Sektionschef socialtjänst på SKR

Tisdag 22 nov
16:00 SPÅR 6A – Paneldiskussion: Den moderna socialtjänstens framväxt