Specialist inom skolfrånvaroproblematik, Magelungen

13 nov
13:40 SPÅR 11E – Socialtjänstens roll i arbetet med skolfrånvarande barn och unga – skolsociala team som en väg framåt!