Socionom och drogförebyggare, Öckerö kommun

Onsdag 23 nov
11:50 SPÅR 9F – Socialtjänstens förebyggande ansvar. Har det drogförebyggande arbetet någon effekt?