14 juni, 2011 admin

Hej Sven-Erik Pistol!

Sven-Erik Pistol och Lydia SpringerHej Sven-Erik Pistol, projektledare på SUF-Kunskapscentrum!

Berätta lite om dig själv, vad arbetar du med just nu?
Vi (det vill säga jag och Lydia Springer som jag föreläser tillsammans med) arbetar på SUF-Kunskapscentrum, Samverkan-Utveckling-Föräldraskap, till stöd för barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter. Centret är ett nationellt projekt med lokal anknytning till Uppsala som arbetar med att samla och sprida kunskap, metodutveckling, konsultation med mera.
 
Vad kommer din föreläsning under Socionomdagarna att handla om?
I föreläsningen kommer vi att beskriva målgruppen och vilka konsekvenser kognitiva svårigheter får på föräldraförmågan. Vilka metoder vi håller  på att utveckla för att kunna bedöma föräldraförmågan och andra metodutvecklingsprojekt som riktar sig mot målgruppen. Vi kommer också att ta upp den anknytningsstudie som vi medverkar i med psykologiska institutionen i Uppsala  och den  samverkansmodell som vi utvecklat i Uppsala och ”exporterar” till övriga Sverige och den kartläggning av målgruppen som vi gjort i hela Uppsala län och andra kartläggningar som gjorts på andra ställen i Sverige.
 
Sven-Erik Pistols och Lydia Springers föreläsning kan du lyssna till den 11 oktober klockan 14:30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *