Socionom och fil.dr i socialt arbete, universitetslektor, Stockholms universitet

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7B – Hur kan vi förbättra samhällsvården? Betydelsen av ökad nationell kunskap