Fil.dr, psykolog och psykoterapeut, lektor vid Stockholms universitet och kliniskt verksam vid S:t Lukas.

Onsdag 8 nov
16:00 SPÅR 6A – Så är en bra terapeut – panelsamtal