Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg

13 nov
08:30 SPÅR 7A – DEL 1 Att bemöta och hantera allmänheten och rättshaverister!
10:10 SPÅR 8A – DEL 2 Att bemöta och hantera allmänheten och rättshaverister