Ordförande på Riksförbundet Attention

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11A – Neuropsykiatriska funktionshinder: arbetsmarknad, arbetsanpassning och diskriminering