Biträdande verksamhetschef, Stockholm stad

Onsdag 8 nov
12:20 SPÅR 3C – Kommunens roll för att underlätta nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden