Utvecklingsledare EU, Göteborgs stad

Programpunkt:
Onsdag 23 nov

15:20 SPÅR 12A – UngÖst en lyckad verksamhet för Unga i riskzon med samverkan som grund