Verksamhetsutvecklingsansvarig WiljaGruppen

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5C – Kulturspecifika insatser; att öka nyanländas färdigheter från traditionella kulturer och öka deras möjlighet till självförsörjning