Sektionschef SKR

Torsdag 9 nov
10:10 SPÅR 8A – Hat, hot och desinformation mot socialtjänsten – paneldiskussion