Kriminalvårdsinspektör, Frivården Stockholms län

Onsdag 8 nov
14:00 SPÅR 4C – Straff i frihet – hur gör frivården samhället tryggare?