27 september, 2021 Ida Wikström

Socionomdagarna 2021 – Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris – om psykisk ohälsa, barnkonventionen och Bris arbete framåt

Barnkonventionen har antagits som lag, hur långt har kommunerna kommit och vilka utmaningar står de inför? Magnus berör även utvecklingen med den tilltagande ökade psykiska ohälsan och han pratar även om vikten att beröra det växande utanförskapet, segregationen och våldsfrågan.

Magnus Jägerskog är aktuell som talare på Socionomdagarna i november. Här kan du lyssna på samtalet vår projektledare Jonas Karström hade med honom inför hans medverkan.