Utvecklingschef på Bostadsbolaget

Torsdag 9 nov
12:30 SPÅR 10C – Att vända utvecklingen – praktiska och konkreta förslag för utsatta områden