VÄLKOMMEN TILL SOCIONOM­DAGARNA

Mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete

9-10 november 2021 i Stockholm

2020 var ett utmaningens år i och med Covid-19, än är det inte över men vi ser med tillförsikt fram emot 2021. Under de här två dagarna hoppas jag att du kommer att finna inspiration, knyta kontakter med kollegor och fördjupa dig i frågeställningar som är viktiga för dig i din profession.

Det här är 17:e gången som Akademikerförbundet SSR arrangerar Socionomdagarna. För förbundet är det ett sätt att föra samman praktiker, forskare och andra experter i diskussioner om aktuella ämnen. Jag hoppas vi kan ses i vimlet, att pandemin är över och att du får innehållsrika dagar som stärker dig inför vardagens utmaningar.

Heike Erkers
Förbundsordförande
Akademikerförbundet SSR

Senaste nytt!