Direktor, Stockholms Stadsmission

Torsdag 9 nov
15:20 SPÅR 12C – Vad krävs för att knäcka hemlösheten?