Psykolog, psykoterapeut, specialist i psykoterapi och författare till boken Terapeutens misstag. Om det mänskliga i terapirummet.

Onsdag 8 nov
16:00 SPÅR 6A – Så är en bra terapeut – panelsamtal