Välkommen till Socionomdagarna 2022!

Oavsett pandemier eller krig pågår det sociala arbetet ständigt runt om i världen, inte minst i vårt land. De senaste åren har varit intensiva och inneburit stora utmaningar och en stor del utvecklings-och förändringsarbete. De kommande åren kommer troligtvis att följa liknande spår. Att få tid för påfyllning och reflektion blir viktigare än någonsin. Under de här två dagarna hoppas jag att du får en möjlighet till just det. Att du kommer att finna inspiration, knyta kontakter med kollegor och fördjupa dig i frågeställningar som känns viktiga för dig i din profession, nu och framåt i dina utmaningar. Det här är 18:e gången som Akademikerförbundet SSR är med och arrangerar Socionomdagarna. För förbundet är det ett sätt att föra samman praktiker, forskare och andra experter i diskussioner om aktuella ämnen. Jag hoppas att vi ses i vimlet och att du får innehållsrika dagar som stärker dig och ger dig påfyllning inför arbetets utmaningar.

Heike Erkers
Förbundsordförande
Akademikerförbundet SSR