Socionom med mångårig erfarenhet av socialt arbete, som socialsekreterare, kurator och projektledare

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5F – Lyssna på mig! Hur kan placerade barn och unga med NPF få en ökad delaktighet under placering?
Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10D – SIP – om delaktighet, struktur och konsten att leda möten