Chefsstrateg, Akademikerförbundet SSR

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4A – Rollfördelning mellan profession och politiker i socialt arbete
Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9A – Ett samlat stöd i åldrandet