1 oktober, 2009 admin

Första bekräftade föreläsarna

Nu har vi våra första föreläsare färdiga till Socionomdagarna 2010!

Kärlek och stålull – att växa upp med en utvecklingsstörd mamma
Lisbeth Pipping är författare, föreläsare, forskare och dotter till en mamma med en utvecklingsstörning. Lisbeth har skrivit självbiografin ”Kärlek och stålull”, där hon berättar om en mycket svår barndom, men ändå förmedlar hopp och optimism.

Emotioner i socialt arbete – forskning och praktik
Bengt Starrin, Professor i sociologi, Karlstads Universitet

Socialt arbete i lågkonjunktur – är det möjligt?
Tapio Salonen Professor i socialt arbete, Växjö universitet

Missbruksprojektet – om utredningen av missbruks- och beroendevården
Gerhard Larsson är regeringens särskilda utredare för översynen av den samlade svenska missbruks- och beroendevården.

Modeller för samverkan mellan primärvård, geriatrik och kommun
Eva Karlsson, projektledare, fil. dr i etnologi, Nestor FoU-center, Haninge

LOV – tänkbart alternativ för över 200 kommuner!
Sven Lusensky, Socialstyrelsen

Migration, ungdom och socialt arbete
Yngve Lithman, professor och chef för International Migration and Ethnic Relations (IMER) vid Universitetet i Bergen

Brottsplats: Internet – om droger på nätet
Cecilia Fant, kriminalinspektör, Rikskriminalpolisens sektion för narkotikaspaning på Internet.

Alkohol- och drogpreventivt arbete – vad är effektivt?
Åsa Domeij, strategiansvarig länssamordningen, Statens folkhälsoinstitut

Om du har tips på föreläsare som du tycker att vi borde ha med, kontakta gärna projektledarna för Socionomdagarna:

Josefine Lindblad
josefine.lindblad@ibceuroforum.se

Mikaela Pettersson
mikaela.pettersson@ibceuroforum.se

, , , , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *