Jurist, fd brottsmålsadvokat och författare till Mitt ibland oss, skriven tillsammans med den prisade journalisten och författaren Jens Liljestrand.

Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9f – Ökad samverkan för nollvision om ungas fortsatta liv i destruktiva miljöer – panelsamtal