11 juni, 2019 admin

Socionomdagarna 2019 – Socionomer och makt – ur socionomers perspektiv – Intervju med Josefine Johansson & Kerstin Svensson

Vi ställde 5 frågor till  Josefine Johansson och Kerstin Svensson,  aktuella med  föreläsningen ”Varför vill Socionomer inte ha makt”  på Socionomdagarna.  Josefine är professionsstrateg på Akademikerförbundet SSR och Kerstin är professor i socialt arbete, Lunds universitet och föreståndare för forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Berätta lite kort om er föreläsning. Vad döljer sig bakom rubriken ”varför vill Socionomer inte ha makt”

Kerstin: i enkäter till socionomer 2008 och 2018 som gick ut till medlemmar i Akademikerförbundet SSR, framkommer att ”makt” är ett begrepp som inte framstår som positivt i socionomers perspektiv. De väljer framför allt begrepp som kompetent, empatisk och tydlig när de ska välja vilka begrepp som beskriver hur de vill vara. Begreppet ”makt” är det dock bara några enstaka som väljer, sannolikt för att det har en negativ klang. Samtidigt är socionomer medvetna om att de i sin yrkesroll har makt. Frågan ställs därför som en reflektion över om inte socionomer vill ta ”makten över sin makt” och använda till den nytta för klienten.

Josefine: man kan ju fråga sig varför människor ska söka hjälp och stöd hos socionomer som inte har någon makt. Socialt arbete handlar ju mycket om förändring på olika nivåer och där måste socionomer ha inflytande som ju är en form av makt.

Makt som begrepp, utifrån teori och/eller utifrån Socionomers upplevelse och förhållandet till makt, hur ser sambandet ut här?

Kerstin: Makt finns på många nivåer, det kan handla om socionomens relation till klienten, men också om socionomens position i organisationen. Socionomer kan uppleva att de har eller saknar makt att påverka i båda de relationerna. En mer teoretisk infallsvinkel är att det krävs ett erkännande av makten i relationerna för att kunna använda den på genomtänkt sätt.

Hur går tankarna… Behöver man ha makt för att utöva sitt arbete som socionom?

Kerstin: Makten finns där oavsett om man vill eller inte. Medvetenheten kan förbättra arbetet.

Josefine: Vi kommer även ha en panel av socionomer som får reflektera över Kerstins studie och det ska bli spännande att ta del av hur de ser på makt i sin yrkesutövning.

Vad är er förhoppning att kunna förmedla med föreläsningen?

Kerstin: förhoppningen är att förmedla en reflektion över makten i det sociala arbetet och de positiva möjligheterna som kan följa på att erkänna den.

Vad ser ni mest fram emot under Socionomdagarna?

Kerstin: Mötet och samtalet med socionomer.

Josefine: Att få höra mer om Finlands modell för den sociala barn och ungdomsvården. Där är det socialsekreterare och chefer som fattar besluten inte socialnämndspolitiker.