Professor vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet

Onsdag 8 nov
16:00 SPÅR 6A – Så är en bra terapeut – panelsamtal