Docent, universitetslektor, Lunds universitet

13 nov
12:30 SPÅR 10E – Kan aktivering och kommunala arbetsmarknadsinsatser vara en möjlighet för att bryta socialbidragsbehov