Docent. Biträdande universitetslektor, Lunds universitet

Onsdag 8 nov
13:30 SPÅR 4A – Hur arbetar man mot gängkriminalitet i Danmark – och fungerar det?