Projektledare TSI, Skolverket

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11B – Tidiga samordnade insatser för barn och unga (TSI) – hinder och framgångsfaktorer