Leg. sjuksköterska, handledare och projektledare, SMART Psykiatri

Tisdag 22 nov
12:20 SPÅR 3F – Samsjuklighet NPF/Skadligt bruk. Fokus: bemötande i socialtjänst och LSS