Tre av verksamhetens sex socionomer som beskriver sitt arbete utifrån olika perspektiv

Tisdag 22 nov
14:00 SPÅR 4F – Socionomen i tvärprofessionella team på HVB – utmaningar och möjligheter