Verksamhetschef i socialpsykiatrin i Lund och ledamot i FSS styrelse
Foto: Frozentime
12 nov
16:00 SPÅR 6A – Nya socialtjänstlagen – från lagtext till verksamhet!
13 nov
15:20 SPÅR 12A – Framtidens första linjens socialtjänst