Behandlingsansvarig, har jobbat inom branschen i dryga 40 år som beroendeterapeut och med handledning

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4F – Hur skiljer sig ett spelberoende från andra beroendeuttryck?