Rättsmedicinalverket
Monter A04:20

SBU
Monter A01:07

Schedevi
Monter A01:40

Sigtuna Ungdomshem
Monter A05:51

Studentlitteratur
Monter A06:46

SKL Kommentus Inköpscentral
Monter A01:41

Socialstyrelsen
Monter A04:38

SSIL – För vård och omsorg
Monter A01:18

Stiftelsen allmänna barnhuset
Monter A03:18

Stjärnbacken HVB
Monter A03:38

Stora Sköndal
Monter A06:26

Steget vidare
Monter A07:20

Svenska kyrkan
Monter A06:16B

Teambo
Monter A01:38

Tjust Behandlingsfamiljer
Monter A05:11

Tieto Sweden AB / Journal Digital
Monter A03:15

Unizon
Monter A06:28 + A07:31

Vitae omsorg
Monter A01:33

Vårdlänken bemanning & rekrytering
Monter A03:18B

Rivstart Sverige
Monter A01:53

Attendo IOF
Monter A03:16

Linköpings kommun
Monter A01:34

Patia AB
Monter A05:55

Prodiagnostics
Monter A03:11

Mora park
Monter A03:11

Stiftelsen Dormsjöskolan
Monter A01:36

Bergslagens behandling- & rehabiliteringscenter
Monter A01:30

Dammsdal Skola & Boende
Monter A01:29

Diskrimineringsombudsmannen
Monter A01:52

Familjero
Monter A03:57

FYS, forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten
Monter A01:50

Noaks Ark Stockholm
Monter A01:48

Positivumgruppen
Monter A06:18B

Rilancio
Monter A04:16B

Spånga-Tensta SDF
Monter A05:16B

Svensk Vårdsupport Socionom AB
Monter A01:46

Journal Digital
Monter A03:15

Colosseum Behandling
Monter A05:15

Sverigehälsan AB
Monter A01:03

Aldrig Ensam
Monter A05:41

Ersta Möjlighet
Monter A01:42

IQ
Monter A01:35

Optio
Monter A04:16B

FFFF, Föreningen för familjecentralers främjande
Monter A03:53

Nytida
Monter A03:37

TRIS
Monter A04:40

Madickengården
Monter A04:40

Uppsala kommun, Socialförvaltningen
Monter A05:10

Awita
Monter A05:15B

Haga Göstorp Psykiatri AB
Monter A03:51

Sluta-Röka-Linjen
Monter A01:12

Familjelyftet
Monter A01:12A

Bris
Monter A06:22

Linköpings stadsmission + Göteborgs stadsmission
Monter A06:22

Stabbarpsgården
Monter A06:01

Svenska Familjehem
Monter A01:44

Kronan Konsult AB
Monter A03:08

Kronangruppen
Monter A03:08

ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Monter A05:15A

9vB Sverige AB-Omsorg vård och Boende
Monter A01:11B

Anli Care
Monter A06:03

Friab, Slättelynga Gård, Kullabygdens DBT-hem & Ollestad
Monter A03:40

Ljuset och lugnet
Monter A06:05

Humbla
Monter A01:16

Aspviksgården
Monter A06:05

AKQA AB
Monter A06:05

Ekerö kommun
Monter A01:39

Villa Vindstilla
Monter A01:11A

Deltagruppen
Monter A01:55

Tors Gård
Monter A04:10

Upplands-Bro Kommun
Monter A06:40

Boende-Jouren
Monter A01:32

Omvida AB
Monter A03:04

Gotländska Hvb
Monter A06:16

Kvinnojouren Blenda
Monter A01:32A

CareBuilder
Monter A01:11AB

Bräcke diakoni Projekt Vuxensyskon
Monter A03:10AB

Linnea Omsorg
Monter A06:34

Hvb Huvudgården
Monter A01:05

Paromagruppen
Monter A04:16B

Segesholms & Österlenportens behandlingshem
Monter A06:38

Rental Care
Monter A03:12

Hillringsbergs Rehabcenter
Monter A06:44

Nectar Systems
Monter A03:55

Villbergagruppen
Monter A03:44

Svenska Institutet för kognitiv Psykoterapi och Schematerapi
Monter A03:10A

Barnsam
Monter A03:02

Cura of Sweden
Monter A06:15

Rädda Barnen – Traumamedveten omsorg (TMO)
Monter A08:22

Riande AB Hvb och konsulentstödda familjehem
Monter A06:48

Odengården Hvb
Monter A05:45

Svedbacka Hvb-hem
Monter A03:10B