Jurist inom socialjuridik med fokus på placerade barn och unga på Socialstyrelsen

Torsdag 9 nov
10:10 SPÅR 8C – Nya stöd för tillämpningen av LVU