Inge Jansen, har arbetat som polis och socialsekreterare i Nederländerna i ärenden angående våld i nära relationer. Inge arbetar sedan 2020 som socialsekreterare i Ljusdal kommun

13 nov
10:10 SPÅR 8B Erfarenheter kring den nederländska modellen ”Det tillfälliga hemförbud” angående våld i nära relationer