Åsa Ekman, har närmare 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter. Hon har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg och är idag författare och konsult och hjälper organisationer i det strategiska och operativa barnrättsarbetet. Åsa Ekman har varit styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund, sitter idag i styrelsen för Bris och Clowner utan gränser. Hon är initiativtagare till och driver podden Barnrättssnack. Åsa Ekman och Ann Rask Samuelsson är författare till boken Barnkonventionen i socialtjänsten.

Onsdag 8 nov
11:10 SPÅR 2D – Barnkonventionen i Socialtjänsten