17 oktober, 2019 admin

Socionomdagarna 2019 – Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga – dags att bryta trenden!

Psykisk ohälsa kring barn och unga ökar. På förra årets Socionomdagarna var BRIS generalsekreterare Magnus Jägerskog på plats och föreläste och vad samhället behöver göra för att leva upp till varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa.

Han betonade viken av att frågan har kommit upp på den politiska agendan och att vi tar ansvar för att bryta trenden. Lyssna till intervjun med honom och ta diskussionen vidare på årets mötesplats den 20-21 november.