Leg psykolog

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7E – Att bemöta klienter med NPF. Hur förebygga hot & våldsproblematik i behandling, uppföljning och samtal?