Leg psykolog och författare till flertalet böcker om lågaffektivt bemötande inom olika områden

12 nov
11:10 SPÅR 2E – Att villkora stöd – hur fungerande är det? Verkligheten och praktiken