Leg. läkare, specialist inom barn och ungdomspsykiatri. Leg. psykoterapeut och KBT handledare

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5G – LVU – hur vet jag att min bedömning är rättssäker med barnets behov i centrum?