Socionomdagarna 2020 – Broschyren är klar!

Nu kan du ladda hem broschyren för 2020 års upplaga av socionomdagarna!

Botanisera bland passen och välj bland sju områden som täcker in:

• Våra viktigaste beslutsfattare inom socialt arbete och ledarskap
• Rollen, arbetet och socionomens yrkesidentitet
• Utanförskap, integration och etablering
• Barn och unga
• Vuxna och familjefrågor
• Samordning, organisation och äldreomsorg
• Missbruk, kriminalitet och vålds- och extremismproblematik

Mer än bara journaler – dialog skapar ömsesidigt stöd och utveckling!

Vi tog en kort diskussion med Kicki Björkman från Carebuilder. I intervjun diskuterar vi aktuella satsningar, eventuella utmaningar i rådande situation samt hur de förbereder sig som utställare på Socionomdagarna. Carebuilder arbetar med journalsystem som är anpassat för vårdgivare.

Kan du kortfattat förklara din roll och bakgrund hos Carebuilder?

Jag heter Kicki Björkman och är kundansvarig på Carebuilder. Jag är även delaktig i utveckling av produkt då kundernas önskemål är en stor del i utvecklingen. Är också sjuksköterska i botten och har såklart även därför en stor erfarenhet av verksamheters behov och stöd i form av dokumentation och journalsystem.

Ni kommer att vara med som utställare på Socionomdagarna 2020, berätta, varför är ni med och ställer ut?

Vi satsar just nu på att lansera vår produkt som för många verksamheter kan fungera som ett heltäckande verksamhetsstöd och journalsystem. Vi ser möjlighet att ”nätverka” och utbyta erfarenheter med både deltagare och utställare. Vårt mål är att kunna möta efterfrågan på utveckling i de stöd som behövs för att underlätta i det dagliga arbetet för de verksamheter som använder CareBuilder och då behöver vi förstå deras behov. Bästa sättet är då dialog och att sätta sig in i deras arbete!

Vilka möjligheter eller utmaningar ser ni inom det sociala arbetet och journalhantering med rådande Covid-19 situation?

Då vi är ett verksamhetsstöd så ser vi såklart med öppna ögon och hör med skarpa öron på de eventuellt nya funktioner som kan komma att efterfrågas då många verksamheter behöver vara innovativa med nya lösningar och arbetssätt. Där vill vi vara med och möta upp.

Gör ni några särskilda satsningar just nu?

Just nu satsar vi på en uppdaterad och spetsinriktad HSL modul för att möta en bredare marknad och flera inkomna önskemål. Vi arbetar ständigt med våra kunders specifika beställningar och vår ambition och mål är att vara det mest moderna, effektivaste och ledande systemet på marknaden.

Är du nyfiken på någon talare, utställare eller annat ämne på mässan?

Alla talare, utställare och ämnen på mässan är av intresse för oss. Om vi förstår våra kunders behov kan vi lättare utveckla vår produkt till det stöd för verksamheten som vi önskar. Tid är idag något som alla har ont om och vi vill verkligen underlätta journalföringen och dokumentering så den blir så effektiv och enkel som möjligt.

Hur kommer ni att förbereda er för att få ut så mycket som möjligt av dagarna?

Vi kommer att ladda på batterierna för fullt så att vi pigga och alerta kan bemöta så mycket frågor, funderingar och åsikter som det bara går. Vi ser verkligen fram emot spännande och innovativa möten. Det finns såklart en möjlighet att se vår produkt på plats!

Slutligen, ni har varit med förut på Socionomdagarna, vilka tips har ni till nya utställare?

Ta tillvara på tiden, prata, mingla, ta del av information, föreläsningar och utställare. Du ansvarar till största del hur givande det kommer bli just för dig och glöm inte att ha kul!

Socionomdagarna 2020 – 9vB berättar om sina erfarenheter av Socionomdagarna samt hur de hanterar rådande situation

Vi har fått chansen att ta en diskussion med Joakim Nilsson som är verksamhetsansvarig och behandlare på 9vB. I intervjun berättar Joakim om deras erfarenheter som utställare på Socionomdagarna, vad som är aktuellt för dem just nu samt hur de hanterar rådande situation med covid-19. 9vB arbetar med HVB, stödboende samt öppenvård som riktar sig till ungdomar & unga vuxna.

Kan du kortfattat förklara din roll/bakgrund hos 9vB?

Jag ser mig först och främst som en behandlare inom 9vB. Med schema som sträcker sig över kvällar, helger och nätter som alla andra. Om jag får välja jobbar jag nära ungdomarna, med deras utveckling, motgångar, slit och framgångar! 9vB är en platt & organiska organisation där alla är med lite i allt. Precis som kroppens olika delar. Jag är även med och utvecklar 9vB:s verksamheter mer övergripande gällande organisation, expansion, rekrytering & metod. Jag har varit med 9vB sedan starten när det endast var ett HVB i Svalöv. Eller till och med när det var ett tomt hus i Svalöv, som nu är Lovisagården HVB. Idag är vi tre HVB, ett stödboende och har en öppenvård.

Ni kommer vara med som utställare på Socionomdagarna 2020, berätta, varför är ni med och ställer ut?

Att ställa ut har många vinster. De mest uppenbar är exponeringen. Socionomdagarna är ett stort event där vi får möjlighet att sprida budskapet om vår verksamhet till många personer inom socialt arbete. Vi får även stora chanser att ta del av andras arbete, forskning och erfarenheter och det är ovärderligt. En annan aspekt är att man inför en mässa behöver se över vad verksamheten gör, vad är det vi ska visa upp? Det måste finnas en tydlighet och det är inte alltid så tydligt när vardagen lunkar på. Vi behöver alltså tillsammans i de olika grupperna samla oss och tänka över vad vi gör, vad som gör oss så bra och vad vi tror är det andra behöver av oss. Det blir på ett sätt en genomgång av verksamheten och det stärker arbetsgrupperna och vår helhetssyn av 9vB. Vidare är det ett event där alla som följer med får en sammanhållning, trevligt event och lite ny kunskap. Kunskap dels från föreläsningar, också kunskap om sig själva. Genom att stå och bli synad av alla de personer som går förbi varje dag får man möta sig själv på ett nytt vis. Vissa företag har ju möjlighet att ha ett ”säljteam” men vi som åker från oss jobbar ju som behandlare. Det är alltså en helt ny miljö. Vissa på mässan vill prata med oss, många försöker undvika att prata med oss, andra vill ha en penna. Mötet med sig själv i relation till just detta är intressant och berikande. Vi tror att det stärker oss, då det är lite utlämnande, utmanande och ibland lite obekvämt, i rollen som behandlare.

Vilka utmaningar ser ni inom det sociala arbetet i och med rådande situation med covid-19?

Utmaningarna för oss har varit att skolorna ställts in vilket har lämnat många ungdomar utan en plats att gå till och en förlorad struktur. Att då hålla uppe strukturen på HVB med lektioner över dator och liknande har varit väldigt svårt. Ungdomarna har stundtals varit understimulerade och haft svårt att anpassa sig till den nya ”skolmiljön”. Vi har haft svårt att räcka till i vårt arbete. Vi har tagit in extrapersonal men resurserna är såklart begränsade där med då avgifterna inte ökar. Men i det stora hela har det gått väldigt bra.

Vilka möjligheter ser ni inom det sociala arbetet i och med rådande situation?

Möjligheterna har varit att förbättra relationerna med ungdomarna då de behövt oss mer dagtid med skolan. Vi har alltså suttit ner med dem och gjort skoluppgifter och liknande. Saker de annars varit i väg i skolan och gjort.

Görs några särskilda satsningar just nu hos er? Vad är ert fokus nu?

Vi gör satsningar inom utbildning mot missbruk. Inom MET, ACRA, 12.steg och lite annat. Vi satsar även på att förstärka vår behandlingsprocess, eftersom vi tror på processer är det väldigt viktigt att förbättra just denna. Allians står över metod, och process över allians. Vi tror att med en organisk organisation tillsammans med en väl inarbetad behandlingsprocess kan individanpassningen av metod blomma fram och fingertoppskänslan leta sig in i ungdomarnas motivation och hjälpa till förändring!

Är du nyfiken på någon talare eller utställare på mässan?

Jag är väldigt nyfiken på förra årets utställare som vi talade med, att få träffa dem igen och se hur de har det och hur det går för dem. Även föreläsningen om gäng och hjärnsmart på jobbet!

Ni har varit med tidigare på Socionomdagarna, vilka tips har ni till nya utställare?

Förbered er – vem är ni, vad är ni bra på? Det är lätt att få besökare att ta ens give aways, men hur får man dem att veta vem vi egentligen är? (Kommer ni på det så dela gärna med er)

Slutligen, hur kommer ni att förbereda er för att få ut så mycket som möjligt av dagarna?

Vi försöker vara trygga i vår organisation och hitta det budskap vi vill förmedla. För oss är det viktigt att vi inte bara ger bort massa saker. Det enklaste är ju tygkassar (det är ju inte så miljövänligt) men är vi där för att vi tror att vi har något att dela med oss av eller bara för att ge bort vår logga? Vi vill i vart fall att de som pratar med oss ska få känslan av att vi har tänkt igenom vad vi gör, inte bara gör som alla andra för att det är så man gör. Utan att vi är nytänkande, genuina och att vi har ett moderna välfungerande behandlingstänk som skiljer sig lite från många andra!

Socionomdagarna 2019 – Spånga-Tensta Stadsförvaltning förbereder sig för Socionomdagarna

Vi fick till en kort intervju med Spånga-Tensta Stadsförvaltning inför deras deltagande på Socionomdagarna 2019. Niklas Guthreus som arbetar med HR frågor i organisationen ger oss insikt i vilka satsningar som utförs där just nu samt hur framtidsutsikterna ser ut.

Spånga-Tensta SDF kommer vara med som utställare på Socionomdagarna 2019, berätta, varför är ni med och ställer ut i år?

Vi vill berätta om våra arbetssätt och hur vi är som arbetsgivare.

Görs några särskilda satsningar just nu hos er inom socialtjänstområdet? Vart är ert fokus nu?

  • Våldsveckan – en hel vecka som handlar om våld i nära relationer
  • Arbeta bort utsatta områden i Stockholms Stad
  • Samverkan med Polis
  • Tidigare insatser
  • Trygghetssatsningar
  • Höja förtroendet för socialtjänsten och kommunen i området
  • Handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare

Vilka kommer delta i utställningen från er organisation? (funktion, rollnamn och varför) 

  • Socialsekreterare, biståndshandläggare och chefer
  • Individ och Familjeomsorgen och Äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Vilka förväntningar har ni inför ert deltagande?

Att knyta kontakter samt marknadsföra vårt goda arbete.

Åter till Spånga-Tensta, hur många socionomer jobbar i er stadsdel?

Cirka 250–300 socionomer.

Hur ser framtidsutsikterna ut?

Framtiden har ett stort trygghetsfokus vilket innebär mer satsningar på preventivt arbete.

Varför ska man jobba hos er? (eller annat ni vill lyfta fram? Passa på!)

Vi arbetar i en stadsdel med högt engagemang och stora utmaningar vilket gör att vi behöver ligga i framkant i socialt arbete. Hos oss finner du branschens vassaste kollegor, de mest komplicerade ärendena och det roligaste arbetet!

Hur förbereder ni er just nu för att få ut så mycket som möjligt av dagarna?

Vi har samlat chefer och medarbetare för att klura på hur vi ska sticka ut på mässan och vi är mycket nöjda med resultatet!

Fortsätt gärna diskussionen med Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning på plats under Socionomdagarna. Du hittar dem på monterplats A:05:16b i utställarhallen.

Socionomdagarna 2019 – Lågaffektivt förhållningssätt – hantera, utvärdera, förändra

Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog, författare, föreläsare och handledare, har introducerat lågaffektivt bemötandet i Sverige sedan 2006, och forskar sedan 2017 på tankeprocesser i föräldraskap, pedagogiskt och socialt arbete. Bo är en uppskattad föreläsare på Socionomdagarna och kommer i år att hålla två pass där du har möjlighet att fördjupa dig ytterligare kring lågaffektivt förhållningssätt i praktiken. Här delar vi en intervju på ämnet från förra årets mötesplats.