Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2A – Socialtjänst i förändring
Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8A – Behörighetsregleringen inom den sociala barn- och ungdomsvården