29 juli, 2019 admin

Socionomdagarna 2019 – Utställarintervju med Therese Hagberg, HR-Chef Socialförvaltningen, Uppsala Kommun

Vi fick chansen att prata med Uppsala Kommun inför deras deltagande som utställare på Socionomdagarna. I intervjun nedan kan du läsa om varför de har valt att ställa ut, vilka satsningar och aktiviteter de har på gång just, deras förväntningar på plats och mycket mer. Du träffar Uppsala Kommun vid monter H11:00 – besök dem gärna och fortsätt diskussionen på plats.

Uppsala kommun kommer vara med som utställare på Socionomdagarna 2019, berätta, varför är ni med och ställer ut i år?

Socialförvaltningen, Uppsala kommun är i en stark utvecklingsfas och Uppsala växer som stad. Detta ställer nya krav på en modern socialförvaltning. Förvaltningen driver många utvecklingsprojekt och som socionom hos oss finns det stora möjligheter till utveckling och variation, vilket vi tycker är viktigt att förmedla på dessa dagar. Vi vill också ta tillfället att fånga upp nyheter och erfarenheter från andra kommuner.

Görs några särskilda satsningar just nu hos er inom socialtjänstområdet? Vart är ert fokus nu?

I Uppsala satsar vi på att utveckla vårt kvalitetsarbete inom olika områden, såväl inom metoder som inom personalområdet. Förvaltningen är inne i en stor satsning och utveckling av Signs of Safety med sikte på att stärka nätverksarbetet och öka familjesystemens egna förutsättningar. Vi fortsätter utvecklingen av det nära samarbetet med polis, skola, fritids och civil samhället i övrigt och har en handlingsplan för särskilt utsatta områden. För att stärka chefer och medarbetare arbetar vi dels med väl fungerande arbetsgrupper utifrån modellen effektiva team och dels med fortsatt implementering av vår introduktion- och kompetensutvecklingsplan. Förvaltningen driver frågan om delaktighet på flera fronter och skapar forum för medarbetardialoger.

Vilka förväntningar har ni inför ert deltagande?

Vi vill lära av andra, få ett erfarenhetsutbyte och fördjupa oss i frågeställningar som känns viktiga för oss. Vi vill bygga nätverk med andra socionomer, knyta kontakter och inspireras.

Samtidigt vill vi visa vad vi i socialförvaltningen i Uppsala kommun har i pågående utvecklingsområden.

Åter till Uppsala: Hur många socionomer jobbar i er kommun?

Ca 800

Hur ser framtidsutsikterna ut?

Vi har goda framtidsutsikter. Socialförvaltningen är inne i ett starkt internt utvecklingsarbete samtidigt som det sker en parallell utveckling hos externa parter. Uppsala universitet kommer att utöka antalet utbildningsplatser på socionomprogrammet och vi har ett gott och nära samarbete med utbildningen. Uppsala ligger också i ett bra geografiskt läge med goda pendlingsmöjligheter.

Varför ska man jobba hos er?

Uppsala kommun kan erbjuda många alternativa karriärvägar för socionomer. Flera förvaltningar arbetar med samverkan, kompetensutveckling och ökad kvalitet. Inom socialförvaltningen har vi ett stort utbud av egna insatser vilket skapar förutsättningar för att göra ett bra socialt arbete särskilt för barn- och unga. Vi har en stor samlad socialförvaltning med myndighetsutövning och interna insatser under samma tak, vilket skapar goda möjligheter till inflytande, samverkan och utveckling.

Hur förbereder ni er just nu för att få ut så mycket som möjligt av dagarna?

Vi arbetar med att ta fram presentationsmaterial av olika slag, broschyrer, digitalt m.m.

För att vara väl förberedda till mässan kommer vi att läsa in oss på programmet, föreläsarna och de andra aktörerna, allt för att få ut så mycket som möjligt av Socionomdagarna.