Författare, beteendevetare, docent i medicinsk psykologi och leg. Psykoterapeut, Stressmottagningen i Stockholm

Onsdag 8 nov
12:20 SPÅR 3B – Att gå vidare från utmattning och att förebygga och hantera återfall