Socionom, Mottagnings- och utredningsenheten i Trelleborg
 

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11D – Implementering av Signs of Safety i praktiken – tips och framgångsfaktorer från Trelleborg