Samordnare brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Stockholm

Onsdag 8 nov
16:00 SPÅR 6G – Länsstyrelsens uppdrag och roll för att stödja kommunernas i deras brottsförebyggande arbete